Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника "Хімія 11 клас"

Григорович О.В

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2019 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

Зміст

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів

§ 1 Повторення основних понять про будову атома...4

§ 2 Розподіл електронів в електронній оболонці атомів s-, p- та d-елементів...8

§ 3 Особливості будови атомів у збудженому електронному стані...13

§ 4 Властивості хімічних елементів та їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів...19

Тема 2. Хімічний зв’язок і будова речовини

§ 5 Природа хімічного зв’язку. Йонний зв’язок...25

§ 6 Ковалентний зв’язок...29

§ 7 Водневий зв’язок...36

§ 8 Металічний зв’язок... 42

§ 9 Кристалічний і аморфний стани твердих речовин...44

§ 10 Залежність фізичних властивостей речовин від їхньої будови...46

Тема 3. Хімічні реакції

§ 11 Хімічна рівновага...52

§ 12 Розв’язання задач з урахуванням відносного виходу продукту реакції від теоретично можливого...62

§ 13 Кислотність розчинів солей. Гідроліз солей...65

Лабораторний дослід № 1...71

§ 14 Хімічні джерела електричного струму...72

Тема 4. Неорганічні речовини і їхні властивості

§ 15 Загальна характеристика неметалічних елементів та неметалів...79

§ 16 Галогени. Хлор...84

§ 17 Гідроген хлорид. Хлоридна кислота...90

§ 18 Розв’язання задач за рівняннями реакцій, якщо один із реагентів узято в надлишку...94

§ 19 Оксиген. Кисень і озон...97

§ 20 Сульфур. Сірка...103

§ 21 Гідроген сульфід. Сульфідна кислота...108

§ 22 Сульфатна кислота...111

§ 23 Нітроген. Азот...116

§ 24 Амоніак...120

§ 25 Нітратна кислота...125

§ 26 Фосфор....128

§ 27 Мінеральні добрива...134

§ 28 Карбон...139

§ 29 Оксиди неметалічних елементів в атмосфері...146

§ 30 Силіцій(IV) оксид. Сучасні силікатні матеріали....151

Лабораторний дослід № 2...156

§ 31 Загальна характеристика металічних елементів та металів...158

§ 32 Застосування металів і сплавів....163

§ 33 Натрій. Натрій гідроксид. Луги ....165

§ 34 Кальцій. Кальцій гідроксид. Жорсткість води...171

§ 35 Алюміній ...178

§ 36 Ферум. Залізо...183

§ 37 Виявлення йонів у розчинах...191

Лабораторні досліди №3–8....195

Практична робота № 1...197

§ 38 Узагальнення знань про властивості неорганічних сполук основних класів. Генетичні зв’язки...198

Практична робота №2...206

Тема 5. Хімія і прогрес людства

§ 39 Зелена хімія....208

§ 40 Значення хімії для сучасного суспільства...213

Інші ГДЗ дивись тут...