Інші завдання дивись тут...

I рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Багатоатомні спирти - це органічні речовини, у молекулах яких міститься дві або більше характеристичних (функціональних) гідроксильних груп

2 До багатоатомних спиртів належить багатоатомний спирт гліцеролу

3 Систематична назва гліцеролу пропан-1,2,3-триол

4 У складі гліцеролу є три гідроксильні групи

5 Фізичні властивості гліцеролу:

а) в'язка безбарвна рідина; б) солодка на смакв) гігроскопічна

г) розчиняється у водіґ) температура кипіння - 2900С.

6 Одно- і багатоатомні спирти проявляють спільні властивості: 

а) добре розчиняються у воді

б) повністю окиснюються (горять)

в) взаємодіють з лужними металами 

7 Реакція повного окиснення гліцеролу 3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

8 Під час взаємодії гліцеролу з металічним натрієм атоми Гідрогену, що входять до складу гідроксильних груп заміщуються на Натрій.

9 Якісною реакцією на гліцерол є взаємодія з купрум (II) гідроксидом

10 Гліцерол застосовують: 

а) харчовій промисловостіб) текстильнійв) фармацевтичній;

г) косметології;  ґ) медицинід) оборонній промисловості

е) вичинка шкуриє) добавка до мила та напоїв

II рівень

Вправа 2 Допишіть рівняння реакцій, поставте коефіцієнти: 

а) 3Н8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

б) C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

в) СН2=СН2 + Н2O -> C2H5OH

 

Вправа 3 Обчисліть відносну молекулярну масу:

І варіант

двоатомного спирту, якщо відносна густина його парів за метаном - 3,875

Відомо: DCH4(спирту)=3,875

Знайти: M(спирту)-?

Розв'язування

M(CH4)=16 г/моль

M(спирту)=DCH4(спирту)•M(CH4)=3,875•16 г/моль=62 г/моль

Відповідь: 62 г/моль

II варіант

триатомного спирту, якщо відносна густина його парів за етаном - 3,067

Відомо: DC2H4(спирту)=3,067

Знайти: M(спирту)-?

Розв'язування

M(C2H4)=28 г/моль

M(спирту)=DC2H4(спирту)•M(C2H4)=3,067•28 г/моль=86 г/моль

Відповідь: 86 г/моль

 

Вправа 4 Розв'яжіть задачі.

І варіант

1. Обчисліть масу гліцеролу,що прореагує з металічним натрієм масою 13,8 г

Відомо: m(Na)=13,8 г

Знайти: m(C3H8О3)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г          13,8 г       

2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

184 г       138 г  

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

M(Na)=23 г/моль, маса 1 моль=23 г, а маса 6 моль=138 г

х=m(C3H8O3)=13,8 г • 184 г : 138 г=18,4 г

ІІ спосіб

M(Na)=23 г/моль

v(Na)=m(Na):M(Na)=13,8 г : 23 г/моль=0,6 моль

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(Na)=2:6=1:3, тому

v(С3Н8O3)=v(Na):3=0,6 моль:3=0,2 моль

M(C3H8O3)=92

m(С3Н8O3)=v(С3Н8O3)M(С3H8O3)=0,2 моль•92 г/моль=18,4 г

Відповідь: 18,4 г C3H8O3

II варіант

2. Обчисліть об'єм карбон (ІV) оксиду, що утвориться від спалюваня гліцеролу масою 9,2 г.

Відомо: m(C3H8O3)=9,2 г

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 9,2 г                х л

2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

 184 г               134,4 л

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 6 моль газу  у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л

х=V(CO2)=9,2 г  134,4 л : 184 г = 6,72 л

ІІ спосіб

M(C3H8O3)=92 г/моль

v(C3H8O3)=m(C3H8O3):M(C3H8O3)=9,2 г : 92 г/моль=0,1 моль

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(CO2)=2:6=1:3, тому

v(СO2)=3v(С3Н8O3)=30,1 моль=0,3 моль

V(СO2)=v(СO2)VM=0,3 моль•22,4 л/моль=6,72 л

Відповідь: 6,72 л СО2

III рівень

Вправа 5 Напишіть рівняння реакцій

І варіант

а) пропан-1,2,3-триол і металічний калій

2C3H8O3 + 6K   ->  2C3H5(OK)3 + 3H2

б) етанолу з гідроген хлоридом

C2H5OH + HCl -> C2H5Cl + H2O

II варіант

а) пропан-1,2,3-триол і металічніний натрій

2C3H8O3 + 6Na   ->  2C3H5(ONa)3 + 3H2

б) метанолу з гідроген бромідом

CH3OH + HCl -> CH3Cl + H2O

 

Вправа 6 Напишіть рівняння реакцій за поданими схемами:

І варіант

С2Н4 -> C2H5OH -> C2H4 -> C2H5Br

C2H4 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH -> C2H4 + H2(над -> напишіть кат.)

C2H4 + HBr -> C2H5Br

II варіант

С2Н2 -> С2Н4 -> С2Н5ОН -> CH3CHO

C2H2 + H2 -> C2H4

C2H4 + H2O -> C2H5OH

C2H5OH + CuO -> CH3CHO + Cu↓ + H2O

 

Вправа 7 Розв'яжіть задачі.

І варіант

1. Гліцерол кількістю речовини 7 моль повністю прореагував з металічним натрієм. Обчисліть масу утвореної солі та об'єм газу (н.у.), що виділився. Назвіть газ, що виділився.

