Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1 Чому білки належать до полімерів? Бо є високомолекулярними сполуками, в яких структурні ланки в білковій молекулі з'єднані пептидними групами в поліпептидний ланцюг. 

Які речовини є їх мономерами? α-амінокислоти.

 

Вправа 2 Чим білки відрізняються від інших природних полімерів, наприклад, целюлози? Білки мають постійний склад і певне значення відносної молекулярної маси.

 

Вправа 3 Що вам відомо про структурну організацію білків? Розрізняють чотири рівні структурної організації білків: первинну, вторинну, третинну і четвертинну.

Первинна структура білкових молекул — це послідовність чергування залишків a-амінокислот у поліпептидному ланцюзі.

Вторинна структура білкових молекул — це форма поліпептидного ланцюга, що може бути ниткоподібною, спіралеподібною та іншої форми. Спіраль підтримується завдяки виникненню водневих зв’язків між пептидними групами, розміщеними на різних витках спіралі.

Третинна структура білкових молекул — це  просторова конфігурація згортання поліпептидних ланцюгів більшості білків у клубок (глобулу), що досягається завдяки взаємодії різних функціональних груп, які не брали участі в утворенні первинної та підтримці вторинної структур.

Четвертинна структура білкових молекул — поєднання у просторі кількох макромолекул (об'єднання кілька глобул в одну частинку).

 

Застосовуємо

Завдання 1. Як розпізнати розчини: а) гліцеролу; б) глюкози; в) білків?

а) якісною реакцією на гліцерол і багатоатомні спирти є взаємодія із свіжоодержаним осадом купрум(ІІ) гідроксиду. Блакитний осад зникає, натомість з’являється інтенсивно синє забарвлення рідини;

б) якісною реакцією на глюкозу, як і на багатоатомні спирти, є взаємодія із свіжоодержаним осадом купрум (ІІ) гідроксиду з подальшим нагріванням розчину. Блакитний осад зникає, натомість замість розчину інтенсивно синього кольору утворюється осад  купрум (І) оксиду оранжевого кольору;

в) якісними реакціями на білки є кольорові реакці. Фіолетове забарвлення колоїдного розчину білка в результаті дії лугу і купрум (ІІ)  сульфату та жовте забарвлення внаслідок дії на білок концентрованої нітратної кислоти — кольорові реакції білків: біуретова та ксантопротеїнова.

 

Завдання 2. Складіть рівняння реакції гідролізу трипептиду, утвореного аміноетановою кислотою.

 

Інші завдання дивись тут...

 • Иван Стефюк
  Спасибо вам большое за такую работу и помощь. Очень полезная информация для студентов и школьников
  18 квітня 2020 20:54
 • Ілля
  Застосовуємо завдання 2 то реакція гідролізу двопептиду, а не трипептиду ---> Дипептид утворюється під час реакції поліконденсації двох молекул амінокислот з відщепленням одної молекули води, а трипептид - поліконденсації дипептиду ще з одною молекулою амінокислоти із відщепленням одної молекули води, разом двох молекул води.
  27 квітня 2020 20:58
 • Xaker228
  Спасибо
  17 квітня 2021 11:51