Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. Вуглеводень містить у своєму складі атоми Карбону, масова частка яких становить 81,82%, і атоми Гідрогену — 18,18%. Виведіть молекулярну формулу вуглеводню.

Відомо: СхНу, ω(С)=81,82%, ω(Н)=18,18%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 81,82 г, атомів Гідрогену — 18,18 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів): 

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=81,82/12 : 18,18/1=

=6,82:18,18

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=6,82/6,82:18,18/6,82=1,00:2,67

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 3:

x : y=(1,003):(2,663)=3:8,01≈3 : 8, отже, формула вуглеводню С3Н8

Відповідь: С3Н8

 

Вправа 2. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 82,76%, і Гідроген. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=82,76%

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

ω(Н)=100%-82,76%=17,24%

У 100 г такої речовини маса атомів Карбону становить 82,76 г, атомів Гідрогену — 17,24 г. Розраховуємо співвідношення індексів у формулі вуглеводню (співвідношення кількостей речовини елементів):

х : у=n(C):n(H)=m(C)/M(C):m(H)/M(H)=82,76/12:17,24/1=6,89666:17,24

Якщо співвідношення між атомами виражене не цілими, а дробовими числами, то вважаємо, що менше число дорівнює одиниці, а більше число ділимо на нього. Тоді

х : у=6,89666/6,89666:17,24/6,89666=1:2,5

Для того щоб у співвідношенні були найменші цілі числа, помножимо обидва числа на 4:

x : y=(14):(2,54)=4:10, отже, формула вуглеводню С4Н10

Відповідь: С4Н10

 

Вправа 3. Органічна речовина містить атоми Карбону, масова частка яких становить 83,3%, і Гідроген. Відносна густина парів цієї речовини за воднем дорівнює 36. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=83,3%, або 0,833, DH2(CxHy)=36

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

Mr(CxHy)=DH2(CxHy)●Mr(H2)=362=72

ω(Н)=100%-ω(C)=100%-83,3%=16,7%, або 0,167

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,83372:12=5

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,16772:1=12

Отже, формула вуглеводню С5Н12

Відповідь: С5Н12

 

Вправа 4. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 85,7%, і Гідроген. Відносна густина її за гелієм дорівнює 7. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу речовини. Назвіть речовину.

Відомо: СхНу, ω(С)=85,7%, або 0,857, D(CxHy)=7

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

Mr(CxHy)=DH2(CxHy)●Mr(Hе)=74=28

ω(Н)=100%-ω(С)=100%-85,7%=14,3%, або 0,143

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,85728:12=2

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,14328:1=4

Отже, формула вуглеводню С2Н4

Відповідь: С2Н4, етен

 

Вправа 5. Органічна речовина містить атоми Карбону, масова частка яких становить 92,3%, і Гідроген. Відносна густина її парів за аргоном дорівнює 1,95. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу речовини.

Відомо: СхНу, ω(С)=92,3%, або 0,923, DAr(CxHy)=1,95

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

Mr(CxHy)=DAr(CxHy)●Mr(Ar)=1,9540=78

ω(Н)=100%-ω(С)=100%-92,3%=7,7%, або 0,077

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,92378:12=6

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,07778:1=6

Отже, формула вуглеводню С6Н6

Відповідь: С6Н6

 

Вправа 6. До складу органічної речовини входять атоми Карбону, масова частка яких становить 92,3%, і Гідроген. Відносна густина її за неоном дорівнює 1,3. Обчисліть і виведіть молекулярну формулу речовини. Назвіть речовину, напишіть її структурну формулу.

Відомо: СхНу, ω(С)=92,3%, або 0,923, DNe(CxHy)=1,3

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування:

Mr(CxHy)=DNe(CxHy)●Mr(Ne)=1,320=26

ω(Н)=100%-ω(С)=100%-92,3%=7,7%, або 0,077

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,92326:12=2

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,07726:1=2

Отже, формула вуглеводню С2Н2

Відповідь: С2Н2, етин, Н—CCH

Інші завдання дивись тут...