Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Охарактеризуйте властивості полімерних матеріалів, що зумовили їхнє широке застосування.  Міцність, стійкість проти дії хімічних речовин, водо- й газонепроникність, дешевизна

 

Вправа 2 Поясніть, які наслідки для здоров’я людини може мати використання пластмас. Спричиняє гормональні порушення, негативно впливає на роботу репродуктивної та серцево-судинної систем, призводить до порушення розвитку головного мозку в дітей, пригнічує функції ендокринної системи, сприяє розвитку онкологічних захворювань

 

Вправа 3 Охарактеризуйте відомі вам екологічні проблеми, спричинені використанням полімерних матеріалів. 

1. Викиди в атмосферу отруйних газів, пилу, важких металічних елементів порушують природний процес колообігів речовин.

2. Виділення діоксинів та фуранів, що траплються під час самозагоряння сміття на сміттєзвалищах, під час спалювання відходів поліхлоровінілу та полістирену, спричиняють генетичні зміни, викликаючи мутації в рослинному й тваринному світі. 

3. Зменшення вмісту кисню в атмосфері Землі, бо багато технологічних промислових операцій відбувається за участю кисню, який вилучають з повітря.

4. Розклад полімерних матеріалів відбувається впродовж десятків і сотень років.

 

Вправа 4 Під час виробництва та утилізації пластмас в атмосферу потрапляють гази, що спричиняють випадання кислотних дощів. Напишіть не менше трьох рівнянь реакцій утворення кислот.

2 + Н2О = Н23

3 + Н2О = H2SO4

2NО2 + Н2О = HNО3 + HNO2

 

Вправа 5 Відомо, що один із способів утилізації пластмас — їхнє спалювання. Унаслідок спалювання поліетилену масою 1 кг (1000 пакетів) в атмосферу потрапляє 12,4 г сульфур (ІV) оксиду. Обчисліть, яка маса сульфур (ІV) оксиду утвориться від спалювання 5 т пластмаси.

Розв'язування

При спалюванні 1 кг пластмаси виділяється 12,4 г SO2, тоді

при спалюванні 5000 кг пластмаси - х г SO2

5000 кг : 1 кг = х г : 12,4 г, звідси

х = 12,4 г • 5000 кг : 1 кг = 62000 г = 62 кг

Відповідь: 62 кг

 

Вправа 6 Накопичення вуглекислого газу в атмосфері призводить до парникового ефекту. Сосновий ліс площею 1 га віком 20 років поглинає за рік 9,4 т карбон (ІV) оксиду. Обчисліть, яка маса кислоти могла б утворитися з такої кількості карбон (ІV) оксиду, якщо вважати, що весь газ прореагував.

Відомо: m(СO2)=9,4 т=9400 кг

Знайти: m(H2CO3)-?

Розв'язування

І спосіб

Записуємо рівняння реакції:

9400 кг          х кг

CO2 + H2O = H2CO3

44 кг             62 кг

M(СО2)=44 кг/кмоль, маса 1 кмоль=44 кг

М(H2CO3)=62 кг/кмоль, маса 1 кмоль = 62 кг

х=m(H2CO3)=9400 кг • 62 кг : 44 кг= 13245 кг=13,25 т

ІI спосіб

M(CO2)=44 г/моль

γ(CO2)=m(CO2):M(CO2)=9400 кг : 44 кг/кмоль=213,63 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

CO2 + H2O = H2CO3

За рівнянням γ(CO2):γ(H2CO3)=1:1, тому 

γ(H2CO3)=y(CO2)=213,63 кмоль

М(H2CO3)=62 кг/кмоль

m(H2CO3)=γ(H2CO3)M(H2CO3)=213,63 кмоль62 кг/кмоль=13245 кг =13,25 т

Відповідь: 13,25 т

 

Вправа 7 Суміш бензену, фенолу й аніліну масою 25 г обробили бромною водою. Утворився осад масою 9,91 г. Унаслідок дії металічного натрію на таку саму масу суміші виділився водень об’ємом 0,112 л (н. у.). Обчисліть масовий склад суміші.

Відомо: m(суміші)=25 г, m(осаду)=9,91 г, V(H2)=0,112 л

Знайти: m(C6H5OH)-?, m(C6H5NH2)-?, m(С6H6)-?

Розв'язування

1. У сіміші речовин з металічним натрієм реагує тільки фенол.

Записуємо рівняння реакції:

  х г                                  0,112 л

2C6H5OH + 2Na -> 2C6H5ONa + H2

 188 г                                 22,4 л

M(С6H5OH)=94 г/моль, маса 1 моль=94 г, а маса 2 моль=188 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л

х=m(C6H5OH)=188 г • 0,112 л : 22,4 л=0,94 г

2. У сіміші речовин з бромною водою з утворенням осаду реагують дві речовини: фенол й анілін.

Записуємо рівняння реакції фенолу з бромною водою:

  0,94 г                     х г                                

C6H5OH + 3Br2 -> C6H2Br3OH↓ + 3HBr

   94 г                     331 г                                

M(С6H2Br3OH)=331 г/моль, маса 1 моль=331 г

х=m(C6H2Br3OH)=0,94 г • 331 г : 94 г=3,31 г

3. Розраховуємо масу осаду, що утворився в результаті реакціїї з аніліном:

m(C6H2Br3NH2)=m(осаду)-m(C6H2Br3OH)=9,91 г - 3,31 г=6,6 г

4. Записуємо рівняння реакції аніліну з бромною водою:

  x г                         6,6 г                                

C6H5NH2 + 3Br2 -> C6H2Br3NH2↓ + 3HBr

  93 г                       330 г   

M(С6H5NH2)=93 г/моль, маса 1 моль=93 г                            

M(С6H2Br3NH2)=330 г/моль, маса 1 моль=330 г

х=m(C6H5NH2)=6,6 г • 93 г : 330 г =1,86 г

5. Розраховуємо масу бензену:

m(C6H6)=m(суміші)-m(C6H5OH)-m(C6H5NH2)=25 г - 0,94 г - 1,86 г=22,2 г

Відомо: 0,94 г C6H5OH, 1,86 г C6H5NH2 і 22,2 г C6H6

 

Вправа 8. Перемалюйте кросворд у зошит і розв’яжіть його. У виділеному стовпчику прочитаєте загальну назву синтетичних матеріалів. ПЛАСТМАСИ

За горизонталлю:

1. Загальна назва високомолекулярних речовин. ПОЛІМЕРИ

2. Назва полімеру. ЦЕЛЮЛОЗА

3. Назва молекули полімеру. МАКРОМОЛЕКУЛА

4. Складові молекул білків. АМІНОКИСЛОТИ

5. Процес руйнування білка до первинної структури. ДЕНАТУРАЦІЯ

6. Природний полімер. КРОХМАЛЬ

7. Назва промисловості ви­робництва синтетичних барв­­ників. АНІЛІНОФАРБОВА

8. Назва кольорових реакцій на білки. ЯКІСНІ

9. Вид бродіння, властивий глюкозі. СПИРТОВЕ

Інші завдання дивись тут...