Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Які речовини належать до класу вуглеводів? Вуглеводи — це органічні речовини із загальною формулою Cn(H2O)m.

 

Вправа 2. Яку класифікацію вуглеводів ви знаєте? Вуглеводи класифікують на моносахариди, олігосахариди (найпростішими є дисахариди) і полісахариди.

 

Вправа 3. Дайте визначення й наведіть приклади моносахаридів, олігосахаридів та полісахаридів. 

Моносахариди — вуглеводи, які не здатні розкладатися з утворенням ще простіших вуглеводів. Представниками моносахаридів є глюкоза, фруктоза, рибоза, дезоксирибоза.

Олігосахариди — вуглеводи, молекули яких містить від 2 до 10 моносахаридних залишків. Представниками олігосахаридів є сахароза, мальтоза, лактоза.

Полісахариди — вуглеводи, молекули яких містять від 10 до 5000 моносахаридних залишків. Представниками полісахаридів є крохмаль, целюлоза, глікоген.

 

Вправа 5. Які вуглеводи — моносахариди, олігосахариди чи полісахариди — вступають у реакцію гідролізу? Олігосахариди і полісахариди.

 

Застосовуємо 

Завдання 1. Укажіть вуглевод, який належить до моносахаридів. Відповідь: В

А сахароза

Б крохмаль

В глюкоза

Г целюлоза

 

Завдання 2. Установіть відповідність між назвою оксигеновмісної органічної речовини та її молекулярною формулою.

Речовина 

Формула

1 гліцерол 

2 глюкоза

3 глюконова кислота

4 сорбіт

 

 

 А С6Н12О7

Б С6Н14О6

В С3Н8О3

Г С6Н12О6

Д С2Н4О2

Відповідь: 1-В, 2-Г, 3-А, 4-Б

 

Завдання 3. За рівнянням фотосинтезу 6CO2 + 6H2O = C6H12O6 + 6O2 обчисліть, на скільки літрів зменшиться об’єм вуглекислого газу в повітрі (н.у.), якщо внаслідок фотосинтезу утвориться 540 г глюкози.

Відомо: m(C6H12O6)=540 г

Знайти: V(СО2)-? 

Розв'язування

І спосіб

M(С6H12O6)=180 г/моль

γ(C6H12О6)=m(C6H12О6):M(C6H12О6)=540 г : 180 г/моль=3 моль

Записуємо рівняння реакції: 6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2 

За рівнянням γ(CO2):γ(C6H12О6)=6:1, тому

γ(CО2)=6γ(C6H14О6)=63 моль=18 моль

V(СО2)=γ(CО2)VM=18 моль22,4 л/моль=403,2 л

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

 х л                  540 г

6CO2 + 6H2O -> C6H12O6 + 6O2

134,4 л               180 г

За н.у. 1 моль газу займає об'єм 22,4 л, а 6 моль займуть у 6 разів більший об'єм, тобто 134,4 л.

M(С6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

х = 540 г  134,4 л : 180 г = 403,2 л

Відповідь: 403,2 л СО2

 

Завдання 4. Обчисліть масу продукту молочнокислого бродіння глюкози, що входить до складу розчину масою 200 г з масовою часткою розчиненої речовини 30%.

Відомо: m(розчину)=200 г, ω6Н12О6)=30%

Знайти: m(C3H6O3)-?

Розв'язування

І спосіб

m(С6Н12О6)=(ω(С6Н12О6)m(розчину)):100%=30%200 г:100%=60 г

M(С6H12O6)=180 г/моль

γ(C6H12О6)=m(C6H12О6):M(C6H12О6)=60 г : 180 г/моль=0,333 моль

Записуємо рівняння реакції: C6Н12О6 -> 2C3H6O3

За рівнянням γ(C6Н12О6):γ(C3H6О3)=1:2, тому

γ(C3Н6О3)=2γ(C6H12О6)=2•0,333 моль=0,666 моль

M(С3H6O3)=90 г/моль

m3H6O3)=γ(C3H6O3)M(C3H6O3)=0,666 моль90 г/моль=60 г

ІІ спосіб

m(С6Н12О6)=(ω(С6Н12О6)m(розчину)):100%=30%200 г:100%=60 г

Записуємо рівняння реакції:

  60 г           х г

C6Н12О6 -> 2C3H6O3

 180 г          180 г

M(С6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

M(С3H6O3)=90 г/моль, маса 1 моль=90 г, а маса 2 моль=180 г

х = 60 г • 180 г : 180 г = 60 г

Відповідь: 60 г молочної кислоти С3Н6О3

Інші завдання дивись тут...