Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Поясніть класифікацію вуглеводів, їх утворення та поширення в природі. 

Вуглеводи поділяються на моносахариди, дисахариди, полісахариди. 

Молекули дисахаридів складаються із двох, а полісахаридів — з великої кількості залишків молекул моносахаридів.

Глюкоза (моносахарид) міститься в солодких ягодах і фруктах, у складі бджолиного меду, в клітинному соці рослин. У крові людини вміст глюкози становить близько 0,1%.

Сахароза (дисахарид) міститься в цукровому буряку і цукровій тростині, є також у плодах і листках рослин, нектарі квітів.

 

Вправа 2. Охарактеризуйте утворення глюкози в процесі фотосинтезу. Напишіть рівняння реакції.

У природних умовах глюкоза синтезується в зелених листках рослин на світлі з вуглекислого газу та води.

6СO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

 

Вправа 3. Проведіть уявний експеримент. Налийте в чисту пробірку розчин глюкози об’ємом 1–1,5 мл і вдвічі більший об’єм амоніачного розчину аргентум (І) оксиду. Нагрівайте вміст пробірки на малому вогні до почорніння розчину. Поясніть, які процеси ви очікуєте спостерігати. Як альдегід, глюкоза вступає в реакцію неповного окиснення з амоніачним розчином аргентум (І) оксиду і окиснюється до глюконової кислоти. На внутрішніх стінках пробірки утворюється тонкий блискучий шар срібла. Реакцію називають реакцією «срібного дзеркала», вона є якісною на альдегідну групу в молекулі органічної сполуки. 

Напишіть рівняння реакції.

СH2OH-(CHOH)4-COH + Ag2O -> СH2OH-(CHOH)4-COOH + 2Ag

                                         глюконова кислота

 

Вправа 4. У двох пробірках без написів є розчини глюкози та гліцеролу. Складіть план розпізнавання цих двох речовин.

ПЛАН

1. Добутьте осад купрум (ІІ) гідроксид реакцією обміну.

2. Насипте щойно добутий осад у дві пробірки. 

3. До вмісту першої пробірки долийте розчин глюкози, а до вмісту другої - гліцеролу, перемішайте вміст пробірок.

4. Нагрійте дві пробірки.

5. Зробіть висновки.

Напишіть рівняння реакцій.

C3H8O3 + Cu(OH)2 -> C3H6O3Cu + 2H2O  

                         яскраво-синє забарвлення розчину

C6H12O6 + 2Cu(OH)2 -> C6H12O7 + 2H2O + Cu2O↓   

                                            осад червоно-коричневого кольору

 

Вправа 5. Обчисліть, який об’єм карбон (ІV) оксиду (н.у.) виділиться внаслідок спиртового бродіння глюкози кількістю речовини 0,7 моль.

Відомо: γ(C6H12O6)=0,7 моль

Знайти: V(CO2)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

0,7 моль                   х л

С6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

1 моль                    44,8 л

За н.у. 1 моль газу займає 22,4 л, а 2 моль займуть удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л

х=V(CO2)=0,7 моль • 44,8 л/моль : 1 моль=31,36 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції: С6H12O6 ->2C2H5OH+2CO2

За рівнянням реакції γ(C6H12O6):γ(CO2)=1:2, тому

γ(CO2)=2γ(C6H12O6)=20,7 моль=1,4 моль

V(CO2)=γ(CO2)VM=1,4 моль22,4 л/моль=31,36 л

Відповідь: 31,36 л CO2

 

Вправа 6. Під час гідрування глюкози утворився шестиатомний спирт масою 72,8 г. Обчисліть масу глюкози та об’єм водню (н.у.), що вступили в реакцію.

Відомо: m(C6H14O6)=72,8 г

Знайти: m(C6H12O6)-?, V(H2)-? 

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 х г         у л          72,8 г

С6H12O6 +  H2   ->   С6H14O6 

180 г       22,4 л       182 г

M(С6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

M(С6H14O6)=182 г/моль, маса 1 моль=182 г

х=m(C6H12O6)=180 г  72,8 г : 182 г=72 г

у=V(H2)=22,4 л  72,8 г : 182 г=8,96 л

ІІ спосіб

M(С6H14O6)=182 г/моль

γ(C6H14О6)=m(C6H14О6):M(C6H14О6)=72,8 г : 182 г/моль=0,4 моль

Записуємо рівняння реакції: С6H12O6 + H2 -> С6H14O6 

За рівнянням γ(C6H12О6):γ((H2):γ(C6H14О6)=1:1:1, кількості речовини однакові, тому

γ(C6H12О6)=γ(H2)=γ(C6H14О6)=0,4 моль

M(С6H12O6)=180 г/моль

m(C6H12О6)=γ(C6H4O6)M(C6H12O6)=0,4 моль180 г/моль=72 г

V(H2)=γ(H2)VM=0,4 моль22,4 л/моль=8,96 л

Відповідь: 72 г C6H12Oі 8,96 л H2

 

Вправа 7. Поясніть, як за допомогою якісних реакцій розпізнати розчини глюкози та сахарози. Розпізнати глюкозу можна за допомогою якісних реакцій на альдегіди — взаємодією з амоніачним розчином аргентум (І) оксиду та свіжоодержаним купрум (ІІ) гідроксидом.

