Інші завдання дивись тут... 

І рівень

Вправа 1 Позначте загальну формулу альдегідів:

А СnH2n+2

Б СnН2n+1СНО

В СnН2n+2O

Г СnН2n+1СООН

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Укажіть дві фізичні властивості альдегідів:

А. Леткі рідини

Б. Гази

В. Мають характерний запах

Г. Не розчинні в органічних розчинниках

Відповідь: АВ

 

Вправа 3 Реакція метаналю з воднем належить до:

А. Окиснення 

Б. Приєднання 

В. Обміну

Г. Заміщення

Відповідь: Б

 

Вправа 4 Позначте назву продуктів реакції взаємодії етаналю з розчином аргентум (І) оксиду в амоніаку:

A. Метанова кислота і срібло

Б. Етанол і срібло

B. Пропанол і срібло

Г. Етанова кислота і срібло

Відповідь: Г

II рівень

Вправа 5 Напишіть формули альдегідів за їхніми назвами:

І варіант

а) пропаналь

СН3—СН2СHO 

б) бутаналь

СН3—СН2СН2CHO 

в) 2,4-диметилпентаналь

СН3—СН—СH2СHСHO

      |           |  

      CH3        CH3

II варіант

а) етаналь

СН3СHO

б) пентаналь

СН3—СН2—СH2СH2СHO 

в) 2-етил-4-метилпентаналь

СН3—СН—СH2СHСHO

      |           |     

      CH3        C2H5

Вправа 6 Обчисліть та позначте, яка маса етанолу утвориться внаслідок каталітичного відновлення етаналю масою 8,8 г.

А. 10 г

Б. 9,8 г

В. 10,2 г

Г. 9,2 г

Відповідь: Г

Відомо: m(СН3CHO)=8,8 г

Знайти: m(C2H5)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

8,8 г                    х г

СН3CHO + H2 → С2Н5OH

44 г                     46 г     

М(CH3–CНО)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г

М(C2H5ОН)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г           

х=v(С2Н5OH)=8,8 г • 46 г : 44 г=9,2 г

ІІ спосіб

М(CH3–CНО)=44 г/моль

v(СН3CHO)=V(СН3CHO):M(СН3CHO)=8,8 г : 44 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: СН3CHO + Н→ С2Н5OH

За рівнянням реакції v(СН3CHO):v(C2H5OH)=1:1, тому

v(С2Н5OH)=v(СН3CHO)=0,2 моль

М(C2H5ОН)=46 г/моль

m(С2Н5)=v(С2Н5)M(С2Н5)=0,2 моль•46 г/моль=9,2 г

Відповідь: 9,2 г етанолу

 

Вправа 7 Обчисліть та позначте масу етанолу, необхідного для добування етаналю масою 13,2 г: 

А. 15,4 г

Б. 13,8 г

В. 17,2 г

Г. 14,4 г

Відповідь: Б

Відомо: m(СН3CHO)=8,8 г

Знайти: m(C2H5)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г             13,2 г

С2H5OH -> CH3CHO + H2

46 г            44 г

М(C2H5ОН)=46 г/моль, маса 1 моль=46 г      

М(CH3–CНО)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г

х=v(С2Н5OH)=13,2 г • 46 г : 44 г=13,8 г

ІІ спосіб

М(CH3–CНО)=44 г/моль

v(СН3CHO)=V(СН3CHO):M(СН3CHO)=13,2 г : 44 г/моль=0,3 моль

Записуємо рівняння реакції: С2H5OH -> CH3CHO + H2

За рівнянням реакції v(C2H5OH):v(СН3CHO)=1:1, тому

v(С2Н5OH)=v(СН3CHO)=0,3 моль

М(C2H5ОН)=46 г/моль

m(С2Н5)=v(С2Н5)M(С2Н5)=0,3 моль•46 г/моль=13,8 г

Відповідь: 13,8 г етанолу

III-IV рівні

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій за схемами:

І варіант

С2Н4 -> А -> СН3СНО -> Б -> (СН3СОО)2Mg

C2H4 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH -> CH3CHO + H2

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag

2CH3COOH + Mg -> (CH3COO)2Mg + H2

А - C2H5OH

Б - CH3COOH

II варіант

С2Н6 -> С2Н2 -> А -> СН3СООН -> Б

C2H6 -> C2H2 + 2H2

C2H2 + H2O -> CH3CHO

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag

2CH3COOH + 2Na -> 2CH3COONa + H2

А - CH3CHO

Б - CH3COONa 

 

Вправа 9 Є речовини: етан, кисень, водень, фенол, купрум (ІІ) гідроксид, хлорометан, гліцерол, розчин арґентум (І) оксиду в амоніаку. Виберіть, з якими з них реагує етаналь. Напишіть рівняння реакцій.

2CH3CHO + 5O2 -> 4CO2 + 4H2O

CH3CHO + H2 -> C2H5OH

CH3CHO + 2Cu(OH)2 -> CH3COOH + Cu2O + 2H2O

CH3CHO + Ag2O -> CH3COOH + 2Ag

 

Вправа 10 Масові частки елементів у складі органічної речовини: Карбон - 69,77%, Гідроген—11,63% і Оксиген. Густина пари цієї речовини за етином - 3,31. Обчисліть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=69,77%, або 0,6977, ω(H)=11,63%, або 0,1163,  DC2H2(CxHyOz)=3,31

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування:

Mr(CxHyOz)=DH2(CxHyOz)•Mr(C2H2)=3,3126=86

ω(O)=100%-ω(C)-ω(H)=100%-69,77%-11,63%=18,6%, або 0,186

х=ω(C)Mr(CxHyOz):Ar(C)=0,697786:12=5

у=ω(Н)Mr(CxHyOz):Ar(Н)=0,116386:1=10

z=ω(O)Mr(CxHyOz):Ar(O)=0,18686:16=1

Отже, формула органічної речовини С5Н10О, або С4Н9СНО

Відповідь: С4Н9СНО 

Складіть скорочені структурні формули не менше ніж трьох її ізомерів та назвіть їх.

СН3—СН2—СH2СH2СНО

пентаналь

                     O

                  //

СН3—СН2—СHС

             |     \

             CH3  H

2-метилбутаналь

                     O

                  //

СН3—СН—СH2С

      |            \

      CH3         H

3-метилбутаналь

       СН3  О

      |    //

СН3—СС

      |    \

      СН3 Н

2,2-диметилпропаналь

 

Інші завдання дивись тут...