Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Назвіть типи хімічних реакцій, у які вступають алкани. Заміщення (галогенування), розкладу (термічний), ізомеризація, окиснення.

 

Вправа 2. Поясніть, чому реакції приєднання для алканів неможливі. 

Неможливі через насиченість хімічних зв’язків атомів Карбону, бо в алканів валентні електрони Карбону максимально використані для утворення зв’язків з іншими атомами.

 

Застосовуємо 

Вправа 1. Складіть рівняння реакції галогенування між етаном і бромом за умови, що кількість речовини кожного реагенту дорівнює 1 моль.

СН4 + Br2 -> HBr + CН3Br — бромометан

3Br + Br2 -> HBr + CН2Br2 — дибромометан

2Br2 + Br2 -> HBr + CНBr3 — трибромометан

CНBr3 + Br2 -> HBr + CBr4 — тетрабромометан

 

Вправа 2. Обчисліть об’єм хлору (н.у.), необхідний для повного галогенування метану об’ємом 60 л. Усі виміри зроблено за однакових умов.

Відомо: V(CH2)=60 л

Знайти: V(Cl2)-?

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції:

4 + 4Сl2 -> 4HCl + CCl4

V(CH4):V(Cl2)=1:4, звідси V(Cl2)=4V(CH4)=460 л= 240 л

Відповідь: 240 л

 

Вправа 3. Який об’єм кисню (н. у.) витратиться на спалювання пропану кількістю речовини 4 моль? Який об’єм вуглекислого газу утвориться при цьому?

Відомо: v(C3H8)=4 моль

Знайти: V(О2)-?, V(CO2)-?

Розв'язання

Записуємо рівняння реакції:

C3Н8 + 5O2 -> 3CO2 + 4H2O

v(C3H8):v(O2)=1:5, звідси v(O2)=5v(C3H8)=54 моль=20 моль

V(O2)=v(O2)VM=20 моль22,4 л/моль=448 л

v(C3H8):v(СO2)=1:3, звідси v(СO2)=3v(C3H8)=34 моль=12 моль

V(CO2)=v(CO2)VM=12 моль22,4 л/моль=268,8 л

Відповідь: 448 л O2 i 268,8 л СО2

 

Вправа 4. Обчисліть масу сажі, добутої термічним розкладом метану масою 80 кг.

Відомо: m(CH4)=80 кг

Знайти: m(C)-?

Розв'язання

Mr(CH4)=Ar(C)+4Ar(H)=12+41=16, M(CH4)=16 кг/кмоль

v(CH4)=m(CH4):M(CH4)=80 кг : 16 кг/кмоль=5 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

4 -> C + 2H2

v(CH4):v(С)=1:1, тому v(С)=v(CH4)=5 кмоль

m(C)=v(C)M(C)=5 кмоль12 кг/кмоль=60 кг

Відповідь: 60 кг сажі

 

Сторінка ерудита (пропонується легший спосіб розв'язування таких задач, ніж запропонований у підручнику)

Задача Алкан кількістю речовини 0,5 моль згорає без залишку в кисні об’ємом 123,2 л (н.у.). Виведіть молекулярну формулу речовини.

Дано:

ν(СnН2n+2)=0,5 моль, V(O2) = 123,2 л

n — ?

Розв’язування

ν(O2)=V(O2):Vm=123,2 л : 22,4 л/моль=5,5 моль

Записуємо рівняння реакції у загальному вигляді:

0,5 моль          5,5 моль

СnН2n+2 + (1,5n+0,5)О2 → nСО2↑ + (n+1)Н2О

1 моль          1,5n+0,5 моль

Під формулами сполук СnH2n+2 і О2 записуємо їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (1 моль, 1,5n+0,5 моль відповідно), а над формулами - наведену в умові задачі кількість речовини алкану (0,5 моль) і обчислену кількість речовини кисню (5,5 моль).

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

0,5 : 1 = 5,5 : (1,5n+0,5)

(1,5n+0,5)0,5=5,51

1,5n+0,5=5,51:0,5

1,5n+0,5=11, n=(11-0,5):1,5=7

Відповідь: С7Н16

Задача Унаслідок спалювання алкану кількістю речовини 4 моль, утворилася вода кількістю речовини 20 моль. Виведіть молекулярну формулу речовини.

Дано:

ν(СnН2n+2)=4 моль, ν2O) = 20 моль

n — ?

Розв’язування

Записуємо рівняння реакції у загальному вигляді:

4 моль                                    20 моль

СnН2n+2 + (1,5n+0,5)О2 → nСО2↑ + (n+1)Н2О

1 моль                                    n+1 моль

Під формулами сполук СnH2n+2 і Н2О записуємо їх кількості речовини згідно з коефіцієнтами в хімічному рівнянні (1 моль, n+1 моль відповідно), а над формулами - наведену в умові задачі кількість речовини алкану (4 моль) і кількість речовини води (20 моль).

Складаємо пропорцію і розв'язуємо її:

4 : 1 = 20 : (n+1)

(n+1)4=201

n+1=201:4

n+1=5, n=5-1=4

Відповідь: С4Н10

Інші завдання дивись тут...