Інші завдання дивись тут...

Вправа 296 Схарактеризуйте фізичні властивості гідроген сульфіду та сульфідної кислоти.

Гідроген сульфід  безбарвний газ, важчий за повітря, з характерним неприємним запахом тухлих яєць чи тухлого м’яса і солодкуватим смаком; добре розчиняється у воді; tпл.=–83°С, tкип.=–61°С; дуже отруйний

Сульфідна кислота - це водний розчин газу гідроген сульфіду, розбавлений розчин не має запаху, а концентрований розчин має запах цього газу, кисла на смак 

 

Вправа 297 Поясніть, чому гідроген сульфід має нижчі за воду температури плавлення й кипіння. Через відсутність водневих зв'язків між молекулами гідроген сульфіду, адже вони, на відміну від молекул води, не є диполями 

 

Вправа 298 Які види солей може утворювати сульфідна кислота? Розчинні і не розчинні у воді

Які з них розчинні у воді, а які — ні? Розчинні у воді  це сульфіди лужних і лужноземельних металів

 

Вправа 299 Схарактеризуйте хімічні властивості сірководню за наведеними схемами реакцій. Для окисно-відновних реакцій складіть електронний баланс:

а) H2S + I2 → S + HI

   H2S + I2 = S + 2HI

   H2S-2 + I20  S0 + HI-1

   Відновник S-2 - 2e- -> S0          2│2│1

   Окисник I0 + 1e- -> I-1           1│ │2   

б) H2S + KOH → K2S + H2O

   H2S + 2KOH = K2S + 2H2O

в) H2S + PbO → PbS + H2O

   H2S + PbO = PbS + H2O

 

Вправа 300 Сульфіди багатьох тривалентних металічних елементів, наприклад Алюмінію і Феруму, піддаються необоротному гідролізу. Складіть рівняння цих реакцій.

Al2S3 + 6H2O = 2Al(OH)3↓ + 3H2S↑

Fe2S3 + 6H2O = 2Fe(OH)3↓ + 3H2S↑

 

Вправа 301 Складіть рівняння реакцій для здійснення ланцюга перетворень: Fe → FeS → H2S → S → SO2.

Fe + S = FeS

FeS + 2HCl = FeCl2 + H2S

H2S + Cl2 = S + 2HCl

S + O2 = SO2

 

Вправа 302 Обчисліть відносну густину гідроген сульфіду за повітрям.

M(H2S)=34 г/моль, M(повітря)=29 г/моль

Dповітря(H2S)=M(H2S):M(повітря)=34 г/моль : 29 г/моль=1,17

 

Вправа 304 Обчисліть об’єм сірководню (н.у.), який можна одержати, маючи в наявності сірку масою 12  г та необхідні кількості заліза і хлоридної кислоти. Відносний вихід продукту реакції становить 80%.

Відомо: m(S)=12 г, η=80%, або 0,8

Знайти: Vпракт.(H2S)-?

Розв'язування

M(S)=32 г/моль

n(S)=m(S):M(S)=12 г : 32 г/моль=0,375 моль

Записуємо рівняння реакції:

S + H2 -> H2S

За рівнянням реакції n(S):n(H2S)=1:1, тому

n(H2S)=n(S)=0,375 моль

Vтеорет.(H2S)=n(H2S)Vm=0,375 моль22,4 л/моль=8,4 л

Vпракт.(H2S)=Vтеорет.(H2S)η=8,4 л•0,8=6,72 л

Відповідь: 6,72 л

 

Вправа 305 Обчисліть масу осаду, що утвориться під час пропускання сірководню крізь розчин купрум (ІІ) сульфату масою 200 г, у якому масова частка солі становить 4%.

Відомо: m(розчину)=200 г, w(CuSO4)=4%, або 0,04

Знайти: m(H2S)-?

Розв'язування

m(CuSO4)=m(розчину)w(CuSO4)=200 г0,04=8 г

M(СuSO4)=160 г/моль

n(CuSO4)=m(CuSO4):M(CuSO4)=8 г : 160 г/моль=0,05 моль

Записуємо рівняння реакції:

CuSO4 + H2S = CuS + H2SO4

За рівнянням реакції n(CuSO4):n(CuS)=1:1, тому

n(CuS)=n(CuSO4)=0,05 моль

M(СuS)=96 г/моль

m(CuS)=n(CuS)M(CuS)=0,05 моль96 г/моль=4,8 г

Відповідь: 4,8 г CuS

 

Вправа 306 За неповного згоряння гідроген сульфіду утворилася сірка масою 12,8 г і сульфур (IV) оксид об’ємом 11,2 л (н.у.). Обчисліть об’єми гідроген сульфіду й кисню, що вступили в реакцію.

Відомо: m(S)=12,8 г, V(SO2)=11,2 л

Знайти: V(H2S)-?, V(O2)-?

Розв'язання

1. M(S)=32 г/моль

n(S)=m(S):M(S)=12,8 г : 32 г/моль=0,4 моль

n(SO2)=V(SO2):VM=11,2 л : 22,4 л/моль=0,5 моль

2. Запишемо рівняння реакції горіння H2S (при надлишку O2):

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O

За рівнянням реакції n1(H2S):n1(O2):n(SO2)=2:3:2, тому

n1(H2S)=n(SO2)=0,5 моль

n12)=3n(SO2):2=30,5 моль:2=0,75 моль

V1(H2S)=n1(H2S)VM=0,5 моль22,4 л/моль=11,2 л

V12)=n12)VM=0,75 моль22,4 л/моль=16,8 л

3. Запишемо рівняння реакції горіння H2S (при нестачі O2):

2H2S + O2 = 2S + 2H2O

За рівнянням реакції n2(H2S):n2(O2):n(S)=2:1:2, тому

n2(H2S)=n(S)=0,4 моль

n22)=n(S):2=0,4 моль:2=0,2 моль

V2(H2S)=n2(H2S)VM=0,4 моль22,4 л/моль=8,96 л

V22)=n22)VM=0,2 моль22,4 л/моль=4,48 л

4. Знаходимо сумарний об'єм кожного газу:

V(H2S)=V1(H2S)+V2(H2S)=11,2 л + 8,96 л=20,16 л 

V(O2)=V1(O2)+V2(O2)=16,8 л + 4,48 л = 21,28 л

Відповідь: 20,16 л H2S і 21,28 л O2

Інші завдання дивись тут...

  • Макс
    Лю
    24 листопада 2020 19:01