Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівень

Вправа 1 Вставте пропущені слова, щоб вирази стали завершеними.

1 Природними полісахаридами є: а) крохмаль; б) целюлоза

2 Молекули целюлози лінійної структури з високим ступенем полімеризації

3 Макромолекули крохмалю мають лінійну і розгалужену будову

4 Целюлоза тверда, волокниста речовина, нерозчинна у воді та органічних розчинниках

5 Крохмаль білий аморфний порошок, масний і хрусткий на дотик, нерозчинний у холодній воді, у гарячій утворює крохмальний клейстер

6 Полісахариди вступають у реакцію гідролізу, утворюючи глюкозу

7 Якісною реакцією на крохмаль - синє забарвлення, під час дії на нього йоду

8 Крохмаль і целюлоза синтезуються у зелених листках рослин з води  і вуглекислого газу під дією сонячної енергії

9 Реакція горіння целюлози екзотермічна і відбувається з виділенням великої кількості тепла

 

Вправа 2 Розв'яжіть задачі.

I варіант

Обчисліть масову частку Оксигену у структурній ланці крохмалю.

w(O)=5•Ar(O):M(C6H10O5)=5•16:162=0,494, або 49,4%

ІІ варіант

Обчисліть масову частку Карбону у структурній ланці целюлози.

w(C)=6•Ar(C):M(C6H10O5)=6•12:162=0,444, або 44,4%

 

Вправа 3 Обчисліть об'єм карбон (IV) оксиду (н.у.), що утвориться від повного згоряння целюлози масою 40,5 г.

Відомо: m((C6H10O5)n)=40,5 г

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

40,5 г                   х л

(C6H10O5)n + 6nO2 -> 6nCO2 + 5nH2O

162n г                134,4n л

M((C6H10O5)n)=162n г/моль, маса 1 моль=162n г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 6n кмоль займуть у 6n разів більший об'єм, тобто 134,4n л

x=V(СO2)=40,5 г  134,4n л : 162n г=33,6 л

ІІ спосіб

M((C6H10O5)n)=162n г/моль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=40,5 г:162n г/моль=

=0,25/n моль

Записуємо рівняння реакції: 

(C6H10O5)n + 6nO2 -> 6nCO2 + 5nH2O

За рівнянням реакції v((C6H10О5)n):v(CO2)=1:6n, тому

v(2)=6nv((C6H10O5)n)=6n0,25:n кмоль=1,5 моль

V(CО2)=v(CO2)VМ=1,5 моль22,4 л/моль=33,6 л

Відповідь: 33,6 л 

III рівень

Вправа 4 Напишіть рівняння реакцій за схемою: СO2 -> A -> (-C6H12O6-)n -> A -> етанол -> етилетаноат -> Б. Назвіть речовини, позначені літерами.

6CO2 + 6H2 C6H12O6 + 6O2↑           A - глюкоза

nC6H12O6 -> (C6H10O5)n + nH2O

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

СН3СООН + C2H5OH -> CH3―COOC2H5 + H2O - реакція естерифікації

СH3―COOC2H5 + H2O = CH3COOH + C2H5OH   Б - етанова кислота

 

Вправа 5 Проведіть експеримент з крохмалем. Насипте у склянку чайну ложку порошку крохмалю і долийте воду об'ємом 5 мл. Розмішайте вміст та вилийте у другу склянку з кип'яченою водою. Крапніть 2-3 краплі спиртового розчину йоду. Опишіть усі спостереження. Крохмаль не розчиняється у холодній воді. У гарячій воді утворюється крохмальний клейстер. Розчин йоду дає з крохмалем характерне синє забарвлення

 

Вправа 6 Обчисліть та позначте масу глюкози, що можна добути з крохмалю, який міститься в картоплі масою 2400 кг з масовою часткою його 0,2, якщо вважати, що весь крохмаль гідролізував:

А. 546,56 кг

Б. 545,66 кг

В. 533,34 кг

Г. 556,66 кг

Відповідь: В

Відомо: m(картоплі)=2400 кг, w((C6H10O5)n)=0,2

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

m((C6H10O5)n)=m(картоплі)w((C6H10O5)n)=2400 кг0,2=480 кг

Записуємо рівняння реакції:

480 кг                    х кг

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

162n кг                   180n кг

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг, а маса n кмоль=180n кг

x=m(С6H12O6)=480 кг  180n кг : 162n=533,34 кг

ІІ спосіб

m((C6H10O5)n)=m(картоплі)w((C6H10O5)n)=2400 кг0,2=480 кг

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=480 кг:162n кг/кмоль=

=2,962/n кмоль

Записуємо рівняння реакції: 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням реакції v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n2,962:n кмоль=2,962 кмоль

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль

m(C6H12О6)=v(C6H12О6)M(C6H12О6)=2,962 кмоль  180 кг/кмоль=533,33 кг

Відповідь: 533,33 кг

IV рівень

Вправа 7 Напишіть рівняння реакцій за схемою: Етаналь -> етанол -> А -> глюкоза ->целюлоза -> Б -> карбон (ІV) оксид. Назвіть речовини, позначені літерами.

