Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. Які органічні речовини називають алкенами? Алкени — ненасичені вуглеводні ациклічної будови з одним подвійним зв’язком атомів Карбону.

Наведіть приклади представників гомологічного ряду алкенів. Пропен С3Н6, бутен С4Н8, пентен С5Н10, гексен С6Н12, гептен С7Н14, октен С8Н16, нонен С9Н18, декен С10Н20

 

Вправа 2. Чому алкени належать до ненасичених вуглеводнів, а алкани — до насичених? У алкенів не всі  можливості атомів Карбону щодо сполучення з атомами Гідрогену використані у повній мірі, наявний подвійний зв'язок між двома атомами Карбону. У алканів валентні електрони Карбону максимально використані для утворення зв’язків з іншими атомами, між двома сусідніми атомами Карбону є лише один хімічний зв’язок.

 

Вправа 3. Який алгоритм складання назв алкенів за систематичною номенклатурою?

1. Обирають головний ланцюг, з’ясовують, якому алкену він належить.

2. Нумерують головний ланцюг, визначають локант подвійного зв’язку, складають назву головного ланцюга. 

3. З’ясовують, які замісники є в карбоновому ланцюзі й записують їх, дотримуючись алфавітного порядку та вказуючи локанти.

4. Складають повну назву алкену.

 

Вправа 4. Алкан чи алкен з однаковим кількісним складом Карбону має більше ізомерів? Алкен

Поясніть. Структурна ізомерія алкенів, на відміну від алканів, зумовлена не лише різним порядком зв’язку атомів Карбону (розташуванням замісників), а й положенням подвійного зв’язку в головному ланцюгу. Алкенам властива також просторова ізомерія.

 

Застосовуємо 

Вправа 1. З наведеного списку формул органічних речовин виберіть формули алкенів і назвіть їх:

СН3ОН, С2Н6, С2Н4, С4Н8, С5Н12, С5Н10, С3Н4, С8Н16.

Відповідь: С2Н4 етен, С4Н8 бутен, С5Н10 пентен, С8Н18 октен

 

Вправа 2. Розташуйте речовини за збільшенням кількості атомів Гідрогену в молекулі: гептен, пентан, гептан, пентен.

Відповідь: пентен, пентан, гептен, гептан

 

Вправа 3. Назвіть речовини, формули яких наведено у підручнику:

а) 3-метилпент-2-ен

б) 3-метилпентан

в) 3-метилпентан

г) 3-метилпент-2-ен

 

Вправа 4. Складіть структурні формули сполук:

а) 2,2-диметилгекс-3-ен; 

       СН3     

      |      

СН3ССН=СН—СН2—СН3

      |

      СН3

б) 2,3-диметилпент-1-ен.

СН2=ССН—СН2—СН3

      |   |

      СН3СН3

Вправа 5. Складіть структурну і молекулярну формули сполуки 4-етил-3-метилгекс-2-ен. С9Н18

СН3СН=С—СН—СН2—СН3

           |   |

           СН3С2Н5

Вправа 6. Густина парів алкену за повітрям дорівнює 2,9. Виведіть формулу речовини.

Відомо: Dповітря(CnH2n)=2,9

Знайти: формулу CnH2n-?

Розв'язування

М(СnН2n)=Dповітря(CnH2n)M(повітря)=2,929=84 г/моль, МrnН2n)=84

МrnН2n)=12n+2n=14n;

14n=84; n=84:14=6, отже, формула алкену С6Н12

Відповідь: С6Н12

 

Вправа 7. Виведіть формулу алкану, відносна густина парів якого за гідроген флуоридом дорівнює 2,9.

Відомо: DHF(CnH2n+2)=2,9

Знайти: формулу CnH2n+2-?

Розв'язування

М(СnН2n+2)=DHF(CnH2n+2)M(HF)=2,920=58 г/моль, МrnН2n+2)=58

МrnН2n+2)=12n+2n+2=14n+2;

14n+2=58; n=(58-2):14=4, отже, формула алкану С4Н10

Відповідь: С4Н10

 

Вправа 8. Алкен і азот мають однакову густину за воднем. Виведіть формулу алкену.

Відомо: DH2(CnH2n)=DH2(N2)

Знайти: формулу CnH2n-?

Розв'язування

DH2(N2)=M(N2):M(H2)=214:(21)=28:2=14 

М(СnН2n)=DH2(CnH2n)M(H2)=142=28 (г/моль), МrnН2n)=28

МrnН2n)=12n+2n=14n;

14n=28; n=28:14=2, отже, формула алкену С2Н4

Відповідь: С2Н4

Інші завдання дивись тут...