Інші завдання дивись тут...

Вправа 466 Які особливості будови електронної оболонки атомів лужних елементів? На зовнішньому енергетичному рівні їхніх атомів міститься по одному електрону

Схарактеризуйте електронну будову атомів Натрію і Калію.

Електронна формула атома Натрію 1s22s22p63s1

У атома Натрію є 11 електронів, які перебувають на трьох енергетичних рівнях, на зовнішньому енергетичному рівні міститься один s-електрон, він може тільки віддавати електрони, тому ступінь окиснення Натрію у сполуках є +1

Електронна формула атома Калію 1s22s22p63s23p64s1

У атома Калію є 19 електронів, які перебувають на чотирьох енергетичних рівнях, на зовнішньому енергетичному рівні міститься один s-електрон, він може тільки віддавати електрони, тому ступінь окиснення Калію у сполуках є +1

 

Вправа 467 Схарактеризуйте поширеність у природі та біологічне значення Натрію і Калію. Ці метали настільки активні, що трапляються в природі винятково у вигляді сполук. У земній корі вміст Натрію становить 2,64 %, Калію — 2,4 %, значні кількості йонів Натрію і Калію в розчиненому вигляді є в морській воді: Na+ — 1,07%, K+ — 0,038%

Йони Натрію і Калію створюють умови для фізіологічних процесів скорочення м’язів, підтримання кислотно-лужного балансу, нормалізації водного балансу в організмі, активації багатьох ферментів

 

Вправа 468 Схарактеризуйте фізичні й хімічні властивості натрію.

Натрій  легкий та м’який метал, через надзвичайну хімічну активність його зберігають під шаром гасу

Натрій виявляє лише відновні властивості у реакціях з неметалами, водою

 

Вправа 469 Визначте ступені окиснення елементів у сполуках:

Na2+S-2, K3+1N-3, K2+1O2-1

 

Вправа 470 Як ви вважаєте, чому зі збільшенням порядкового номера лужних елементів збільшується густина утворених ними простих речовин? Бо зі збільшенням порядкового номера збільшується молярна маса й, відповідно, маса утворених ними простих речовин

 

Вправа 471 Уявіть, що у вас є однакові за формою й розміром шматочки натрію і заліза. Як відрізнити ці метали один від одного, використовуючи лише їхні відмінності у фізичних властивостях? Натрій є легшим за залізо, дуже м’яким й може різатися ножем. Натрій сріблясто-білий, а залізо - сріблясто сірий метал. Залізо, на відміну він натрію, притягується магнітом (парамагнетик)

 

Вправа 472 У якій із наведених речовин масова частка Натрію найбільша: NaBr, NaCl, NaI, NaNO3, NaClO3? Відповідь: NaCl

Чи можна відповісти на це запитання без обчислень? Можна, достатньо порівняти молекулярну масу кислотних залишків, що є  у складі солей:

Mr(Cl)<Mr(NO3)<Mr(Br)<Mr(ClO3)<Mr(I)

 

Вправа 473 Молярна маса сполуки Натрію з Оксигеном (пероксид Натрію) дорівнює 78 г/моль. Визначте формулу цієї сполуки.

Відомо: пероксид Натрію NaxOx, M(NaxOx)=78 г/моль

Знайти: х-?

Розв'язування

Mr(NaxOx)=78

Mr(NaxOx)=xAr(Na)+xAr(O)=23x+16x=39х

Складаємо алгебраїчне рівняння і розв'язуємо його:

39х=78

х=78:39

х=2

Отже, формула сполуки Na2O2

 

Вправа 474 Обчисліть об’єм водню (н.у.), що утвориться під час дії на воду сплаву, який містить натрій масою 4,6 г і калій масою 3,9 г.

Відомо: m(Na)=4,6 г, m(K)=3,9 г

Знайти: V(H2)-?

Розв'язання

M(Na)=23 г/моль, M(K)=39 г/моль

n(Na)=m(Na):M(Na)=4,6 г:23 г/моль=0,2 моль

n(K)=m(K):M(K)=3,9 г:39 г/моль=0,1 моль

Запишемо два рівняння реакції:

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2↑   (1)

2K + 2H2O = 2KOH + H2↑   (2)

За рівнянням реакції (1) n(Na):n1(H2)=2:1, тому

n1(H2)=n(Na):2=0,2 моль:2=0,1 моль

За рівнянням реакції (2) n(K):n2(H2)=2:1, тому

n2(H2)=n(K):2=0,1 моль:2=0,05 моль

n(H2)=n1(H2)+n2(H2)=0,1 моль + 0,05 моль=0,15 моль

V(H2)=n(H2)VM=0,15 моль22,4 л/моль=3,36 л

Відповідь: 3,36 л водню  

Інші завдання дивись тут... 

  • Dmytro
    Дякую
    23 березня 2022 12:25