Інші ГДЗ дивись тут...

§ 23 § 24  Авторське ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ § 25 § 28 

§ 29 до підручника Ярошенко О.Г. "Хімія 10 клас",

§ 30 § 31 ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 року § 32 § 33

УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати в комерційних цілях на інших сайтах!

 Зміст

ПОВТОРЕННЯ. Початкові поняття про органічні речовини...7

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 1 Теорія будови органічних сполук... 13

§ 2 Ковалентні карбон-карбонові зв’язки. Класифікація органічних сполук... 19

ТЕМА 2 ВУГЛЕВОДНІ

§ 3 Алкани, їх структурна ізомерія й систематична номенклатура...29

§ 4 Хімічні властивості алканів...37

§ 5 Алкени, систематична номенклатура й ізомерія алкенів... 42

§ 6 Хімічні властивості та застосування алкенів...47

§ 7 Алкіни, ізомерія, номенклатура, хімічні властивості...54

§ 8 Арени. Бензен...58

§ 9 Добування і взаємозв’язок вуглеводнів... 62

§ 10 Виконання завдань різної складності... 66

ТЕМА 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ...72

§ 11 Спирти...73

§ 12 Хімічні властивості та добування насичених одноатомних спиртів...78

§ 13 Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції, реагент якої містить певну частку домішок. . . . . 81

§ 14 Фенол...82

§ 15 Альдегіди...87

§ 16 Карбонові кислоти...93

§ 17 Хімічні властивості й добування насичених одноосновних карбонових кислот. Поняття про естери... 99

§ 18 Гідроліз естерів. Жири як представники естерів...104

§ 19 Вуглеводи. Глюкоза...111

§ 20 Сахароза, крохмаль і целюлоза ...120

§ 21 Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач... 126

§ 22 Виконання завдань різної складності... 127

ТЕМА 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 23 Насичені й ароматичні аміни... 129

§ 24 Амінокислоти. Пептиди...135

§ 25 Білки...141

§ 26 Біологічна роль амінокислот і білків...148

§ 27 Виконання завдань різної складності... 154

ТЕМА 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 28 Полімери...156

§ 29 Пластмаси...161

§ 30 Каучуки, гума...169

§ 31 Волокна. Штучні й синтетичні волокна... 176

ТЕМА 6 БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 32 Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин...184

§ 33 Вітаміни й ферменти...187

§ 34 Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів... 193

У всіх вправах сірим кольором даються відповіді,

а зеленим ― пояснення.

Інші ГДЗ дивись тут...