Інші завдання дивись тут...

Застосовуємо 

Завдання 1 Проілюструйте молекулярними рівняннями реакцій зв’язки речовин, називаючи органічні речовини за систематичною номенклатурою, у схемі: альдегід → насичений одноатомний спирт → естер → насичений одноатомний спирт → альдегід.

СH3―CHO + H2 -> C2H5OH 

Етаналь               етанол

CH3―COOH   +    С2H5OH -> CH3COOC2H5 + H2O

етанова кислота      етанол        етилетаноат      

CH3―COO―C2H5 + H2O -> CH3―COOH + C2H5OH

етилетаноат                етанова кислота  етанол

С2H5OH + CuO -> CH3―CHO + Cu + H2O

етанол              етаналь

 

Завдання 2 Складіть рівняння реакцій, унаслідок яких можна здійснити перетворення метану на метилметаноат.

1. 2CH4 -> C2H2 + 3H2

2. 2H2 + CO -> CH3O(при P, кат.)

3. CH3OH + CuO -> H―CHO + Cu + H2O

4. H―CHO + 2Cu(OH)2 -> H―COOH + 2CuOH + H2O

5. HCOOH + CH3OH -> H-COOCH3 + H2O

 

Завдання 3 Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення крохмалю на бутадієновий каучук.

1. (С6H10O5)n + H2O -> nC6H12O6  (при t, H2SO4)

2. C6H12O6 -> 2C2H5OH + 2CO2

3. Добування бутадієну з етанолу пропусканням спирту над каталізатором (реакція Лебедєва):

   2C2H5OH -> CH2=CHCH=CH2 + 2H2O + H2 (при 4500С, Al2O3+ZnO) 

4. nCH2=CH—CH=CH2 -> (CH2CH=CHCH2—)n

Інші завдання дивись тут...