Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, як ви розумієте поняття «біологічно активні речовини». 

Біологічно активні речовини — речовини, які містяться в організмі в невеликих кількостях, але проявляють високу активність, впливаючи на різні біологічні процеси: на зміну швидкості обміну речовин, перетворення енергії, покращують кровотворення, роботу нервової системи, беруть участь у біосинтезі білків, сприяють пристосуванню організмів до навколишнього середовища. До біологічно активних речовин належать вітаміни, гормони й ферменти. 

 

Вправа 2 Назвіть речовини, що належать до вітамінів. Це речовини, які підтримують життєдіяльність організму. Їх відомо понад 20, наприклад, вітамін С (аскорбінова кислота), вітамін А (ретинол), вітамін D, вітамін F, вітаміни групи В, Е, К. 

Наведіть приклади водо- й жиророзчинних вітамінів.  До водорозчинних належать вітаміни С, В1, В2, В6, В12, РР, до жиророзчинних — А, D, E, F

 

Вправа 4 Обчисліть масові частки Карбону та Гідрогену в складі вітаміну С.

Відомо: аскорбінова кислота С6H8O6 

Знайти: ω(C)-?, ω(H)-?

Розв'язання

Мr6H8O6)=176

ω(C)=6Ar(C)/Mr(C6H8O6)=612:176=0,409, або 40,9%

ω(H)=8Ar(H)/Mr(C6H8O6)=81:176=0,0455, або 4,55%

Відповідь: 40,9% Карбону і 4,55% Гідрогену

 

Вправа 5 Назвіть класифікацію ферментів, поясніть їхні каталітичні функції.

Залежно від типу хімічної реакції, яку вони каталізують, ферметни класифікують на 6 класів:

1. Оксидоредуктази — процеси окиснення та відновлення.

2. Ліази — розрив хімічних зв’язків без гідролізу з утворенням подвійного зв’язку в одному з продуктів.

3. Трансферази — перенесення хімічних груп з однієї молекули на інші.

4. Ізомерази — структурні зміни в молекулах.

5. Гідролази — гідроліз ковалентних зв’язків.

6. Лігази — утворення зв’язків унаслідок гідролізу АТФ.

 

Вправа 6 Складіть рівняння реакцій за схемою: етан → А → етанол → Б → етилетаноат → етанол → натрій етанолят. Назвіть речовини, зазначені літерами А, Б.

C2H6 → C2H4 + H2↑    

С2H4 + H2O → C2H5OH

С2H5OH + 2[O] → CH3COOH + H2O

CH3COOH + C2H5OH → CH3COOC2H5 + H2O

CH3COOC2H5 + H2O → CH3COOH + C2H5OH

2Н5ОН + 2Na → 2С2H5ОNa + H2

Відповідь: Аетен, Бетанова кислота

Інші завдання дивись тут...