Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, як учені встановили будову природного каучуку.

Полімерні ланцюги можуть хімічно розщеплюватися на мономери під дією високої температури. Нагріваючи натуральний каучук без доступу повітря встановили, що він є полімером ізопрену

 

Вправа 2 Назвіть речовини, з яких добувають синтетичні каучуки. Ізопрен, бутадієн

 

Вправа 3 Складіть рівняння полімеризації бута-1,3-дієну та назвіть утворену речовину.

nCH2=CHCH=CH2 -> (CH2CH=CHCH2)n   Бутадієновий каучук 

 

Вправа 4 Позначте формулу сполуки, з якої можна добути синтетичний каучук.

А СН3–СН2–СН3 

Б СН3–СН=СН–СН3 

В СН2=С(СН3)–СН=СН2

Г СН3–СН(СН3)–СН=СН2

Відповідь: В

 

Вправа 5 Ступінь полімеризації хлоропренового каучуку становить 500. Обчисліть його відносну молекулярну масу.

Відомо: n=500

Знайти: Mr(каучука)-?

Розв'язування

CH2=CClCH=CH2 

  елементарна ланка: хлоропрен       

Мr(ел. ланки)=4Ar(C)+5Ar(H)+Ar(Cl)=412+51+35,5=88,5

Мr(каучука)=nМr(ел. ланки)=50088,5=44250

Відповідь: 44250

 

Вправа 6 Бута-1,3-дієн, який використовують для синтезу бутадієнового каучуку, добувають одночасним дегідруванням і дегідратацією етанолу за схемою 2СН3–СН2–ОН → СН2=СН–СН=СН2 + 2Н2О + Н2↑. Обчисліть, яка маса бутадієну утвориться, якщо в реакцію вступив спирт масою 368 кг.

Відомо: m(C2H5OH)=368 кг

Знайти: m(СH2=CHCH=CH2)-?

Розв'язування

Складаємо рівняння реакції:

 368 кг               х кг 

2C2H5OH -> CH2=CHCH=CH2 + 2H2O + H2

  92 кг               54 кг

M(C2H5OH)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг, а маса 2 кмоль=92 кг

M(СH2=CHCH=CH2)=54 кг/кмоль, маса 1 кмоль=54 кг

х=368 кг  54 кг : 92 кг=216 кг

Відповідь: 216 кг

 

Вправа 7 Етанол об’ємом 800 л з його масовою часткою 96% і густиною 0,8 г/мл піддали одночасно дегідруванню та дегідратації, унаслідок чого отримали бута-1,3-дієн. Обчисліть масу бутадієнового каучуку, який можна добути полімеризацією бута-1,3-дієну.

Відомо: V(C2H5OH)=800 л, ω(С2H5OH)=96%, або 0,96, ρ(C2H5OH)=0,8 г/мл

Знайти: m(СH2=CHCH=CH2)-?

Розв'язування

m(C2H5OH)=V(C2H5OH)ρ(C2H5OH)=800 л800 г/л=640000 г=640 кг

mчистий2H5OH)=m(С2H5OH)ω(С2H5OH)=640 кг0,96=614,4 кг

Складаємо рівняння реакції отримання бута-1,3-дієну:

 614,4 кг             х кг 

2C2H5OH -> CH2=CHCH=CH2 + H2+ 2H2O

  92 кг               54 кг

M(C2H5OH)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг, а маса 2 кмоль=92 кг

M(СH2=CHCH=CH2)=54 кг/кмоль, маса 1 кмоль=54 кг

х=614,4 кг  54 кг : 92 кг=360,62 кг

Складаємо рівняння реакції полімеризації бута-1,3-дієну:

   360,62 кг                             y кг 

nCH2=CHCH=CH2 -> (CH2CH=CHCH2―)n

    54n кг                               54n кг

M(СH2=CHCH=CH2)=54 кг/кмоль, а маса n кмоль=54n кмоль

M((–CH2CH=CHCH2)n)=54n кг/кмоль, маса 1 кмоль=54n кг

y=360,62 кг  54n кг : 54n кг=360,62 кг

Відповідь: 360,62 кг

Інші завдання дивись тут...