Відомо: v(C3H8О3)=7 моль

Знайти: m(C3H5(ONa)3)-?, V(H2)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

7 моль                  х г            у л

2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

2 моль                 316 г         67,2 л              

M(C3H5(ONa)3)=158 г/моль, маса 1 моль=158 г, а маса 2 моль=316 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль - утричі більший об'єм, тобто 67,2 л

х=m(C3H5(ONa)3)=7 моль • 316 г : 2 моль=1106 г

у=V(H2)=7 моль • 67,2 л : 2 моль=235,2 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(C3H5(ONa)3):v(H2)=2:2:3, тому

v(C3H5(ONa)3)=2v(С3Н8O3):2=27 моль:2=7 моль

v(H2)=3v(С3Н8O3):2=37 моль:2=10,5 моль

M(C3H5(ONa)3)=158 г/моль

m(C3H5(ONa)3)=v(C3H5(ONa)3)M(C3H5(ONa)3)=7 моль•158 г/моль=1106 г

V(H2)=v(H2)VM=10,5 моль•22,4 л/моль=235,2 л

Відповідь: 1106 г натрій гліцерату і 235,2 л водню

II варіант

2. Гліцерол масою 82,8 г повністю прореагував з металічним калієм. Обчисліть масу утвореної солі та об'єм газу, що виділився. Назвіть газ.

Відомо: m(C3H8О3)=82,8 г

Знайти: m(C3H5(OK)3)-?, V(H2)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

82,8 г                 х г            у л

2C3H8O3 + 6K -> 2C3H5(OK)3 + 3H2

184 г                 412 г         67,2 л

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г          

M(C3H5(OK)3)=206 г/моль, маса 1 моль=206 г, а маса 2 моль=412 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль - утричі більший об'єм, тобто 67,2 л

х=m(C3H5(OK)3)=82,8 г • 412 г : 184 г=185,4 г

у=V(H2)=82,8 г • 67,2 л : 184 г=30,24 л

ІІ спосіб

M(C3H8O3)=92 г/моль

v(C3H8O3)=m(C3H8O3):M(C3H8O3)=82,8 г : 92 г/моль=0,9 моль

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 6K -> 2C3H5(OK)3 + 3H2

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(C3H5(OK)3):v(H2)=2:2:3, тому

v(C3H5(OK)3)=2v(С3Н8O3):2=20,9 моль:2=0,9 моль

v(H2)=3v(С3Н8O3):2=30,9 моль:2=1,35 моль

M(C3H5(OK)3)=206 г/моль

m(C3H5(OK)3)=v(C3H5(OK)3)M(C3H5(OK)3)=0,9 моль•206 г/моль=185,4 г

V(H2)=v(H2)VM=1,35 моль•22,4 л/моль=30,24 л

Відповідь: 185,4 г калій гліцерату і 30,24 л водню

IV рівень

Вправа 8 Триатомний спирт масою 18,4 г повністю згорів в атмосфері кисню. Утворився карбон (IV) оксид об'ємом 13,44 л (н.у.) і вода масою 14,4 г. Густина пари спирту за киснем - 2,875. Обчисліть та виведіть молекулярну формулу спирту.

Відомо: m(СxНyОz)=18,4 г, V(СO2)=13,44 л, m(H2O)=14,4 г,

DO2(CxHyOz)=2,875

Знайти: формулу СxНyОz-?

Розв'язування

1. При згорянні органічної сполуки всі атоми Карбону переходять у молекули вуглекислого газу, а всі атоми Гідрогену - у молекули води. Обчислюємо кількість речовини атомів Карбону і Гідрогену в продуктах реакції, а, отже, й у спирті:

v(C)=v(CO2)=V(CO2):VM=13,44 л : 22,4 л/моль=0,6 моль

М(Н2О)=18 г/моль

v(H)=2v(H2O)=2m(H2O):M(H2O)=214,4 г : 18 г/моль=1,6 моль

2. Знаходимо масу Карбону і Гідрогену:

m(С)=n(С)•М(С)=0,6 моль•12 г/моль=7,2 г

m(Н)=n(Н)•М(Н)=1,6 моль•1 г/моль=1,6 г

3. Обчислюємо масу і кількість речовини Оксигену в спирті:

m(O)=m(СxНyОz)-m(С)-m(Н)=18,4 г - 7,2 г - 1,6 г=9,6 г

v(O)=m(O):M(O)=9,6 г : 16 г/моль=0,6 моль

4. Знаходимо співвідношення атомів Карбону, Гідрогену та Оксигену:

х:у:z=n(C):n(H):n(O)=0,6:1,6:0,6=6:16:6, отже, найпростіша формула спирту С6H16O6

5. Знаходимо істинну формулу:

M(C6H16O6)=184 г/моль

M(CxHyOz)=DO2(CxНyOz)•М(O2)=2,875•32 г/моль=92 г/моль

M(C6H16O6):(CxHyOz)=184 г/моль : 92 г/моль=2, тобто індекси у найпростішій формулі треба удвічі зменшити, тому істинна формула С3Н8O3

Відповідь: С3Н8O3, або C3H5(OH)3

Напишіть скорочену структурну формулу спирту.

СН2—СH—СН2

|     |    |

OH  OH  OH

Інші завдання дивись тут...