Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника Ярошенко О.Г. "Хімія 10 клас",

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2018 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

 Зміст

ПОВТОРЕННЯ. Початкові поняття про органічні речовини...7

ТЕМА 1 ТЕОРІЯ БУДОВИ ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 1 Теорія будови органічних сполук... 13

§ 2 Ковалентні карбон-карбонові зв’язки. Класифікація органічних сполук... 19

ТЕМА 2 ВУГЛЕВОДНІ

§ 3 Алкани, їх структурна ізомерія й систематична номенклатура...29

§ 4 Хімічні властивості алканів...37

§ 5 Алкени, систематична номенклатура й ізомерія алкенів... 42

§ 6 Хімічні властивості та застосування алкенів...47

§ 7 Алкіни, ізомерія, номенклатура, хімічні властивості...54

§ 8 Арени. Бензен...58

§ 9 Добування і взаємозв’язок вуглеводнів... 62

§ 10 Виконання завдань різної складності... 66

ТЕМА 3 ОКСИГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ...72

§ 11 Спирти...73

§ 12 Хімічні властивості та добування насичених одноатомних спиртів...78

§ 13 Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму продукту реакції, реагент якої містить певну частку домішок. . . . . 81

§ 14 Фенол...82

§ 15 Альдегіди...87

§ 16 Карбонові кислоти...93

§ 17 Хімічні властивості й добування насичених одноосновних карбонових кислот. Поняття про естери... 99

§ 18 Гідроліз естерів. Жири як представники естерів...104

§ 19 Вуглеводи. Глюкоза...111

§ 20 Сахароза, крохмаль і целюлоза ...120

§ 21 Практична робота 1. Розв’язування експериментальних задач... 126

§ 22 Виконання завдань різної складності... 127

ТЕМА 4 НІТРОГЕНОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 23 Насичені й ароматичні аміни... 129

§ 24 Амінокислоти. Пептиди...135

§ 25 Білки...141

§ 26 Біологічна роль амінокислот і білків...148

§ 27 Виконання завдань різної складності... 154

ТЕМА 5 СИНТЕТИЧНІ ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНІ РЕЧОВИНИ І ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 28 Полімери...156

§ 29 Пластмаси...161

§ 30 Каучуки, гума...169

§ 31 Волокна. Штучні й синтетичні волокна... 176

ТЕМА 6 БАГАТОМАНІТНІСТЬ ТА ЗВ’ЯЗКИ МІЖ КЛАСАМИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

§ 32 Багатоманітність і зв’язки між класами органічних речовин...184

§ 33 Вітаміни й ферменти...187

§ 34 Роль органічної хімії в розв’язанні сировинної, енергетичної, продовольчої проблем, створенні нових матеріалів... 193

Інші ГДЗ дивись тут...