Інші завдання дивись тут...

Вправа 1. У переліку формул: С3Н8, С3Н5(ОН)3, С2Н5ОН, С2Н6, СН3NH2, СН22СООН … 

А найменше формул вуглеводнів 

Б найменше формул нітрогеновмісних речовин 

В формул нітрогеновмісних й оксигеновмісних речовин порівну 

Г формули оксигеновмісних речовин відсутні

Відповідь: Б

 

Вправа 2. Установіть відповідність (позначено однаковим кольором) між формулою речовини та групою органічних сполук. 

Формула Група органічних сполук

1 С2Н4  

2 С2Н6

3 СН3СООН

4 СН2(NН2)СООН

А карбонова кислота 

Б насичений вуглеводень 

В амінокислота 

Г ненасичений вуглеводень 

Д високомолекулярна сполука 

Відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-А, 4-В

 

Вправа 3. З’ясуйте, за якою ознакою укладені ряди а), б), в) і додайте в кожен з них власний приклад: 

а) метан, пропан, пентан,… гексан ― насичені вуглеводні.

б) метанол, гліцерол, етанова кислота,… етанол ― оксигеновмісні органічні сполуки;

в) амоніак, гемоглобін, аміноетанова кислота,… анілін ― нітрогеновмісні сполуки.

 

Вправа  4*. Застосуйте закон об’ємних відношень газів і розв’яжіть усно задачу: який об’єм водню знадобиться для перетворення етину об’ємом 100 л у насичений вуглеводень? (За умови, що всі виміри зроблено за однакових умов)

Відомо: V(С2Н2)=100 л

Знайти: V(Н2)-?

Розв'язування:

Записуємо рівняння реакції та об'ємні співвідношення газів.

С2H2 + 2H2 = C2H6

 1V  :  2V

За рівнянням реакції  V(C2H2):V(H2)=1:2, тому V(H2)=2•V(С2H2)=2•100 л=200 л

Відповідь: V(H2)=200 л.

Інші завдання дивись тут...

  • siiiuiuu
    spasibo vam za gdz
    7 вересня 2022 15:36