Інші завдання дивись тут...

Вправа 128 Схарактеризуйте фізичні властивості речовин із кристалічними ґратками:

а) металічними

Пластичні (ковкі), добре проводять електричний струм та теплоту, мають металічний блиск

б) йонними

Тверді, крихкі, нелеткі, тугоплавкі, деякі розчиняються у воді, розчини і розплави проводять електричний струм

в) молекулярними

Крихкі, леткі, легкоплавкі, електричний струм не проводять (окрім електролітів), частіше розчиняються у воді та в інших розчинниках

г) атомними.

Надзвичайно тверді, нелеткі, тугоплавкі, не розчиняються в жодному розчиннику

 

Вправа 129 Які типи хімічних зв’язків характерні для речовин із кристалічними ґратками:

а) атомними

Ковалентний зв'язок 

б) йонними

Йонний зв'язок

в) молекулярними

Міжмолекулярна взаємодія і ковалентний зв'язок

 

Вправа 130 Якими хімічними зв’язками утримуються:

а) атоми в молекулі; Ковалентними зв'язками

б) молекули в молекулярному кристалі; Міжмолекулярними взаємодіями

в) йони в йонному кристалі; Йонними зв'язками

г) атоми в атомному кристалі? Ковалентними зв'язками

Залежно від характеру частинок, що утворюють кристал, і від типу хімічного зв'язку між ними, розрізняють чотири типи кристалічних граток: металічна, йонна, молекулярна і атомна

 

Вправа 131 Схарактеризуйте місце в Періодичній системі s- та p-елементів, прості речовини яких мають кристалічні ґратки:

а) металічні

На початку періодів розташовані металічні елементи, які утворюють прості речовини з металічними кристалічними ґратками

б) атомні

У середині періоду розташовані як металічні, так і неметалічні елементи,що утворюють прості речовини з атомними кристалічними ґратками

в) молекулярні

Завершують кожний період неметалічні елементи, які утворюють прості речовини з молекулярними кристалічними ґратками

 

Вправа 132 Поясніть, чому кварц SiO2 і вуглекислий газ CO2 мають зовсім різні фізичні властивості, незважаючи на подібний склад. Бо кварц має атомну кристалічну ґратку, а вуглекислий газ - молекулярну

 

Вправа 133 З наведеного переліку випишіть окремо формули речовин із різними кристалічними ґратками у твердому стані: MgBr2, Zn, F2, ZnO, Cl2, Si, Ca, KNO3, HBr, Cr2(SO4)3, SiO2, Li2O.

Йонні кристалічні ґратки: MgBr2, ZnO, KNO3, Cr2(SO4)3, Li2O

Молекулярні кристалічні ґратки: F2, Cl2, HBr

Атомні кристалічні ґратки: Si, SiO2

Металічні кристалічні ґратки: Zn, Ca

 

Вправа 134 Порівняйте електронні конфігурації атомів Карбону та Плюмбуму. Чому видалити електрон із зовнішнього рівня Карбону важче, ніж у Плюмбуму? У атома Плюмбуму більший радіус, ніж в атома Карбону, а зі збільшенням радіуса зовнішні електрони легше втрачати

Чому алмаз є неметалом, а свинець — металом? У атома Плюмбуму більший радіус, ніж в атома Карбону, а зі збільшенням радіуса зовнішні електрони легше втрачати, тому в групах металічні властивості посилюються

 

Вправа 135 За наведеним описом визначте кристалічні ґратки речовини:

а) сірка є  крихкою кристалічною речовиною жовтого кольору, яка не розчиняється у воді, t пл.=112,8°С; Молекулярні кристалічні ґратки

б) карборунд (силіцій карбід SiC), t пл.=2830°С, за твердістю близький до алмазу; Атомні кристалічні ґратки

в) за звичайних умов кисень — газ без кольору, смаку та запаху, малорозчинний у воді, t кип.=–183°С, t пл.=218,7°С; Молекулярні кристалічні ґратки

г) бром — червоно-бура рідина з різким запахом, легко випаровується, t кип.=185,5°С; Молекулярні кристалічні ґратки

д) сульфур (VI) оксид за звичайних умов — летка безбарвна рідина із задушливим запахом, t пл.=16,83°С, t кип.=44,9°С; Молекулярні кристалічні ґратки

