Інші завдання дивись тут...

I рівень

Вправа 1 Дайте відповіді на тестові завдання.

1 Позначте молекулярну формулу гліцеролу:

А. С2H6O2

Б. С2H6O

В. С3H8O3

Г. С2Н4О

Відповідь: В

 

2 Позначте формулу спирту, що має здатність вбирати вологу:

А. С3Н8O3

Б. С3Н8O

В. С4Н10О

Г. С2Н6O2

Відповідь: А

 

3 Обчисліть та укажіть масову частку Карбону в гліцеролі.

А. 38,23%

Б. 39,13%

В. 39,43%

Г.39,55%

Відповідь: Б

w(C3H8O3)=3Ar(C):Mr(C3H8O3)=312:92=0,3913, або 39,13%

 

4. Обчисліть та позначте кількість речовини кисню, що витратиться під час повного окиснення гліцеролу кількістю речовини 4 моль.

А 7 моль

Б 12 моль

В 10 моль

Г 14 моль

Відповідь: Г

Відомо: v(C3H8O3)=4 моль

Знайти: v(O2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

4 моль     х моль

2C3H8O3 +  7O2 -> 6CO2 + 8H2O

2 моль     7 моль

х=v(O2)=4 моль  7 моль : 2 моль=14 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(O2)=2:7, тому

v(O2)=7v(С3Н8O3):2=74 моль:2=14 моль

Відповідь: 14 моль О2

 

5 Позначте ознаку якісної реакції на гліцерол:

А. Синій осад

Б. Синій розчин

В. Білий осад

Г. Виділяється газ

Відповідь: Б

II рівень

6 Установіть відповідність між формулами спиртів та їх відносними молекулярними масами:

A С2H6O2

Б С3Н8O

B С3Н803

Г С2Н6O

1. 60

2. 92

3. 46

4. 62

5. 90

Відповідь: А-4, Б-1, В-2, Г-3

А Мr(C2H6O2)=2Ar(C)+6Ar(H)+2Ar(O)=212+61+216=62

Б Мr(C3H8O)=3Ar(C)+8Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=60

В Мr(C3H8O3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(O)=312+81+316=92

Г Mr(C2H6O)=2Ar(C)+6Ar(H)+Ar(O)=212+61+16=46

 

7 Обчисліть та укажіть об'єм кисню (н.у.), що витратиться на повне окиснення гліцеролу часою 18,4 г.

А. 22,4 л

Б. 11,2 л

В. 15,68 л

Г. 14,8 л

Відповідь: 15,68 л

Відомо: m(C3H8O3)=18,4 г

Знайти: V(O2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 18,4 г      х л

2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

 184 г     156,8 л

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, 7 моль газу  у 7 разів більший об'єм, тобто 156,8 л

х=V(O2)=18,4 г  156,8 л : 184 г=15,68 л

ІІ спосіб

M(C3H8O3)=92 г/моль

v(C3H8O3)=m(C3H8O3):M(C3H8O3)=18,4 г : 92 г/моль=0,2 моль

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(O2)=2:7, тому

v(O2)=7v(С3Н8O3):2=70,2 моль:2=0,7 моль

V(O2)=v(O2)VM=0,7 моль•22,4 л/моль=15,68 л

Відповідь: 15,68 л О2

 

8 Обчисліть та укажіть масу етанолу, що вступив у реакцію з металічним натрієм, якщо виділився водень об'ємом 33,6 л.

А. 92 г

Б. 184 г

В. 98 г

Г. 18,4 г

Відповідь: А

Відомо: V(H2)=33,6 л

Знайти: m(C3H8О3)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

х г                                      33,6 л      

2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

184 г                                   67,2 л    

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль - утричі більший об'єм, тобто 67,2 л

х=m(C3H8O3)=33,6 л • 184 г : 67,2 л=92 г

ІІ спосіб

v2)=V(H2):VM=33,6 л : 22,4 л/моль=1,5 моль

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(Н2)=2:3, тому

v(С3Н8O3)=2v(Н2):3=21,5 моль:3=1 моль

M(C3H8O3)=92

m(С3Н8O3)=v(С3Н8O3)M(С3H8O3)=1 моль•92 г/моль=92 г

Відповідь: 92 г C3H8O3

III рівень

9 Установіть відповідність між формулами спиртів, їх відносними молекулярними масами та назвами:

