Інші завдання дивись тут... 

І рівень

1 Дайте відповіді на тестові завдання.

Вправа 1 Укажіть дві причини різноманітності органічних речовин:

А Вступати в реакції горіння

Б Утворювати гомологічні ряди

В Широке застосування у суспільному господарстві

Г Явище ізомерії

Відповідь: БГ

 

Вправа 2 Позначте групу біологічно активних речовин:

А Алкани

Б Насичені одноатомні спирти

В Карбонові кислоти

Г Вітаміни

Відповідь: Г

 

Вправа 3 Позначте дві речовини, що можна використовувати для синтезу 1,2-дихлороетану:

А Пропен, гідроген хлорид

Б Метан, хлор

В Етен, хлор

Г Етан, гідроген хлорид

Відповідь: В

СH2=CH2 + Cl2 -> Cl—CH2—CH2—Cl

 

Вправа 4 Позначте групу назв, в якій вказано тільки невідновлювальні джерела енергії:

А Нафта, газ, ріпакова олія

Б Торф, солома, вугілля

В Деревина, сланці, нафта

Г Суха трава, газ тирса

Відповідь: В

 

Вправа 5 Укажіть належність добрива до відповідної групи:

А Амофоска

Б Суперфосфат

В Компост

Г Гній

1 Мінеральні

2 Органічні

 

 

Відповідь: А,Б-1; В,Г-2

 

Вправа 6 Укажіть належність між назвою хімікатів і застосуванням:

А Гербіциди

Б Зооциди

В Фунгіциди

1 Боротьба з грибковими захворюваннями

2 Боротьба з бур'янами

3 Боротьба з гризунами

4 Боротьба з фітофторою

Відповідь: А-2, Б-3, В-1

 

Вправа 7 Укажіть за відсутності яких вітамінів порушуються функції нервової, травної, серцево-судинної систем:

А Вітаміну С

Б Групи вітамінів В

В Вітаміну D

Г Вітаміну А

Відповідь: Б

 

Вправа 8 Укажіть вітамін, що добре розчиняється у воді:

А С

Б Е

В D

Г В1

Відповідь: А

 

Вправа 9 Позначте низку продуктів, що необхідро мінімізувати у раціоні або повністю відмовитися від них:

А Білий хліб, бобові, молоко

Б Яйця, риба, свинина

В Кондитерські вироби, майонез, маргарин

Г Яловичина, сметана, олія

Відповідь: В

ІІ рівень

Вправа 1 Як сировина для синтезу неметалічних матеріалів використовуються етен і пропен. Напишіть рівняння реакції полімеризації цих сполук у загальному вигляді:

де X — це H (мономером є етен, полімером — поліетилен)

X — це СH3 (мономером є пропен, полімером — поліпропілен)

Вправа 2 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

С  CH4  C2H2  C6H6  C6H12

CH4  CO2

С + 2H2  CH4

2CH4  C2H2 + 3H2

3C2H2  C6H6

CH4 + 2O2  CO2↑ + 2H2O

 

Вправа 3 Обчисліть об'єм кисню (у.н.), що витратиться на спалювання етину об'ємом 18 м3 з масовою часткою домішок 10%.

Відомо: V(С2H2 з дом.)=18 м3ω(дом.)=10%

Знайти: V2)-?

Розв'язування

1. Масу чистого етину в суміші природного газу об'ємом 18 м3 можна знайти двома способами:

І спосіб

Розраховуємо масову частку чистого етину:

ω2Н2)=100%-ω(дом.)=100%-10%=90%

Розраховуємо об'єм чистого етину:

18 м3 становлять 100%

х м3 - 90%

х=V(C2H2)=18 м3 • 90% : 100%=16,2 м3

ІІ спосіб

Розраховуємо об'єм домішків:

18 м3 становлять 100%

х м3 - 10%

х=V(дом.)=18 м3 • 10% : 100%=1,8 м3

Розраховуємо об'єм чистого етинуі:

V(C2H2)=V(С2H2 з дом.)-V(дом.)=18 м3-1,8 м3=16,2 м3

2. Записуємо рівняння реакції спалювання етину: 

16,2 м3     х м3              

2C2H2 +   5O2  2H2O + 4CO2

44,8 м3   112 м3 

За н.у. 1 кмоль газу займає об'єм 22,4 м3, тому 2 кмоль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 м3, а 5 кмоль - у п'ять разів більший об'єм, тобто 112 м3

х=V(О2)=16,2 м3 • 112 м3 : 44,8 м3=40,5 м3

Відповідь: 40,5 м3

ІІІ рівень

Вправа 1 Напишіть рівняння реакцій за схемою:

CH4 → C2H2 → C2H4 → C2H→ C6H6 → C6H12 → CO→ C6H12O6

C2H4 → (―C2H4―)n

C6H6 → C6H6Cl6

2CH4 → C2H2 + 3H2

C2H2 + H2  C2H4

C2H4  C2H2 + H2

3C2H2 → C6H6

C6H12 + 9O2  6CO2↑ + 6H2O

6CO2 + 6H2 C6H12O6 + 6O2

nC2H4  (―CH2CH2―)n

 

Вправа 2 Складіть схему, що унаочнює приклади невідновлюваних та відновлюваних джерел енергії:

Невідновлювані 

джерела енергії

Відновлювані

джерела енергії

Нафта

газ

вугілля

деревина

сланці

торф

ядерна енергетика

рослинна сировина (різні види

біомаси, відходи виробництва і побуту), 

геліоенергетика (енергія Сонця),

вітроенергетика,

гідроенергетика

 

 

Вправа 3 Кальцій карбід, що є сировиною для добування етину, добувають з вапняку. Обчисліть, яку масу вапняку з масовою часткою домішок 15% потрібно взяти, щоб синтезувати бензен масою 21,2 кг.