У молекулі сахарози містяться кілька гідроксильних груп, а альдегідної групи немає.

Складіть план дослідження та зробіть відповідні висновки. 

ПЛАН №1 взаємодія з амоніачним розчином аргентум (I) оксиду:

1. Приготуйте суміш амоніачного розчину аргентум (I) оксиду.

2. У одну пробірку, з отриманою сумішшю, долийте розчин глюкози, а в другу - сахарози.

3. Нагрійте дві пробірки в склянці з гарячою водою.

4. Зробіть відповідні висновки.

Як альдегід, глюкоза взаємодіє з амоніачним розчином аргентум (I) оксиду з появою на внутрішніх стінках пробірки тонкого блискучого шару срібла.

Напишіть рівняння реакцій:

СН2ОН—(СНОН)4—СОН + Ag2O -> СН2ОН—(СНОН)4—СОOН + 2Ag↓

 

ПЛАН №2 взаємодія зі свіжоодержаним купрум (II) гідроксидом:

1. Добутьте осад купрум (ІІ) гідроксид реакцією обміну.

2. Насипте щойно добутий осад у дві пробірки. 

3. До вмісту першої пробірки долийте розчин глюкози, а до вмісту другої - сахарози, перемішайте вміст пробірок.

4. Нагрійте дві пробірки.

5. Зробіть відповідні висновки. 

І глюкоза, і сахароха взаємодіють з свіжедобутим осадом, подібно до багатоатомних спиртів - з утворенням розчину яскраво-синього кольору, проте при подальшому нагріванні утворених розчинів тільки за наявності глюкози, подібно до альдегідів, випадає жовтий осад купрум (І) гідроксиду. Ця сполука нестійка, вона одразу ж перетворюється на червоно-коричневий осад купрум (І) оксиду й воду.

Напишіть рівняння реакцій: 

C6H12O6 + 2Cu(OH)2 -> C6H12O7 + Cu2O + 2H2O

                                 осад червоно-коричневого кольору

 

Вправа 8. Складіть рівняння реакцій за схемою: етен → етин → етаналь → карбон (ІV) оксид → глюкоза → молочна кислота. Глюкоза → етанол.

    1) C2H4  C2H2 + H2

    2) C2H2 + H2 CH3CHO

    3) 2CH3CHO + 5O2  4CO2 + 4H2O

    4) 6CO2 + 6H2 C6H12O6 + 6O2

5) C6H12O6  2CH3—CHCOOH  (молочна кислота)

                         │

                        ОН

    6) C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2 

 

Вправа 9. У цукровій тростині масова частка сахарози становить у середньому 20%. Обчисліть, яку масу фруктози можна добути з цукрової тростини масою 25 т.

Відомо: m(тростина)=25 т, ω(C12H22O11)=20%

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

m(C12H22O11)=(ω(C12H22O11)m(тростини)):100%=20%25 т:100%=5000 кг

Записуємо рівняння реакції:

5000 кг                х кг

С12H22O11 + H2-> С6H12O+ C6H12O6 

342 кг                180 кг 

M(С12H22O11)=342 кг/кмоль, маса 1 кмоль=342 кг

M(С6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг

х=m(C6H12O6)=5000 кг  180 кг : 342 кг=2631 кг=2,63 т

ІІ спосіб

m(C12H22O11)=(ω(C12H22O11)m(тростини)):100%=20%25 т:100%=5000 кг

M(С12H22O11)=342 кг/кмоль

γ(C12H22О11)=m(C12H22О11):M(C12H22О11)=5000 кг : 342 кг/кмоль=14,62 кмоль

Записуємо рівняння реакції: 

С12H22O11 + H2-> С6H12O+ C6H12O6

                         глюкоза    фруктоза

За рівнянням γ(C12H22О11):γ(C6H12О6)=1:1, кількості речовини однакові, тому 

γ(C6H12О6)=γ12Н22О11)=14,6 кмоль

M(С6H12O6)=180 кг/кмоль

m(C6H12О6)=γ(C6H12O6)M(C6H12O6)=14,62 кмоль180 кг/кмоль=2632 кг=

=2,63 т

Відповідь: 2,63 т C6H12O6

Інші завдання дивись тут...