СН3СНО + Н2 -> СН3–СН2–ОН (t, кат.)

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O    A - карбон (IV) оксид

6CO2 + 6H2 C6H12O6 + 6O2

nC6H12O6 -> (C6H10O5)n + nH2O

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6   Б - глюкоза

C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

 

Вправа 8 Спалили вугілля масою 300 кг з масовою часткою домішок 20%. Обчисліть масу крохмалю, що може синтезуватися з отриманого карбон (ІV) оксиду (н.у.), та масу глюкози, що можна добути з такої кількості крохмалю, якщо вважати, що весь крохмаль гідролізував.

Відомо: m(С з дом.)=300 кг, w(дом.)=20%

Знайти: m((C6H10O5)n)-?, m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

w(C)=100%-w(дом.)=100%-20%=80%

m((C)=m(C з дом.)w(C):100%=300 кг80%:100%=240 кг

Записуємо рівняння реакції:

240 кг        х кмоль

 C  +   О2 -> СО2

12 кг         1 моль

M(C)=12 кг/кмоль, маса 1 кмоль=12 кг

x=v(СO2)=240 кг  1 кмоль : 12 кг=20 кмоль

Записуємо рівняння реакції синтезу крохмалю:

20 кмоль             х кг 

6nCO2 + 5nH2O ->(C6H10O5)n + 6nO2

6n кмоль            162n кг

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

x=m((C6H10O5)n)=20 кмоль  162n кг : 6n кмоль=540 кг

Записуємо рівняння реакції гідролізу крохмалю:

540 кг                    х кг 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

162n кг                  180n кг

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг, а маса n кмоль=180n кг

x=m(C6H12O6)=540 кг  180n кг : 162n кг=600 кг

ІІ спосіб

m(дом.)=m(C з дом.)ω(дом.):100%=300 кг20%:100%=60 кг

m(C)=m(С з дом.)-m(дом.)=300 кг-60 кг=240 кг

M((C)=12 кг/кмоль

v(C)=m(C):M(C)=240 кг:12 кг/кмоль=20 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

 C  +   О2 -> СО2

За рівнянням реакції v(C):v(CO2)=1:1, тому

v(2)=v(C)=20 кмоль

Записуємо рівняння реакції синтезу крохмалю:

6nCO2 + 5nH2O ->(C6H10O5)n + 6nO2

За рівнянням реакції v(2):v((C6H10O5)n)=6n:1, тому

v((C6H10О5)n)=v(CO2):6n=20 кмоль:6n=3,33/n кмоль

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль

m((C6H10O5)n)=v((C6H10O5)n)M((C6H10O5)n)=3,33/n кмоль162n кг/кмоль=

=540 кг 

Записуємо рівняння реакції гідролізу крохмалю:

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням реакції v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n3,33/n кмоль=3,33 кмоль

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль

m(C6H12O6)=v(C6H12O6)M(C6H12O6)=3,33 кмоль180 кг/кмоль=600 кг 

Відповідь: 540 кг крохмалю і 600 кг глюкози

 

Вправа 9 Виконайте умовний експеримент та здійсніть обчислення. Поясніть, як розпізнати крохмаль, глюкозу і сахарозу. 

Можна розпізнати за реакцією зі свіжоодержаним купрум (II) гідроксидом. У пробірці з розчином крохмалю не розчиняється осад купрум (II) гідроксиду. У пробірках з глюкозою і сахарозою утворюється прозорий синій розчин, проте при подальшому нагріванні тільки за наявності глюкози з'являється червоно-коричневий осад купрум (I) оксиду  

Обчисліть, яка маса глюкози утвориться внаслідок гідролізу крохмалю масою 129,6 г.

Відомо: m((C6H10O5)n)=129,6 г

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції гідролізу крохмалю:

129,6 г                    х г 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

162n г                    180n г

M((C6H10O5)n)=162n г/моль, маса 1 моль=162n г

M(C6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г, а маса n моль=180n г

x=m(C6H12O6)=129,6 г  180n г : 162n г=144 г

ІІ спосіб

M((C6H10O5)n)=162n г/моль

v((C6H10O5)n)=m((C6H10O5)n):M((C6H10O5)n)=129,6 г:162n г/моль=0,8/n моль

Записуємо рівняння реакції гідролізу крохмалю:

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням реакції v((C6H10О5)n):v(C6H12O6)=1:n, тому

v(C6H12О6)=nv((C6H10O5)n)=n0,8:n моль=0,8 моль

M(C6H12O6)=180 г/моль

m(C6H12O6)=v(C6H12O6)M(C6H12O6)=0,8 моль180 г/моль=144 г 

Відповідь: 144 г глюкози

Інші завдання дивись тут...