Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Поясніть, що є причиною виникнення енергетичної проблеми. Невідповідність між зростанням потреби людства в ресурсах (паливних і сировинних) та зменшенням їхніх запасів (передусім вичерпних непоновлюваних ресурсів).

 

Вправа 2 Назвіть відомі вам джерела енергії:

а) природних ресурсів;

Нафта, вугілля, газ, деревина, горючі сланці, торф - природні ресурси

б) використання хімічних речовин.

Радіоактивні речовини, водень, спирт, водяний газ, силіцій та його сполуки - хімічні речовини

 

Вправа 3 Обґрунтуйте роль хімії у вирішенні енергетичної проблеми.

Хімія створює нові матеріали, які забезпечують використання альтернативних джерел енергії та енергозберігаючих технологій, що дозволяє вирішувати глобальну енергетичну проблему.

 

Вправа 4 Назвіть перспективні галузі енергетики та оцініть значення хімічних речовин для їхнього розвитку.  Перспективними є "зелена енергетика", геліоенергетика, вітроенернетика, геотермальна енергетика, енергія морів та океанів. Тривають пошуки нових матеріалів, які дозволяють підвищити ефективність використання цих альтернативних відновлюваних джерел енергії.

 

Вправа 6 Складіть рівняння реакцій за схемою: етан → хлороетан → етанол → етаналь → карбон (ІV) оксид → глюкоза → етанол.

С2Н6 + Cl2 → C2H5Cl + НCl

C2H5Cl + NaOH → C2H5OH + NaCl

C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O

2CH3CHO + 5O2 → 4CO2 + 4H2O

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

 

Вправа 7 Етен об’ємом 112 л повністю згорів в атмосфері кисню. Обчисліть об’єм (н.у.) і масу карбон (ІV) оксиду, що утворився.

Відомо: V(С2H4)=112 л

Знайти: V(СО2)-?, m(CO2)-?

Розв'язування:

І спосіб

Складаємо рівняння реакції:

112 л               х л

C2H4   +  3O2 -> 2CO2 + 2H2O

22,4 л              44,8 л

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 2 моль ― удвічі більший об'єм, тобто 44,8 л

х=V(СO2)=112 л • 44,8 л : 22,4 л=224 л

v(CO2)=V(CO2):VM=224 л : 22,4 л/моль=10 моль

M(CO2)=44 г/моль

m(CO2)=v(CO2)M(CO2)=10 моль44 г/моль=440 г

ІІ спосіб

Складаємо рівняння реакції:

112 л               х г

C2H4   +  3O2 -> 2CO2 + 2H2O

22,4 л              88 г

M(CO2)=44 г/моль, маса 1 моль=44 г, а маса 2 моль=88 г

х=m(СO2)=112 л • 88 г : 22,4 л=440 г

v(CO2)=m(CO2):M(CO2)=440 г : 44 г/моль=10 моль

V(CO2)=v(CO2)VM=10 моль  22,4 л/моль=224 л

Відповідь: 224 л і 440 г СО2  

Інші завдання дивись тут...