Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Савчин М.М. "Хімія 10 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

Зміст 

 ПОВТОРЕННЯ ПОЧАТКОВИХ ПОНЯТЬ ПРО ОРГАНІЧНІ РЕЧОВИНИ

§ 1 Склад, властивості, застосування окремих представників вуглеводнів...4

§ 2 Склад, властивості представників оксиненовмісних органічних речовин...8

§ 3 Нітрогеновмісні органічні речовини: аміноетанова кислота... 12

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 4 Теорія будови органічних сполук. Явище ізомерії. Ізомери... 15

§ 5 Ковалентні карбон-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук... 19

§ 6 Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масовими частками елементів... 23

ТЕМА 2 ВУГЛЕВОДНІ

§ 7 Класифікація вуглеводнів. Алкани...28

§ 8 Алкени і алкіни...36

§ 9 Розрахункові задачі на виведення молекулярної формули речовини за загальною формулою гомологічного ряду та густиною... 40

§ 10 Арени. Бензени...45

§ 11 Розв'язування розрахункових задач на виведення молекулярної формули речовини за масою, об'ємом або кількістю речовини... 50

§ 12 Застосування вуглеводнів...53

ТЕМА 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 13 Спирти. Насичені одноатомні спирти, їхні фізичні та хімічні властивості...61

§ 14 Поняття про багатоатомні спирти на прикладі гліцеролу...67

§ 15 Фенол, фізичні та хімічні властивості...70

§ 16 Альдегіди...76

§ 17 Карбонові кислоти...80

§ 18 Розрахункові задачі на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об'єму за кількістю речовини, масою або об'ємом реагенту, що містить певну частку домішок... 89

§ 19 Естери. Жири як представники естерів...91

§ 20 Вуглеводи: глюкоза, сахароза..99

§ 21 Вуглеводи: крохмаль і целюлоза ...104

Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач... 109

ТЕМА 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 22 Насичені й ароматичні аміни... 112

§ 23 Амінокислоти...117

§ 24 Білки як високомолекулярні сполуки...122

ТЕМА 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 25 Синтетичні високомолекулярні сполуки. Полімери...131

§ 26 Вплив полімерних матеріалів на здоров'я людини та довкілля...138

§ 27 Синтетичні каучуки, гума...145

§ 28 Синтетичні волокна... 149

ТЕМА 6 БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 29 Зв’язки між класами органічних речовин...156

§ 30 Загальні поняття про  біологічно активні речовини...159

§ 31 Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної проблеми...164

§ 32 Роль органічної хімії в розв’язанні енергетичної проблеми...167

§ 33 Роль органічної хімії в розв’язанні продовольчої проблеми...171

§ 34 Роль органічної хімії в розв’язанні продовольчої проблеми...176

§ 35 Роль органічної хімії в створенні нових матеріалів...182

§ 36. Жінки в хімічній науці...184

Інші ГДЗ дивись тут...