Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Напишіть формулу, що відображає склад молекули крохмалю та целюлози. (C6H10O5)n , де n - ступінь полімеризації.

 

Вправа 2. Поясніть, чим відрізняються макромолекули крохмалю та целюлози. Макромолекури відрізняються геометрією молекул: крохмаль має лінійні та розгалужені карбонові ланцюги, а целюлоза - тільки лінійні.

Молекула полімеру називається макромолекулою.

 

Вправа 3. Порівняйте фізичні та хімічні властивості крохмалю й целюлози.

Фізичні властивості крохмалю: аморфний білий порошок, масний та хрусткий на дотик, нерозчинний у холодній воді. У гарячій воді набухає, утворюючи крохмальний клейстер.

Фізичні властивості целюлози: тверда волокниста речовина білого кольору, нерозчинна у воді й органічних розчинниках. Стійка до нагрівання, має високу механічну стійкість.

Подібні хімічніі властивості крохмалю і целюлози:

Гідроліз:

(—С6Н10О5—)n + nН2О nC6H12O6

Відмінні хімічні властивості крохмалю і целюлози:

Крохмаль Целюлоза

Якісна реакція:

(—С6Н10О5—)n+I2 (спиртовий розчин)

 речовина темно-синього кольору

Горіння целюлози:

(—С6Н10О5—)n+6nО26nCO2+5nH2O

 

Вправа 4. Охарактеризуйте реакції гідролізу крохмалю й целюлози та поясніть умови їхнього перебігу. Спільна хімічна властивість целюлози й крохмалю - гідроліз, кінцевим продуктом якого є глюкоза.

У промислових і лабораторних умовах гідроліз відбувається у присутності розчинів неорганічних кислот (сульфатна, хлоридна) і за нагрівання.

H2SO4,t0

(—С6Н10О5—)n + nН2О →  nC6H12O6

Вправа 5. Опишіть виробництво штучних волокон у світовому масштабі, користуючись діаграмою (рис. 41).

Найбільше штучних волокон виробляється в Китаї (62%), Індії (6%), США (6%), Тайвані (5%), Південній Кореї (4%), Індонезії (3%), Японії (2%), решта — в інших країни (12%).

 

Вправа 6. Здійсніть короткі повідомлення про застосування крохмалю та целюлози.

Застосування крохмалю: основний вуглевод у їжі, його використовують в харчовій промисловості і кулінарії, у паперовій і текстильній промисловостях, у медицині, є сировиною для виробництва глюкози, етанолу, гліцерину.

Застосування целюлози: у вигляді деревини, виробництво бавовняної тканини, паперу, ацетатного шовку, вибухових речовин, спиртів тощо.

 

Вправа 7. Складіть рівняння реакцій за схемою

СО2 -> С6Н12О6 -> (- С6Н10О5 -)n -> С6Н12О6 -> С2Н5ОН.

1) 6СO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

2) nC6H12O6 -> (- C6H10O5 -)n + nH2O  

3) (- C6H10O5 -)n + nH2O -> nC6H12O6

4) C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

 

Вправа 8. Унаслідок реакції «срібного дзеркала» випав осад масою 8,64 г. Яка речовина випала в осад? Обчисліть масу глюкози, що вступила в реакцію.

Відомо: m(Ag)=8,64 г

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції: 

 х г                                               8,64 г

C6H12O6 + Ag2O -> CH2OH-(CHOH)4-COOH +2Ag

180 г                                             216 г

M(C6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

M(Ag)=108 г/моль, маса 1 моль=108 г, а маса 2 моль=216 г

x=m(C6H12О6)=180 г  8,64 г : 216 г = 7,2 г

ІІ спосіб

M(Ag)=108 г/моль

γ(Ag)=m(Ag):M(Ag)=8,64 г : 108 г/моль =0,08 моль

Записуємо рівняння реакції: 

C6H12O6 + Ag2O -> CH2OH-(CHOH)4-COOH +2Ag 

За рівнянням γ(C6H12О6):γ(Ag)=1:2, тому

γ(C6H12О6)=γ(Ag):2=0,08 моль:2=0,04 моль

M(С6H12O6)=180 г/моль

m(C6H12О6)=γ(C6H12O6)M(C6H12O6)=0,04 моль180 г/моль=7,2 г

Відповідь: 7,2 г C6H12O6, в осад випало срібло

 

Вправа 9. Під час гідролізу деревини отримали глюкозу масою 320 кг. Обчисліть, яку масу деревини з масовою часткою целюлози 80% було взято.

Відомо: m(C6H12O6)=320 кг, ω((C6H10O5)n)=80%

Знайти: m(деревини)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

  х кг                     320 кг

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

 162n кг                 180n кг

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль, маса 1 кмоль=180 кг, а маса n кмоль=180n кг

x=m((С6Н10О5)n)=162n кг  320 кг : 180n = 288 кг

m(деревини)=(m(C6H10O5)n):ω(C6H10O5)n)100%=(288 кг:80%)100%=360 кг

ІІ спосіб

M(C6H12O6)=180 кг/кмоль

γ(C6H12O6)=m(C6H12O6):M(C6H12O6)=320 кг:180 кг/кмоль=1,78 кмоль

Записуємо рівняння реакції: 

(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6

За рівнянням γ((C6H10О5)n):γ(C6H12O6)=1:n, тому

γ((C6H10О5)n)=γ(C6H12O6):n=1,78/n кмоль

M(C6H10O5)n=162n кг/кмоль

m((C6H10О5)n)=γ(C6H10O5)n)M(C6H10O5)n)=1,78/n кмоль162n кг/кмоль=288 кг

m(деревини)=(m(C6H10O5)n)/ω(C6H10O5)n)100%=(288 кг:80%)100%=360 кг

Відповідь: взяли 360 кг деревини 

 

Вправа 10. Перемалюйте кросворд у зошит і розв’яжіть його, заповнивши вертикальні стовпці. У виділеному рядку прочитаєте назву природного процесу утворення органічної речовини. ФОТОСИНТЕЗ
За вертикаллю:
1. Назва біологічних каталізаторів. Ферменти
2. Продукт відновлення глюкози. Сорбіт
3. Речовина, що прискорює хімічну реакцію. Каталізатор
4. Назва групи найпростіших вуглеводів. Моносахариди
5. Реакції, властиві всім органічним речовинам. Окиснення
6. «Фабрики» синтезу вуглеводів. Рослина
7. Продукт спиртового бродіння глюкози. Етанол
8. Сировина, з якої добувають крохмаль. Картопля
9. Природний полімер. Целюлоза
10. Назва штучного шовку. Віскозний

Інші завдання дивись тут...