Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Яка відмінність у складі молекул природного каучуку й уперше одержаного за методом Лебедєва синтетичного? Природний каучук є регулярним полімером, який складається зі стереорегулярних макромолекул, у яких структурні ланки однакової просторової будови повторюються з певною періодичністю, а синтетичний каучук, уперше одержаний за методом Лебедєва, був нерегулярним полімером, який складався з макромолекул, у яких структурні ланки розміщувалися безсистемно. 

 

Вправа 2. Опишіть відомі вам властивості каучуків.

Фізичні властивості: еластичні, або пружні, не розчиняються у таких поширених розчинниках, як вода, спирт, ацетон, однак у деяких інших розчинниках, наприклад скипидарі, розчиняється з утворенням в’язкої маси, яку використовують як клей.

Хімічні властивості: завдяки наявності подвійного зв'язку здатні приєднувати водень, галогени, галогеноводні.

 

Вправа 3. З якою метою вулканізують каучук, який наповнювач найчастіше використовують? Вулканізація поліпшує фізичні характеристики каучуку, робить його придатним для тривалого використання. Додавання в каучук наповнювачів збільшує його міцність і зменшує зношуваність. Здебільшого наповнювачем є сажа.

 

Вправа 4. Назвіть галузі застосування гуми. Виробництво шин, промисловість, техніка, медицина, побут.

 

Вправа 5. На прикладі створення синтетичного каучуку розкрийте взаємозв’язок хімічної науки з практикою.  Завдяки досягненням хімічної науки нині виробляють різні синтетичні каучуки, які не поступаються властивостями натуральному і навіть перевищують їх та широко застосовуються в різних сферах.

 

Застосовуємо

Завдання 1. Укажіть мономер натурального каучуку.

А 2,3-диметилбута-1,3-дієн

Б стирен

В 2-метилбута-1,3-дієн

Г бута-1,2-дієн

Відповідь: В

 

Завдання 2. Ізопреновий каучук добувають реакцією…

А ізомеризації

Б полімеризації

В дегідратації

Г поліконденсації

Відповідь: Б

 

Завдання 3. Укажіть властивість каучуку, що забезпечує йому застосування як ущільнювача пластикових вікон.

А теплопровідність

Б електропровідність

В еластичність

Г світлопровідність

Відповідь: В

 

Завдання 4. Укажіть назву речовини, яку використовують для вулканізації каучуку.

А сірка

Б кисень

В азот

Г фосфор

Відповідь: А

 

Завдання 5. Спрогнозуйте, що очікує гумове виробництво у третьому тисячолітті. Збільшення обсягів виробництва, оскільки гума є основним матеріалом шинної і гумово-азбестоваої промисловості.

Інші завдання дивись тут...