Відомо: m(С6H6)=21,2 кг, ω(дом.)=15%

Знайти: m(CаСО3 з дом.)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції добування бензену з етину:

х кмоль  21,2 кг

3C2H2 -> C6H6

3 кмоль   78 кг

М(С6H6)=78 кг/кмоль, маса 1 кмоль=78 кг

х=v(C2H2)=21,2 кг • 3 кмоль : 78 кг=0,815 кмоль

2. Записуємо рівняння реакції добування етину з кальцій карбіду:

х кмоль                      0,815 кмоль

CaC2 + 2H2 Ca(OH)2 + C2H2

1 кмоль                      1 кмоль

х=v(СаC2)=0,815 кмоль • 1 кмоль : 1 кмоль=0,815 кмоль

3. Записуємо рівняння реакції добування кальцій карбіду з негашеного вапна:

х кмоль       0,815 кмоль

CaO + 3C  CaC2 + CO

1 кмоль       1 кмоль

х=v(СаО)=0,815 кмоль • 1 кмоль : 1 кмоль=0,815 кмоль

4. Записуємо рівняння реакції добування кальцій оксиду з вапняка:

х кг       0,815 кмоль

CaСO3   CaО   +  CO2

100 кг    1 кмоль

М(СаСО3)=100 кг/кмоль, маса 1 кмоль=100 кг

х=m(CаСО3)=0,815 кмоль • 100 кг : 1 кмоль=81,5 кг

5. Обчислюємо масову частку чистого вапняку:

ω(СаСО3)=100%-ω(дом.)=100%-15%=85%

6. Обчислюємо масу вапняку:

m(СаСО3 з дом.)=(m(СаСО3):ω(СaCO3))100%=81,5 кг:85%100%=95,8 кг

Відповідь: 95,8 кг

ІV рівень

Вправа 1 Напишіть рівняння реакцій за схемою: Назвіть речовини, позначені літерами.

СaCO3 = CaO + CO2

         кальцій оксид

CaO + 3C = CaC2 + CO

          кальцій карбід

CaC2 + 2H2 Ca(OH)2 + C2H2

                                  етин

3C2H2  C6H6

            бензен

Відповідь: А-кальцій оксид, Б-кальцій карбід, В-етин, Г-бензен,

Г1-хлоробензен, Г2-гексахлоробензен

 

Вправа 2 У вас є етен, етаналь, етанова кислота, глюкоза і всі необхідні реактиви. Складіть самостійно план їхнього визначення, напишіть відповідні рівняння реакцій.

ПЛАН

Оскільки потрібно здійснити щонайменше три реакції, тому розділяємо вмістиме пробірок на 3 порції

1. Реактивом для виявлення етену є бромна вода. Ознака якісної реакції  знебарвлення бромної води.

CH2=CH2 + Br2  CHBrCHBr

2. Реактивом для виявлення етанової кислоти є індикатор, наприклад, лакмус. Ознака якісної реакції —  зміна забарвлення індикатора на червоний.

3. Етаналь і глюкозу можна розпізнати за зовнішнім виглядом: перша - рідина без кольору з різким запахом, а друга  кристалічна речовина. Розпізнати за допомогою якісних реакцій не можна, бо мають однакові зовнішні ознаки реакцій при застосуванні реактивів Cu(OH)2 чи Ag2O.

 

Вправа 3 Етин, добутий взаємодією кальцій карбіду масою 40 г водою, пропустили через надлишок бромної води. Маса продукту реакції становила 173 г. Обчисліть масову частку домішок у карбіді.

Відомо: m(СaC2 з дом.)=40 г, m(C2H2Br4)=173 г

Знайти: ω(дом.)-?

Розв'язування

1. Записуємо рівняння реакції бромування етину: 

х г                173 г

C2H2 + 2Br2 -> C2H2Br4

26 г               346

М(С2Н2)=26 г/моль, маса 1 моль=26 г

М(С2Н2Br4)=346 г/моль, маса 1 моль=346 г

х=m(C2H2)=26 г • 173 г : 346 г = 13 г

2. Записуємо рівняння реакції добування етину з кальцій карбіду: 

х г                              13 г

CaC2 + 2H2O -> Ca(OH)2 + C2H2

64 г                            26 г

М(СaC2)=64 г/моль, маса 1 моль=64 г

х=m(СаC2)=64 г • 13 г : 26 г=32 г

3. Масу домішок в технічному кальцій карбіді масою 40 г можна знайти двома способами:

І спосіб

Обчислюємо масову частку чистого кальцій карбіду:

ω(СаС2)=(m(CаС2):m(CаС2 з дом.))100%=(32 г:40 г)100%=80%

Розраховуємо масову частку домішок в технічному кальцій карбіді:

ω(дом.)=100%-ω(C2H2)=100%-80%=20%

ІІ спосіб

Розраховуємо масу домішок в технічному кальцій карбіді:

m(дом.)=m(CаС2 з дом.)-m(CаС2)=40 г-32 г=8 г

Обчислюємо масову частку домішок в технічному кальцій карбіді:

ω(дом.)=(m(дом.):m(CаС2 з дом.))100%=(8 г : 40 г)100%=20%

Відповідь: 20%

Інші завдання дивись тут...