Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Яка відмінність у складі молекул природного каучуку й уперше одержаного за методом Лебедєва синтетичного? Природний каучук є регулярним полімером, який складається зі стереорегулярних макромолекул, у яких структурні ланки однакової просторової будови повторюються з певною періодичністю, а синтетичний каучук, уперше одержаний за методом Лебедєва, був нерегулярним полімером, який складався з макромолекул, у яких структурні ланки розміщувалися безсистемно. 

 

Вправа 2. Опишіть відомі вам властивості каучуків.

Фізичні властивості: еластичні, або пружні, не розчиняються у таких поширених розчинниках, як вода, спирт, ацетон, однак у деяких інших розчинниках, наприклад скипидарі, розчиняється з утворенням в’язкої маси, яку використовують як клей.

Хімічні властивості: завдяки наявності подвійного зв'язку здатні приєднувати водень, галогени, галогеноводні.

 

Вправа 3. З якою метою вулканізують каучук, який наповнювач найчастіше використовують? Вулканізація поліпшує фізичні характеристики каучуку, робить його придатним для тривалого використання. Додавання в каучук наповнювачів збільшує його міцність і зменшує зношуваність. Здебільшого наповнювачем є сажа.

 

Вправа 4. Назвіть галузі застосування гуми. Виробництво шин, промисловість, техніка, медицина, побут.

 

Вправа 5. На прикладі створення синтетичного каучуку розкрийте взаємозв’язок хімічної науки з практикою. Cинтез каучуків став можливим завдяки розвитку теоретичної органічної хімії, яка розкрила взаємозв'язок між будовою та властивостями органічних речовин. Знання будови кінцевих сполук дозволило виробляти різні синтетичні каучуки, які не поступаються властивостями натуральному і навіть перевищують їх та широко застосовуються в різних сферах.

 

Застосовуємо

Завдання 1. Укажіть мономер натурального каучуку.

А 2,3-диметилбута-1,3-дієн

Б стирен

В 2-метилбута-1,3-дієн

Г бута-1,2-дієн

Відповідь: В

 

Завдання 2. Ізопреновий каучук добувають реакцією…

А ізомеризації

Б полімеризації

В дегідратації

Г поліконденсації

Відповідь: Б

 

Завдання 3. Укажіть властивість каучуку, що забезпечує йому застосування як ущільнювача пластикових вікон.

А теплопровідність

Б електропровідність

В еластичність

Г світлопровідність

Відповідь: В

 

Завдання 4. Укажіть назву речовини, яку використовують для вулканізації каучуку.

А сірка

Б кисень

В азот

Г фосфор

Відповідь: А

 

Завдання 5. Спрогнозуйте, що очікує гумове виробництво у третьому тисячолітті. Збільшення обсягів виробництва, оскільки гума є основним матеріалом шинної і гумово-азбестоваої промисловості.

Інші завдання дивись тут...