ПОВТОРЕННЯ. Початкові поняття про органічні речовини...7

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 1. Теорія будови органічних сполук... 13

§ 2. Ковалентні карбон-карбонові зв’язки в молекулах органічних сполук. Класифікація органічних сполук... 19

ТЕМА 2 ВУГЛЕВОДНІ

§ 3. Алкани, їх структурна ізомерія й систематична номенклатура...29

§ 4. Хімічні властивості алканів...37

§ 5. Алкени, систематична номенклатура й ізомерія алкенів... 42

§ 6. Хімічні властивості та застосування алкенів...47

§ 7. Алкіни, ізомерія, номенклатура, хімічні властивості...54

§ 8. Арени. Бензен...61

§ 9. Добування і взаємозв’язок вуглеводнів... 66

ТЕМА 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ...72

§ 10. Спирти...73

§ 11. Хімічні властивості та добування насичених одноатомних спиртів...78

§ 12. Фенол...82

§ 13. Альдегіди...87

§ 14. Карбонові кислоти...93

§ 15. Хімічні властивості й добування насичених одноосновних карбонових кислот. Поняття про естери... 99

§ 16. Гідроліз естерів. Жири як представники естерів...104

§ 17. Вуглеводи. Глюкоза...111

§ 18. Сахароза, крохмаль і целюлоза ...120

§ 19. Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач... 126

ТЕМА 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 20. Насичені й ароматичні аміни... 129

§ 21. Амінокислоти. Пептиди...135

§ 22. Білки...141

§ 23. Біологічна роль амінокислот і білків...148

ТЕМА 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 24. Полімери...156

§ 25. Пластмаси...161

§ 26. Каучуки, гума...169

§ 27. Волокна. Штучні й синтетичні волокна... 176

ТЕМА 6 БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 28. Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин...184

§ 29. Вітаміни й ферменти...187

§ 30. Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів... 193