Інші завдання дивись тут...

Вправа 3. Охарактеризуйте галогенопохідні вуглеводнів та їх застосування.

Унаслідок взаємодії вуглеводнів з галогенами утворюються галогенопохідні вуглеводнів.

Застосування галогенопохідних вуглеводнів:

1) хлорометан СН3Сl — як добавка до ракетного палива та для синтезу багатьох органічних речовин, виробництва гербіцидів;

2) дихлорометан СН2Сl2 — для виготовлення лікувальних препаратів, засобів захисту рослин, як розчинник і клей;

3) трихлорометан СНСl3 (хлороформ) — для місцевого й загального наркозу, як розчинник у фармації, у виробництві пестицидів; 

4) тетрахлорометан ССl4 — як холодоагент у холодильних установках, розчинник органічних речовин, у вогнегасниках;

5) 1,2-дихлороетан СН2Сl–СН2Сl — для знезараження зерносховищ, боротьби з виноградною філоксерою;

6) галогенопохідні бензену використовують для хімічного захисту рослин: знищення шкідників сільськогосподарських культур, бур’янів, запобігання грибковим захворюванням рослин.

 

Вправа 4. Поясніть ризики неправильного застосування вуглеводнів. 

Суміші метану з киснем, етину з киснем і повітрям є вибухонебезпечними.  Неправильне використання засобів захисту рослин (пестицидів) завдає шкоди довкіллю (забруднюються ґрунти, повітря, вода) і здоров'ю людей. Загрозою для екології є розливи нафти під час її добування та транспортування, спалювання супутніх нафтових газів, утворення побічних продуктів переробки. Унаслідок видобутку кам’яного вугілля засмічуються великі площі землі, які потребують рекультивації. До чинників, що впливають на екологію, належать викиди в атмосферу токсичних газів під час роботи теплових електростанцій і двигунів внутрішнього згоряння.

 

Вправа 5. Складіть рівняння реакцій за схемами:

а) СаС2 → С2Н2 → С2Н4 → С2Н5Cl → C2H4;

СаС2 + 2Н2О -> С2Н2↑ + Са(ОН)2

СН≡СН + Н2 -> СН2=СН2

С2Н4 + HCl -> С2Н5Cl

С2Н5Cl + KOH -> C2H4 + KCl + H2O

б) СаСО3 → СаС2 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Cl

CaCO3 -> CaO + CO2↑  (t°) i СаО + 3С -> СаС2 + СО↑  (t=1900°C)

СаС2 + 2Н2О -> С2Н2↑ + Са(ОН)2

3C2H2 -> C6H6

C6H6 + Cl2 -> C6H5Cl + HCl

 

Вправа 6. Обчисліть і позначте об’ємні частки газів у суміші бутану з етеном об’ємом 33,6 л (н.у.), якщо під час пропускання її крізь бромну воду увібрався бром масою 208 г.

А 87,67% С2Н4 і 14,33% С4Н10 

Б 86,67% С2Н4 і 13,33% С4Н10

В 87,76% С2Н4 і 12,24% С4Н10

Г 87,94% С2Н4 і 12,06% С4Н10

Відповідь: Б

Відомо: V(суміші)=33,6 л; m(Br2)=208 г.

Знайти: φ(С2Н4)-?, φ(С4Н10)-?

Розв'язування

М(Br2)=160 г/моль

n(Br2)=m(Br2)/M(Br2)=208 г:160 г/моль=1,3 моль

V(Br2)=n(Br2)VM=1,3 моль22,4 л/моль=29,12 л

З бромною водою реагує тільки етен, тому записуємо рівняння реакції:

C2H4 + Br2 -> C2H4Br2     

За рівнянням реакції VC2H4):V(Br2)=1:1, тоді V(С2Н4)=V(Br2)=29,12 л

φ(С2Н4)=V(С2Н4)/V(суміші)=29,12 л : 33,6 л = 0,8667, або 86,67%

φ(С4Н10)=100%-86,67%=13,33%

Відповідь: φ(С2Н4)=86,67%, φ(С4Н10)=13,33%

 

Вправа 7. Перемалюйте кросворд у зошит і розв’яжіть його. У виділеному стовпці прочитаєте назву класу органічних речовин. ВУГЛЕВОДНІ

За горизонталлю:

1. Зв’язок у молекулах етенових вуглеводнів. Подвійний

2. Назва реакції взаємодії ненасичених вуглеводнів з воднем. Гідрування

3. Назва реакції взаємодії з галогенами. Галогенування

4. Назва речовин, що відрізняються за складом молекул на групу атомів –СН2–. Гомологи

5. Назва ароматичного вуглеводню. Бензен

6. Назва одного з реагентів за реакцією Кучерова. Етин

7. Продукт реакції хлорування метану. Хлорометан

8. Назва реакції, властивої ненасиченим вуглеводням. Приєднання

9. Назва п’ятого представника алканів. Пентан

10. Загальна назва неорганічних сполук, з яких добувають етин. Карбіди

Інші завдання дивись тут...