Інші розв'язники дивись тут...

Авторський розв'язник (гдз / відповіді / ответы)

§ 28 до підручника Савчин М.М. "Хімія 10 клас", § 29

§ 30 § 31 § 32 ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 року § 33 § 34

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

Зміст 

 ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§ 1 Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів...4

§ 2 Склад, властивості представників оксиненовмісних органічних речовин...8

§ 3 Нітрогеновмісні органічні речовини: аміноетанова кислота... 12

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 4 Теорія будови органічних сполук. Явище ізомерії. Ізомери... 15

§ 5 Ковалентні карбон-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук... 19

§ 6 Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів... 23

ТЕМА 2 ВУГЛЕВОДНІ

§ 7 Класифікація вуглеводнів. Алкани...28

§ 8 Алкени і алкіни...36

§ 9 Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною... 40

§ 10 Арени. Бензени...45

§ 11 Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом або кількістю речовини... 50

§ 12 Застосування вуглеводнів...53

ТЕМА 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 13 Спирти. Насичені одноатомні спирти, їхні фізичні та хімічні властивості...61

§ 14 Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу...67

§ 15 Фенол, фізичні та хімічні властивості...70

§ 16 Альдегіди...76

§ 17 Карбонові кислоти...80

§ 18 Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок... 89

§ 19 Естери. Жири як представники естерів...91

§ 20 Вуглеводи: глюкоза, сахароза..99

§ 21 Вуглеводи: крохмаль і целюлоза ...104

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач... 109

ТЕМА 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 22 Насичені й ароматичні аміни... 112

§ 23 Амінокислоти...117

§ 24 Білки як високомолекулярні сполуки...122

ТЕМА 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 25 Синтетичні високомолекулярні сполуки. Полімери...131

§ 26 Вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини та довкілля...138

§ 27 Синтетичні каучуки, гума...145

§ 28 Синтетичні волокна... 149

ТЕМА 6 БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 29 Зв’язки між класами органічних речовин...156

§ 30 Загальні поняття про  біологічно активні речовини...159

§ 31 Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної проблеми...164

§ 32 Роль органічної хімії в розв’язанні енергетичної проблеми...167

§ 33 Роль органічної хімії в розв’язанні продовольчої проблеми...171

§ 34 Роль органічної хімії в розв’язанні продовольчої проблеми...176

§ 35 Роль органічної хімії в створенні нових матеріалів...182

§ 36. Жінки в хімічній науці...184

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші розв'язники дивись тут...