Інші завдання дивись тут...

Знаємо, розуміємо

Вправа 1. За яких умов відбувається гідроліз естерів? Реакцію проводять у присутності лугу

Які продукти цієї реакції? Карбонова кислота і спирт

 

Вправа 2. Які речовини називають жирами? Жири — це естери трьохатомного спирту гліцеролу і вищих одноосновних карбонових кислот

 

Вправа 4. Назвіть відомі вам фізичні й хімічні властивості жирів.

Жири є твердими й рідкими за звичайних умов речовини, легкоплавкі, мають невисокі температури кипіння, легші за воду й не розчиняються в ній, але вони добре розчинні в органічних розчинниках.

Характерними хімічними властивостями жирів є гідроліз і гідрування (для олій)

 

Вправа 5. Оцініть біологічне значення жирів. Жири - біологічно активні, життєво необхідні людині, основне джерело енергії в живій природі

 

Застосовуємо  

Вправа 1. Однаковими чи різними будуть продукти реакцій гідролізу метилетаноату й етилметаноату? Різними

Відповідь підтвердьте рівняннями реакцій.

СH3COOCH3 + H2O -> СH3COOH + CH3—OH - етанова кислота і метанол

HCOOC2H5 + H2O -> HCOOH + C2H5—OH - метанова кислота і етанол

 

Вправа 2. Який об’єм водню (н.у.) витратиться на гідрування жиру кількістю речовини 4 моль, молекула якого містить один залишок стеаринової і два залишки олеїнової кислот?

Відомо: v(С57H106O6)=4 моль

Знайти: V(H2)-?

Розв'язування

Записуємо рівняння реакції:

C57H106О6 + 3Н2  →  C57H112О6, або 

СН2 О СО С17Н35       СН2 О СО С17Н37
|                   |            
СН О   СО    С17Н33 + 2 СН О    СО    С17Н35
|                   |            
СН2 О СО С17Н33       СН2 О СО С17Н35

За хімічним рівнянням v(C57H106О6):v(H2)=1:3, тому

v(H2)=3v(C57H106О6)=3•4 моль=12 моль

V(H2)=v(H2)VM=12 моль22,4 л/моль=268,8  л

Відповідь: 268,8 л 

 

Вправа 3. Господарче мило добувають із твердих жирів тваринного походження. Скільки кілограмів натрієвого мила можна добути, гідролізуючи 1980 кг жиру, молекула якого містить три залишки стеаринової кислоти?

Відомо: m(С57H104O6)=1980 кг

Знайти: m(C17H33COONa)-?

Розв'язування

M(C57H104О6)=884 кг/кмоль

v(C57H104О6)=m(C57H104О6):M(C57H104О6)=1980 кг : 884 кг/кмоль=2,24 кмоль

Записуємо рівняння реакції:

C3H5О317Н33СО)3 + 3NaOH  →  C3H5(OH)3 + 3С17Н33COONa, або 

СН2 О СО С17Н33       СН2 ОН        
|                   |            
СН О   СО  С17Н33 + 3NaOH СН ОН  +  3C17H33    СOONa
|                   |            
СН2 О СО С17Н33       СН2 ОН        

За хімічним рівнянням v(C57H104О6):v(C17H33COONa)=1:3, тому

v(C17H33COONa)=3v(C57H104О6)=3•2,24 кмоль=6,72 кмоль

M(C17Н33COONa)=304 кг/моль

m(C17Н33COONa)=v(C17Н33COONa)M(C17Н33COONa)=6,72 кмоль304 кг/кмоль=

=2043 кг

Відповідь: 2043 кг

 

Вправа 4. Як з етену добути етилетаноат? Складіть рівняння відповідних реакцій.

С2H4 + H2O -> C2H5OH (кат.)

CH3COOH + C2H5OH -> CH3-COO-C2H5

 

Вправа 5*. Як ви вважаєте, що обходиться дешевше — одержання рослинного чи тваринного жиру? Знайдіть в інформаційних джерелах підтвердження правильності вашої думки. У природі трапляються тверді жири, вони переважно тваринного походження, і рідкі — їх виробляють рослинні організми. Виробництво 1 т олії (рослинний жир) є значно дешевшим, ніж виробництво 1 т тваринного жиру, бо менш затратним є вирощування рослин, ніж розведення та відгодівля поголів'я тварин.

Щоб збільшити кількість твердих жирів і при цьому не вдаватися до збільшення поголів’я тварин, рідкі жири піддають гідрогенізації (приєднання водню), унаслідок чого рідкі жири перетворюються на тверді. Цю реакцію здійснюють у спеціальних установках, де водень під тиском пропускають крізь нагріту суміш олії та порошкоподібного нікелю як каталізатора. У такий спосіб з олії (рослинного жиру) добувають додаткову кількість дорожчих за неї твердих жирів. 

Інші завдання дивись тут...