е)  кристалічний силіцій є дуже твердою речовиною з металічним блиском, незначною електропровідністю, t пл.=1420°С. Атомні кристалічні ґратки

 

Вправа 136 Певна безбарвна речовина добре розчиняється у воді й має високу температуру плавлення. Висловте припущення щодо її кристалічних ґраток. Має йонні кристалічні гратки 

Чи може ця речовина мати запах? Ні, йонні сполуки нелеткі, тому не мають запаху

 

Вправа 137 Обґрунтуйте, які особливості будови зумовлюють таке застосування наведених речовин:

мідь — виготовлення електричних дротів; Електропровідність

золото — фольга для золочення; Пластичність 

алмаз — розрізання скла. Висока твердість

 

Вправа 138 Чи можна замінити:

а) алюміній на силіцій для виготовлення дротів; Не можна. Метал алюміній проводить електричний струм добре, а неметал силіцій — погано (є напівпровідником)

б) графіт на алюміній з метою виготовлення електродів для виробництва алюмінію; Можна. Неметал графіт є тугоплавким, бо має атомну кристалічну гратку

в) силіцій (IV) оксид на карбон (IV) оксид для виготовлення скла; Не можна. Застосування силіцій (IV) оксиду - речовини з атомною кристалічною граткою базується на її твердості.

г) алмаз на графіт для виготовлення бурів для свердління? Ні. Графіт також має атомні кристалічні ґратки, але, на відміну від алмазу, у графіті атоми Карбону розташовані шарами, що слабко сполучені один з одним, тому він м'який. Саме завдяки своїй надзвичайній твердості алмази широко застосовуються в бурильних установках

 

Вправа 139 Схарактеризуйте періодичність зміни кристалічних ґраток твердих простих речовин, утворених s- та p-елементами. На початку періодів, крім першого, розташовані металічні елементи, які утворюють прості речовини з металічними кристалічними ґратками.У середині періоду розташовані як металічні, так і неметалічні елементи,що утворюють прості речовини з атомними  кристалічними ґратками. Завершують кожний період неметалічні елементи, які утворюють прості речовини з молекулярними кристалічними ґратками 

 

Вправа 140 Більшість металів під час нагрівання розм’якшуються, саме тому їх можна кувати. Чи є цей факт ознакою того, що метали — аморфні речовини? Ні. Їх ковкість (пластичність) зумовлена наявністю металічного зв'язку, а речовини з металічним зв'язком мають металічну кристалічну градку

 

Вправа 141 За текстом параграфа проілюструйте взаємозв’язок між складом та фізичними властивостями речовин. Поясніть логічний ланцюг: хімічний склад → хімічний зв’язок → кристалічні ґратки → фізичні властивості.

Йони (катіони й аніони)  йонний хімічний зв'язок → йонна кристалічна гратка→ тверді, крихкі, нелеткі, тугоплавкі, деякі розчиняються у воді

Молекули → ковалентний хімічний зв'язок → молекулярні кристалічні гратки → крихкі, леткі, легкоплавкі, розчиняються у воді та в інших розчинниках

Атоми → ковалентний хімічний зв'язок → атомні кристалічні гратки → надзвичайно тверді, нелеткі, тугоплавкі, не розчиняються в жодному розчиннику

Атоми, катіони і електрони  металічний хімічний зв'язок  металічні кристалічні гратки → пластичні (ковкі), мають металічний блиск, добре проводять електричний струм та тепло

 

Вправа 142 Як ви вважаєте, чим можна обґрунтувати періодичність зміни кристалічних ґраток простих речовин, утворених s- та p-елементами? 

Оскільки тип хімічного зв’язку залежить від електронної конфігурації атомів, то періодична закономірність в будові атомів елементів позначається на типі кристалічної гратки простих речовин, утворених ними.

 

Вправа 143 Багато молекулярних та йонних речовин розчиняються у воді або інших органічних розчинниках. На відміну від них, металічні речовини можуть розчинятися тільки в інших рідких металах або їхніх сплавах. Чим, на вашу думку, це можна пояснити? Подібне розчиняється у подібному: наявністю однакового зв'язку (металічного)

Інші завдання дивись тут...

  • вякерп
    ГДЕ ОТВЕТЫ? ---> Відповіді даються сірим кольором.
    1 грудня 2022 08:28