Інші завдання дивись тут...

Вправа 525 Як ви розумієте поняття «якісні реакції»? Це хімічні реакції за допомогою яких на основі спостережень за явищами, що їх супроводжують, можна визначити чи міститься певна речовина або йон у дослідженому зразку

 

Вправа 526 Які хімічні реакції можна використовувати як якісні? Ті, що відбуваються швидко і під час яких добре помітні певні зміни. У результаті якісної реакції утворюється речовина зі специфічними властивостями, не схожа на інші

 

Вправа 527 Схарактеризуйте якісні реакції на йони Fe2+, Fe3+, Ba2+ та NH4+Які ознаки цих реакцій?

Якісною реакцією на катіони Fe2+ є аніони ОН-, утворюється блідо-зелений (салатовий) осад Fe(OH)2.

Якісною реакцією на катіони Fe3+ є аніони ОН-, утворюється жовтий (або рудий, іржавий чи бурий) осад Fe(OH)3.

Якісною реакцією на катіони Ba2+ є аніони SO42-, утворюється білий кристалічний осад BaSO4, що не розчиняється в сильних кислотах

Катіони амонію NH4+ можна виявити за допомогою лугу, з'являється різкий запах амоніаку, зволожений лакмусовий папірець синіє

 

Вправа 528 Чи є однозначним доказом наявності амоніаку посиніння індикаторного папірця? Так, бо для доведення наявності амоніаку використовують властивість розчину амоніаку змінювати забарвлення індикаторів на такий, що відповідає лужному середовищу

Чому не можна торкатися папірцем стінок пробірки? Бо вологий індикаторний папір змінює колір за наявності газуватого амоніаку  

Чому папірець має бути зволожений? Щоб молекули амоніаку перетворилися на йони амонію

 

Вправа 529 Чому можливо виявляти силікат-іони реакцією з кислотами? Під час реакції утворюється білий драглистий осад метасилікатної кислоти

Чи можна в  такий спосіб виявляти аніони інших кислотних залишків? Ні, бо решта кислот, на відміну від метасилікатної, є розчинними у воді

 

Вправа 530 Запропонуйте реактив, складаючи відповідні молекулярні та йонно-молекулярні рівняння реакцій, що дозволить розрізнити пробірки з речовинами в кожній із наведених пар:

а) FeCl2 і FeSO4

Реактивом на хлориди є розчин аргентум (I) нітрату:

FeCl2 + 2AgNO3 = Fe(NO3)2 + 2AgCl↓

Fe2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Fe2+ + 2NO3- + 2AgCl

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓            :2

Ag+ + Cl- = AgCl білий сирнистий осад, що не розчиняється в нітратній кислоті

Реактивом на сульфатиможе бути розчин барій нітрату:

FeSO4 + Ba(NO3)2 = Fe(NO3)2 + BaSO4

Fe2+ + SO42- + Ba2+ + 2NO3- = Fe2+ + 2NO3- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4 білий осад, що не розчиняється в кислотахі

б) FeCl2 і FeCl3

Реактивом на катіони Феруму є розчин лугу, наприклад, NaOH:

FeCl2 + 2NaOH = 2NaCl + Fe(OH)2 

Fe2+ + 2Cl- + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + 2Cl- + Fe(OH)2

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓  блідо-зелений осад

FeCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Fe(OH)3 

Fe3+ + 3Cl- + 3Na+ + 3OH- = 3Na+ + 3Cl- + Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3↓  бурий осад

 

Вправа 531. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна розрізнити натрій сульфат та алюміній сульфат.

Реактивом може бути луг, наприклад, NaOH:

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 3Na2SO4 + 2Al(OH)3↓  білий осад  

NaSO4 + NaOH - реакція не відбувається

 

Вправа 532 Ґрунтуючись на амфотерності алюміній гідроксиду, запропонуйте якісну реакцію для визначення алюміній (III) хлориду.

Реактивом може бути луг, наприклад, NaOH. Спершу утворюється осад, який при надлишку лугу розчиняється:

AlCl3 + 3NaOH = 3NaCl + Al(OH)3↓  білий осад

Al(OH)2 + NaOH = Na3[Al(OH)6 розчинна сіль натрій гексагідроксоалюмінат

Чи можна відрізнити алюміній та цинк? Не можна, бо утворюються осади однакового кольору

 

Вправа 533 Пригадайте якісну реакцію на певну органічну речовину, яку ви вивчали в 10 класі, за участі ферум (III) хлориду. Цією органічною речовиною є фенол

Чи можна її використовувати для виявлення йонів Fe3+? Ні, бо фенол не утворює фіолетовий колір з усіма сполуками Феруму, а тільки з одною речовиною  ферум (III) хлоридом

 

Вправа 534 Наявні чотири зразки твердих речовин: натрій карбонат, кальцій карбонат, натрій сульфат і кальцій сульфат. Чи можна розпізнати ці речовини, використовуючи лише воду та нітратну кислоту? Можна 

Відповідь обґрунтуйте. За допомогою води можна розпізнати кальцій карбонат і кальцій сульфат, бо перша сіль - не розчиняється у воді, а друга - малорозчинна (розчин каламутний). За допомогою нітратної кислоти можна розпізнати розчини натрій карбонату і натрій сульфату. У розчині з натрій карбонатом виділяється вуглекислий газ, а в розчині з натрій сульфатом ніяких змін не спостерігатимемо

 

Вправа 535 Як ви вважаєте, чи можна виявляти йони певних металічних елементів, поміщаючи зразки в полум’я? Можна

Якщо так, наведіть приклади. Солі Натрію забарвлюють полум'я у жовтий колір, солі Калію  у фіолетовий колір, солі Кальцію  у цеглянисто-жовтий колір, солі Барію ― у жовто-зелений колір 

Інші завдання дивись тут...

  • Фотон
    Дуже потрiбне ГДЗ до §36. ------> на жаль, поки що в розробці
    25 лютого 2021 19:52