Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Чому сахарозу відносять до олігосахаридів, а крохмаль і целюлозу — до полісахаридів? Бо у складі молекули сахарози моносахарних залишків два, а у складі молекул крохмалю і целюлози - понад 10.

Олігосахариди — вуглеводи, молекули яких містять від двох до десяти моносахаридних залишків, а полісахариди -понад десять моносахаридних залишків.

 

Вправа 2. Як ви поясните те, що, маючи однакову молекулярну формулу, крохмаль і целюлоза істотно відрізняються за фізичними й хімічними властивостями? Бо різною є їх просторова будова і ступінь полімеризації.

 

Застосовуємо

Завдання 1. Для приготування чаю часто на одну склянку води беруть 1,5 чайної ложки цукру (близько 15 г). Обчисліть масу глюкози, яка утвориться внаслідок повного гідролізу такої порції сахарози.

Відомо: m(C12H22O11)=1,515 г=22,5 г

Знайти: m(C6H12O6)-?

Розв'язування

І спосіб

M(C12H22O11)=342 кг/кмоль

γ(C12H22O11)=m(C12H22O11):M(C12H22O11)=22,5 г:342 г/моль=0,066 моль

Записуємо рівняння реакції: 

C12H22O11 + H2O -> C6H12O+ С6Н12О6

За рівнянням γ((C12H22О11):γ(C6H12O6)=1:1, кількості речовини однакові, тому

γ(C6H12О6)=γ(C12H22O11)=0,066 моль

M(C6H12O6)=180 г/моль

m((C6H12О6)=γ(C6H12O6)M(C6H12O6)=0,066 моль180 г/моль=11,8 г

ІІ спосіб

Записуємо рівняння реакції:

    22,5 г                x г

C12H22O11 + H2O -> C6H12O6  +  C6H12O6

    342 г                180 г       фруктоза

M(C12H22O11)=342 г/моль, маса 1 моль=342 г

M(C6H12O6)=180 г/моль, маса 1 моль=180 г

22,5 г / 342 г = х г / 180 г, звідси

x = 180 г  22,5 г : 342 = 11,8 г

Відповідь: 11,8 г глюкози 

 

Завдання 2. Обчисліть масу кукурудзяних зерен з масовою часткою крохмалю 70%, необхідного для добування спирту масою 115 кг.

Відомо: m(спирту)=115 кг, ω((С6Н10О5)n)=70%

Знайти: m(зерен)-?

Розв'язування

І спосіб

1. Обчислюємо кількість речовини спирту:

М(С2Н5OН)=46 кг/кмоль,

γ(C2H5OH)=m(C2H5OH):M(C2H5OH)=115 кг : 46 кг/кмоль =2,5 кмоль

2.  Записуємо рівняння реакції: C6H12О6 -> 2C2H5ОН + 2СО2

За рівнянням γ(C6H12O6):γ(C2H5OH)=1:2, тому 

γ(C6H12O6)=γ(C2H5OH):2=2,5 кмоль:2=1,25 кмоль

3.  Записуємо рівняння реакції: nC6H12O6 → (С6Н10О5)n+nH2O

За рівнянням γ(C6H12O6):γ((C6H10O5)n)=n:1, тому 

γ((C6H10O5)n)=γ(C6H12O6):n=1,25 кмоль:n=1,25/n кмоль

4. Обчислюємо масу крохмалю:

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль

m((C6H10O5)n)=γ((C6H10O5)n)M((C6H10O5)n)=1,25/n кмоль 162n кг/кмоль=

=202,5 кг

5. Обчислюємо масу кукурудзяних зерен:

m(зерен)=(m((C6H10O5)n):ω((С6H10O5)n)100%=(202,5 кг:70%)100%=289 кг

ІІ спосіб

1. Записуємо рівняння реакції:

х кмоль        115 кг

C6H12О6 -> 2C2H5ОН + 2СО2

1 кмоль         92 кг

М(С2Н5OН)=46 кг/кмоль, маса 1 кмоль=46 кг, а маса 2 кмоль=92 кг

х кмоль / 1 кмоль = 115 кг / 92 кг

х = 115 кг • 1 кмоль : 92 кг =1,25 кмоль

2. Записуємо рівняння реакції:

1,25 кмоль       y кг

nC6H12O6 → (С6Н10О5)n + nH2O

 n кмоль        162n кг

M((C6H10O5)n)=162n кг/кмоль, маса 1 кмоль=162n кг

1,25 кмоль / n кмоль = y кг / 162n кг

у = 1,25 кмоль • 162n кг : n кмоль =202,5 кг (чистий крохмаль)

3. Обчислюємо масу кукурудзяних зерен:

m(зерен)=(m((C6H10O5)n):ω((С6H10O5)n)100%=(202,5 кг:70%)100%=

=289 кг

Відповідь: 289 кг кукурудзяних зерен

 

Завдання 3*. Складіть рівняння реакцій, що відбуваються з вуглекислим газом, починаючи з фотосинтезу й завершуючи диханням людини.

Фотосинтез — це процес утворення органічної речовини, а дихання — її окиснення. 

6СО2 + 6Н2О → С6Н12О6 + 6О2

С6Н12О6 + 6О2  6СО2 + 6Н2О

Інші завдання дивись тут...

  • Назар
    Дуже дякую за допомогою в вирішенні завдань....
    18 травня 2022 13:50