Інші завдання дивись тут...

І-ІІ рівні

Вправа 1 Дослідіть густину пластмас порівняно з водою. Для цього налийте у склянку води і покладіть у воду невеликі шматки наявних пластмас. Поясніть спостереження. Пластмаса не тоне у воді, бо густина пластмаси менша за густину води

 

Вправа 2 Дослідіть наявні у вас пластмаси на термопластичність і міцність. Поясніть спостереження. У розм’якшеному стані поліетилену можна надати будь-якої форми, яку він зберігає й після охолодження, отже, поліетилен є термопластичним. Розірвати смужку поліетилену, потягнувши врізнобіч, важко, отже, поліетилен міцний

ІІІ-ІV рівні

Вправа 3 Під час реакції поліконденсації фенолу з формальдегідом (метаналем) утворилася феноло-формальдегідна смола кількістю речовини 3 моль. Обчисліть маси і кількості речовин реагентів, якщо вважати, що вони повністю прореагували.

Відомо: у(СH2―C6H3(OH)―CH2)=3 моль

Знайти: m6H5―OH)-?, у6H5―OH)-?, m(HCHO)-?, у(HCHO)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції поліконденсації смоли:

     x г          у г                   3 моль

2C6H5―OH + H―CHO -> C6H3(OH)CH2C6H3(OH) + H2O

    188 г        30 г                  1 моль                 

M(C6H5ОН)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г, а маса 2 моль=188 г

M(HСНО)=30 г/моль, маса 1 моль=30 г

х=m(C6H5―OН)=3 моль • 188 г : 1 моль=564 г

у=m(НСНО)=3 моль • 30 г : 1 моль=90 г

у6H5―OН)=m6H5―OH):M6H5―OH)=564 г : 94 г/моль=6 моль

у(H―C)=m(H―CHO):M(H―CHO)=90 г : 30 г/моль=3 моль

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції поліконденсації смоли:

2C6H5―OH + H―CHO -> C6H3(OH)CH2C6H3(OH) + H2O

За рівнянням реакції 

у(C6H5―OH):у(H―CHO):у(C6H3(OH)CH2C6H3(OH))=2:1:1, тому

у(C6H5―OH)=2у(C6H3(OH)CH2C6H3(OH))=23=6 моль

у(H―CHO)=у(C6H3(OH)CH2C6H3(OH))=3 моль              

M(C6H5ОН)=94 г/моль, M(HСНО)=30 г/моль

m6H5―OH)=у6H5―OH)M6H5―OH)=6 моль  94 г/моль=564 г

m(H―CHO)=у(H―CHO)M(H―CHO)=3 моль  30 г/моль=90 г

Відповідь: 564 г і 6 моль фенолу; 90 г і 3 моль метаналю 

Інші завдання дивись тут...