А. С3Н8O3

Б. С3Н8O

В. С5Н12О

Г. С4Н10О

1. 60

2. 88

3. 74

4. 62

5. 92

І Пропанол

II Бутанол

III Гліцерол

IV Пентанол

V Гексанол

Відповідь: А-5-ІІІ, Б-1-І, В-2-IV, Г-3-ІІ

А Мr(C3H8O3)=3Ar(C)+8Ar(H)+3Ar(O)=312+81+316=92

Б Мr(C3H8O)=3Ar(C)+8Ar(H)+Ar(O)=312+81+16=60

В Мr(C5H12O)=5Ar(C)+12Ar(H)+Ar(O)=512+121+16=88

Г Mr(C4H10O)=4Ar(C)+10Ar(H)+Ar(O)=412+101+16=74

 

10 На повне окиснення гліцеролу витрачено кисень об'ємом 7,84 л. Обчисліть та позначте, яка маса гліцеролу згоріла та який об'єм карбон (ІV) оксиду (н.у.) утворився.

А. 9,2 г, 6,72 л;

Б. 18,4 г, 11,2 л;

В. 9,8 г, 5,6 л;

Г. 10 г, 8 л.

Відповідь: А

Відомо: V(O2)=7,84 л

Знайти: m(C3H8O3)-?, V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

x г         7,84 л   у л

2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

184 г     156,8 л  134,4 л

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, тоді 6 моль займуть у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л, а 7 моль газу  у 7 разів більший об'єм, тобто 156,8 л

х=m(C3H8O3)=7,84 л  184 г : 156,4 л=9,2 г

х=V(СO2)=7,84 л  134,4 л : 156,8 л=6,72 л

ІІ спосіб

v(O2)=V(O2):VM=7,84 л : 22,4 л/моль=0,35 моль

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 7O2 -> 6CO2 + 8H2O

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(O2):v(CO2)=2:7:6, тому

v(С3Н8O3)=2v(O2):7=20,35 моль:7=0,1 моль

v(CO2)=6v(O2):7=60,35 моль:7=0,3 моль

M(C3H8O3)=92 г/моль

m(С3Н8O3)=v(С3Н8O3)•M(С3Н8O3)=0,1 моль•92 г/моль=9,2 г

V(СO2)=v(СO2)VM=0,3 моль•22,4 л/моль=6,72 л

Відповідь: 9,2 г С3Н8О3 і 6,72 л СО2

IV рівень

Вправа 2 Розв'яжіть задачу. До складу сполуки входить Карбон - 39,13%, Гідроген 8,7% і Оксиген. Це в'язка рідина, добре розчинна у воді. Під час дії на неї металічним натрієм виділився газ Б і речовина В, що забарвлює полум'я у жовтий колір. Обчисліть та виведіть формулу сполуки А. Який об'єм (н.у.) сполуки Б, якщо в реакцію вступила сполука А масою 46 г. Назвіть речовини А, Б, В.

Відомо: СхНуOz, ω(С)=39,13%, ω(Н)=8,7%

Знайти: формулу СхНуOz-?

Розв'язування:

ω(O)=100%-ω(С)-ω(H)=100%-39,13%-8,7%=52,17%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 39,13 г, атомів Гідрогену — 8,17 г, а атомів Оксигену — 52,17 г . Розраховуємо співвідношення індексів у формулі сполуки (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у : z=n(C):n(H):n(O)=m(C)/M(C):m(H)/M(H):m(O)/M(O)=

=39,13/12 : 8,7/1 : 52,17/16=3,26:8,7:3,26

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у : z=3,26/3,26 : 8,7/3,26 : 3,26/3,26=1:2,66:1

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо ці числа на 3:

x : y : z=(13):(2,663):(13)=3:8:3, отже, формула сполуки С3H8O3

Відомо: m(C3H8О3)=46 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

I спосіб

Записуємо рівняння реакції:

46 г                                      х л       

2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

184 г                                    67,2 л  

M(C3H8O3)=92 г/моль, маса 1 моль=92 г, а маса 2 моль=184 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 3 моль займуть утричі більший об'єм, тобто 67,2 л

х=m(C3H8O3)=46 г • 67,2 л : 184 г=16,8 л

ІІ спосіб

M(C3H8O3)=92 г/моль

v(С3Н8O3)=m(С3Н8O3):M(С3Н8O3)=46 г : 92 г/моль=0,5 моль

Записуємо рівняння реакції: 2C3H8O3 + 6Na -> 2C3H5(ONa)3 + 3H2

За рівнянням реакції v(С3Н8O3):v(Н2)=2:3, тому

v(Н2)=3v(С3Н8O3):2=30,5 моль:2=0,75 моль

V(Н2)=v(Н2)VM=0,75 моль•22,4 л/моль=16,8 л

Відповідь: 16,8 л Н2, А-гліцерол, Б-водень, В-натрій гліцерат

Інші завдання дивись тут...