Інші завдання дивись тут...

Вправа 109 Дайте визначення металічного зв’язку. Хімічний зв’язок, що реалізується через електростатичне притягання позитивних йонів у ґратках вільними електронами, називають металічним

 

Вправа 110 У чому полягають спільні та відмінні риси металічного зв’язку з ковалентним і йонним? Подібно до ковалентного, металічний зв’язок утворюється за рахунок усуспільнення електронів. Але в ковалентному зв’язку спільною є тільки пара електронів, і вона належить лише двом атомам, а в металічному зв’язку всі електрони є спільними для всіх йонів металічного кристала.

Подібно до йонного зв’язку, металічний утворюється завдяки електростатичному притяганню протилежно заряджених частинок. Але в речовинах із йонним зв’язком у вузлах кристалічних ґраток розташовані і позитивно, і негативно заряджені йони, що утримуються разом, а в речовинах із металічним зв’язком — тільки позитивно заряджені йони, що утримуються разом за рахунок електростатичного притягання до «електронного газу»

 

Вправа 111 У яких сполуках існує металічний зв’язок? У всіх простих речовинах-металах, а також у їхніх сплавах

 

Вправа 112 Які спільні фізичні властивості металів та сплавів зумовлені наявністю в  них металічного зв’язку?  Електропровідність, гнучкість (ковкість або пластичність), металічний блиск, теплопровідність, твердий стан

 

Вправа 113 Як ви вважаєте, чому кількість багатозарядних йонів у металічних кристалах значно менша за кількість однозарядних? Металічний зв’язок у чистому вигляді реалізується тільки у лужних і лужноземельних металах, тоді як інші метали поряд із металічним утворюють ковалентний зв’язок. У металічних р-елементів й особливо у d-елементів тільки невелика частина електронів стають спільними

 

Вправа 114 Доведіть або спростуйте твердження: йони металічних елементів у металічному кристалі утримуються разом «електронним газом», як родзинки утримуються тістом у кексі. Делокалізовані електрони, що дістали назву електронний газ, є «цементом», що утримує разом позитивно заряджені йони, водночас, вони утримуються металічними катіонами в межах кристалічних ґраток і не можуть залишити металічний кристал.

 

Вправа 115 Чому, незважаючи на велику кількість заряджених частинок у металах, металічний кристал у цілому не має електричного заряду? Бо загальна сума зарядів електронів відповідає загальній сумі зарядів вузлових катіонів, іншими словами сумарний заряд електронів і катіонів дорівнює нулю

 

Вправа 116 На вашу думку, чому вільні електрони в металічному кристалі називають «електронним газом»?  Основною особливістю газу є те, що він заповнює весь доступний простір, не утворюючи поверхні, так і вільні електрони можуть вільно пересуватися по всьому кристалу.

Інші завдання дивись тут...

  • Kata
    Дякую за гдз
    11 жовтня 2020 16:53