Інші завдання дивись тут... 

Лабораторний дослід № 3

Виявлення катіонів Феруму (II)

У пробірку наливаємо розчин ферум (II) сульфату об’ємом 2–3 мл та додаємо 2–3 краплі розчину лугу. 

Що спостерігаємо? Утворення осаду блідо-зеленого кольору, який з часом стає бурим

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe2+

За утвореннм блідо-зеленого осаду Fe(OH)2, який із часом стає більш рудим Fe(OH)3↓ унаслідок окиснення киснем повітря

Складаємо рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах:

FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4

                 (блідо-зелений)

Fe2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = Fe(OH)2↓ + 2K+ + SO42-

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓ 

4Fe(OH)2+ O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3

                               (бурий)

Висновок: виявити катіони Феруму (II) Fe2+ можна за допомогою гідроксид-аніонів ОН-, що містяться в розчинах лугів, які є реактивами для проведення цієї якісної реакції.

 

Лабораторний дослід № 4

Виявлення катіонів Феруму (III)

У пробірку наливаємо розчин ферум (III) хлориду об’ємом 2–3 мл та додаємо 2–3 краплі розчину лугу. 

Що спостерігаємо? Утворення осаду жовтого (або рудого, іржавого чи бурого) кольору

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe3+?

За утворення жовтого (або рудого, іржавого чи бурого) осаду Fe(OH)3

Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах:

FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3↓ + 3KCl

                   (бурий)

Fe3+ + 3Cl- + 3K+ + 3OH- = Fe(OH)3 + 3K+ + 3Cl-

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

Висновок: виявити катіони Феруму (III) Fe3+ можна за допомогою гідроксид-аніонів ОН-, що містяться в розчинах лугів, які є реактивами для проведення цієї якісної реакції.

 

Лабораторний дослід № 5

Виявлення катіонів Барію

У дві пробірки наливаємо розчин барій хлориду об’ємом по 2–3 мл. У першу пробірку додаємо 2–3 краплі розчину натрій сульфату, а в другу — таку саму кількість розчину сульфатної кислоти. 

Що спостерігаєте? Утворення білого кристалічного осаду, що не розчиняється в хлоридній кислоті.

За якою ознакою можна довести, що в пробірках містяться йони Ва2+?

За утворенням білого кристалічного осаду BaSO4, що не розчиняється у кислотах

Складаємо рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах:

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4 

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

--------------------------------------------- 

BaCl2 + H2SO4 = 2HCl + BaSO4 

Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- = 2H+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

Висновок: виявити катіони Барію Ba2+ можна за допомогою аніонів SO42-, що містяться в розчинах сульфатної кислоти чи розчинних сульфатів, які є реактивами для проведення цієї якісної реакції.

 

Лабораторний дослід № 6

Виявлення катіонів амонію

У пробірку наливаємо розчин амоній хлориду об’ємом 2–3 мл, додаємо розчин лугу об’ємом 1–2 мл і обережно струшуємо пробірку. У середину пробірки обережно, не торкаючись стінок і рідини, вносимо зволожений індикаторний папірець. 

Що спостерігаєте? Посиніння індикаторного папірця 

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться катіони амонію? 

Виявлення катіонів амонію ґрунтується на леткості амоніаку. Зміна кольору індикатора на такий, що відповідає лужному середовищу, свідчить про наявність амоніаку в повітрі всередині пробірки  

Складаємо рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

NH4Cl + KOH = NH3↑ + KCl + H2O

NH4+ + Cl- + K+ + OH- = NH3↑ + K+ + Cl- + H2O

NH4+ + OH- = NH3↑ + H2O

NH3 + H2O ⇄ NH3•H2O ⇄ NH4+ + OH-

Висновок:  виявити катіони амонію NH4+ можна за допомогою гідроксид-аніонів ОН-, що містяться в розчинах лугів. Реактивами для проведення цієї якісної реакції є розчин лугу та зволожений індикаторний папірець.

 

Лабораторний дослід № 7

Виявлення силікат-іонів

У пробірку наливаємо розчин натрій силікату об’ємом 2–3 мл та додаємо хлоридну кислоту об’ємом 1–2 мл.

Що спостерігаєте? Випадання білого аморфного пластівчастого осаду 

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться силікат-іони? За утворенням залежно від концентрації солі білого аморфного пластівчастого осаду H2SiO3 або безбарвного гелю, що не витікає з пробірки

Складаємо рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

2Na+SiO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2SiO3

2H+ + SiO32- = H2SiO3

Висновок: виявити силікат-аніони SiO32- можна за допомогою катіонів H+, що містяться в розчинах сильних кислот, які є реактивами для проведення цієї якісної реакції.

 

Лабораторний дослід № 8

Виявлення ортофосфат-іонів

У першу пробірку наливаємо розчин натрій ортофосфату об’ємом 1 мл, у другу — таку саму кількість розчину натрій нітрату. До обох пробірок додаємо по 2–3 краплі розчину аргентум (I) нітрату. 

Що спостерігаєте? У одній із пробірок утворюється яскраво-жовтий осад  

За якою ознакою можна довести, у якій із пробірок містяться ортофосфат-іони? За утворенням яскраво-жовтого осаду Аg3PO4 

Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3 + Ag3PO4

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- = 3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4

Висновок: виявити ортофосфат-аніони PO43- можна за допомогою катіонів Ag+, що містяться в розчині аргентум (I) нітрату, який є реактивом для проведення цієї якісної реакції.

 

Загальний висновок. Наявність катіонів Феруму (II), Феруму (III), Барію та силікат-іонів, ортофосфат-іонів в розчинах ми довели за допомогою якісних реакцій, що супроводжувалися певною ознакою ― утворювалися осади відповідного кольору та консистенції. Наявність катіонів амонію в розчині ми довели за допомогою посиніння зволоженого індикаторного папірця, що ґрунтується на леткості амоніаку.

Інші завдання дивись тут...

  • serhiy
    Допоможіть буль ласка з висновком до цих лабараторних робіт -----------> Додали
    14 квітня 2021 19:54
  • Andrey
    Величезне дякую
    20 березня 2022 11:04