Інші завдання дивись тут...

Вправа 117 Назвіть спільні властивості всіх твердих речовин. Невеликі віддалі між частинками і їх певне розміщення в просторі, а також вид хімічного зв'язку між ними

 

Вправа 118 Які речовини називають кристалічними, а які — аморфними? Тверді речовини, яким властива періодична структура, тому вони утворюють кристалічні ґратки, називаються кристалічними. Тверді речовини, яким не властива періодична структура, тому вони не утворюють кристалічних ґраток, називаються аморфними

 

Вправа 119 Назвіть ознаки кристалічних та аморфних речовин.

Ознаки кристалічних речовин:

 структурні одиниці розташовані в чіткому порядку — утворюють кристалічні ґратки;

 мають певну температуру плавлення;

 утворюють кристали певної форми;

 у разі руйнування кристалічної речовини кристали розпадаються на окремі шматочки, кожен із яких зберігає хоча б частково форму початкового кристала

Ознаки аморфних речовин:

—не мають чіткої просторової структури — структурні одиниці розташовані невпорядковано;

—плавляться в певному діапазоні температур;

—за нагрівання спочатку розм’якшуються;

—у разі руйнування утворюються уламки неправильної форми, зазвичай із нерівною поверхнею країв сколу

Наведіть приклади таких речовин. Природні мінерали, кухонна сіль, цукор є кристалічними речовинами, а скло, смоли, бурштин, застиглі лаки, клеї - аморфні речовини

 

Вправа 120 Схарактеризуйте основні відмінності у фізичних властивостях кристалічних та аморфних речовин. Кристалічні речовини мають сталі температури плавлення і кристалізації, а аморфні речовини здебільшого не настільки міцні, як кристалічні, і не мають постійної температури плавлення. Твердість, оптичні властивості аморфних речовин, на відміну від властивостей кристалічних речовин, не залежать від того, в якому напрямку діє зовнішня сила або звідки надходить промінь світла, і є однаковими в усіх напрямках. 

 

Вправа 121 Визначте спільні та відмінні риси в рідин та твердих аморфних речовин.

Спільні риси: твердим аморфним речовинам, як і рідинам, можна надати будь-якої форми

Відмінні риси: аморфні речовини за внутрішньою будовою нагадують рідини, тільки не можуть текти. Під час нагрівання вони поступово розм’якшуються і нарешті стають рідкими. 

 

Вправа 122 Чи є аморфними речовинами віск, парафін, сухий лід, поліетилен, скло, кухонна сіль, тверде мило? Відповідь обґрунтуйте. Сухий лід і кухонна сіль не є аморфними речовинами, бо мають певні температури плавлення

 

Вправа 123 Як ви вважаєте, чому аморфні речовини не мають чіткої температури плавлення? Бо за нагрівання вони не плавляться, а поступово розм’якшуються

Чому кристалічні речовини не розм’якшуються перед плавленням? Бо кристалічна речовина при нагріванні не розкладається

 

Вправа 124 Як ви розумієте твердження: «Кристалічним речовинам не можна надати будь-якої форми»? Утворені з кристалічних речовин тверді тіла зберігають об'єм і форму. Кристалічні речовини не є рідинами чи аморфними речовинами

 

Вправа 125 Як ви вважаєте, чому за швидкого охолодження розплавленого цукру він застигає в аморфному стані, а не в кристалічному? Бо за швидкого охолодження цукор не встигає стати кристалічним, рідка маса поступово стає в’язкішою, з меншою плинністю, утворюється цукровий льодяник - некристалічний цукор

 

Вправа 126 Аморфний стан характерний для бурштину, бітумів, асфальтів, вищих алканів тощо. Які особливості молекул цих речовин зумовлюють їх існування в аморфному стані? Аморфні речовини мають ближній порядок розташування молекул, що виявляється в закономірності розміщення лише навколо кожної частинки її ближніх сусідів. З аморфних речовин можна виготовити предмет симетричної форми, який не відрізнити від кристала. Якщо ж його розбити, отримаємо безформні уламки, а не дрібні кристалики

 

Вправа 127 Скористайтеся додатковими джерелами інформації та проаналізуйте, як узгоджується ключова ідея цього параграфа з твердженням: «Для кристалічних речовин характерний дальній порядок розташування частинок, а для аморфних — ближній». Кристалічні речовини характеризуються чіткою впорядкованістю структурних частинок по всьому об'єму і правильними формами кристалів, а аморфні — закономірним розміщенням навколо кожної частинки її ближніх сусідів, хоч аморфні тверді тіла здатні зберігати форму, кристалічної решітки у них немає

Інші завдання дивись тут...