Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. До складу молекул алкану входять 9 атомів Карбону. Користуючись загальною формулою гомологічного ряду, установіть склад молекули алкану, виведіть його молекулярну формулу та дайте назву.

Підставимо значення n=9 у загальну формулу алканів: СnH2n+2,

отримаємо формулу вуглеводню С9Н20 - це нонан

 

Вправа 2. Виведіть молекулярні формули речовин за загальними формулами:

а) алкенів, до складу яких входять 6 і 8 атомів Карбону;

Підставимо значення n=6 і n=8 у загальну формулу алкенів: СnH2n,

отримаємо молекулярні формули вуглеводнів С6Н12 і С8Н16 

б) алкінів, до складу яких входять 8 і 16 атомів Гідрогену.

Загальна формула алкінів: СnH2n-2

Підставивши 8 - число атомів Гідрогену, отримаємо алгебраїчне рівняння:

2n-2=8, звідси n=(8+2):2=5, отже, формула вуглеводню С5Н8 

Підставивши 16 - число атомів Гідрогену, отримаємо алгебраїчне рівняння:

2n-2=16, звідси n=(16+2):2=9, отже, формула вуглеводню С9Н16  

 

Вправа 3. Відносна густина алкену за гелієм становить 7. Виведіть молекулярну формулу сполуки, назвіть її.

Відомо: СnН2n, DHe(CnH2n)=7

Знайти: формулу СnН2n-?

Розв'язування

Mr(CnH2n)=DHe(CnH2n)•Mr(He)=74=28

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n=28, звідси n=28:14=2

Відповідь: С2Н4, етен 

 

Вправа 4. Відносна молекулярна маса вуглеводню у 3 рази більша за відносну молекулярну масу карбон (ІІ) оксиду. До його складу входить Гідроген з масовою часткою 14,29. Виведіть молекулярну формулу сполуки.

Відомо: СхНу, Mr(CxHy)/Mr(CO)=3, ω(H)=14,29%, або 0,1429

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування

Mr(CxHy)=3Mr(CO)=328=84

ω(C)=1-ω(H)=1-0,1429=0,8571

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,857184:12=6

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,142984:1=12

Отже, формула вуглеводню С6Н12

Відповідь: С6Н12

 

Вправа 5. Маса алкану об’ємом 1 л (н.у.) становить 1,964. Виведіть молекулярну формулу сполуки. Дайте їй назву.

Відомо: ρ(C2H2n+2)=1,964 г/л

Знайти: формулу CnH2n+2-?

Розв'язування

M(CnH2n+2)=ρ(C2H2n+2)VM=1,964 г/л • 22,4 л/моль=44 г/моль, тому

Mr(CnH2n+2)=44

Mr(CnH2n+2)=nAr(C)+(2n+2)Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n+2=44, звідси n=(44-2):14=3

Відповідь: С3Н8, пропан 

 

Вправа 6. Маса алкену об’ємом 1 л (н. у.) становить 1,875 г. Виведіть його молекулярну формулу. Назвіть сполуку.

Відомо: ρ(C2H2n)=1,875 г/л

Знайти: формулу CnH2n-?

Розв'язування

M(CnH2n)=ρ(C2H2n)VM=1,875 г/л • 22,4 л/моль=42 г/моль, тому Mr(CnH2n)=42

Mr(CnH2n)=nAr(C)+2nAr(H)=12n+2n=14n

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n=42, звідси n=42:14=3

Відповідь: С3Н6, пропен 

 

Вправа 7. Алкан масою 11,6 г займає об’єм 4,48 л (н.у.). Виведіть його молекулярну формулу. Назвіть сполуку.

Відомо: m(CnH2n+2)=11,6 г, V(CnH2n+2)=4,48 л

Знайти: формулу CnH2n+2

Розв'язування

v(CnH2n+2)=V(CnH2n+2):VM=4,48 л : 22,4 л/моль=0,2 моль

M(CnH2n+2)=m(CnH2n+2):v(CnH2n+2)=11,6 г:0,2 моль=58 г/моль

Mr(CnH2n+2)=nAr(C)+(2n+2)Ar(H)=12n+2n+2=14n+2

Прирівняємо обидві частини, отримаємо алгебраїчне рівняння:

14n+2=58, звідси n=(58-2):14=4

Відповідь: С4Н10, бутан 

 

Вправа 8. До складу сполуки входять Карбон з масовою часткою 0,89 і Гідроген. Відносна густина за азотом — 1,929. Виведіть молекулярну формулу сполуки. Дайте назву її структурним ізомерам, складіть їхні напівструктурні формули.

Відомо: СхНу, ω(С)=0,89, DN2(CxHy)=1,929

Знайти: формулу СхНу-?

Розв'язування

Mr(CxHy)=DN2(CxHy)Mr(N2)=1,92928=54

ω(Н)=1-ω(С)=1-0,89=0,11

х=ω(C)Mr(CxHy):Ar(C)=0,8954:12=4

у=ω(Н)Mr(CxHy):Ar(Н)=0,1154:1=6

Отже, формула вуглеводню С4Н6

Відповідь: С4Н6, етин, СНCСН2СН3

Інші завдання дивись тут...