Інші завдання дивись тут... 

Лабораторний дослід № 3

Виявлення катіонів Феруму (II)

У пробірку наливаємо розчин ферум (II) сульфату об’ємом 2–3 мл та додаємо 2–3 краплі розчину лугу. 

Що спостерігаємо? Утворення осаду блідо-зеленого кольору, який з часом стає бурим

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe2+

За утвореннм блідо-зеленого осаду Fe(OH)2, який із часом стає більш рудим Fe(OH)3↓ унаслідок окиснення киснем повітря

Складаємо рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах:

FeSO4 + 2KOH = Fe(OH)2↓ + K2SO4

                 (блідо-зелений)

Fe2+ + SO42- + 2K+ + 2OH- = Fe(OH)2↓ + 2K+ + SO42-

Fe2+ + 2OH- = Fe(OH)2↓ 

4Fe(OH)2+ O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3

                               (бурий)

 

Лабораторний дослід № 4

Виявлення катіонів Феруму (III)

У пробірку наливаємо розчин ферум (III) хлориду об’ємом 2–3 мл та додаємо 2–3 краплі розчину лугу. 

Що спостерігаємо? Утворення осаду жовтого (або рудого, іржавого чи бурого) кольору

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться йони Fe3+?

За утворення жовтого (або рудого, іржавого чи бурого) осаду Fe(OH)3

Складіть рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах:

FeCl3 + 3KOH = Fe(OH)3↓ + 3KCl

                   (бурий)

Fe3+ + 3Cl- + 3K+ + 3OH- = Fe(OH)3 + 3K+ + 3Cl-

Fe3+ + 3OH- = Fe(OH)3

 

Лабораторний дослід № 5

Виявлення катіонів Барію

У дві пробірки наливаємо розчин барій хлориду об’ємом по 2–3 мл. У першу пробірку додаємо 2–3 краплі розчину натрій сульфату, а в другу — таку саму кількість розчину сульфатної кислоти. 

Що спостерігаєте? Утворення білого кристалічного осаду, що не розчиняється в хлоридній кислоті.

За якою ознакою можна довести, що в пробірках містяться йони Ва2+?

За утворенням білого кристалічного осаду BaSO4, що не розчиняється у кислотах

Складаємо рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах:

BaCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + BaSO4 

Ba2+ + 2Cl- + 2Na+ + SO42- = 2Na+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

--------------------------------------------- 

BaCl2 + H2SO4 = 2HCl + BaSO4 

Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- = 2H+ + 2Cl- + BaSO4

Ba2+ + SO42- = BaSO4

 

Лабораторний дослід № 6

Виявлення катіонів амонію

У пробірку наливаємо розчин амоній хлориду об’ємом 2–3 мл, додаємо розчин лугу об’ємом 1–2 мл і обережно струшуємо пробірку. У середину пробірки обережно, не торкаючись стінок і рідини, вносимо зволожений індикаторний папірець. 

Що спостерігаєте? Посиніння індикаторного папірця 

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться катіони амонію? 

Виявлення катіонів амонію ґрунтується на леткості амоніаку. Зміна кольору індикатора на такий, що відповідає лужному середовищу, свідчить про наявність амоніаку в повітрі всередині пробірки  

Складаємо рівняння реакції в молекулярній та йонно-молекулярній формах.

NH4Cl + KOH = NH3↑ + KCl + H2O

NH4+ + Cl- + K+ + OH- = NH3↑ + K+ + Cl- + H2O

NH4+ + OH- = NH3↑ + H2O

NH3 + H2O ⇄ NH3•H2O ⇄ NH4+ + OH-

 

Лабораторний дослід № 7

Виявлення силікат-іонів

У пробірку наливаємо розчин натрій силікату об’ємом 2–3 мл та додаємо хлоридну кислоту об’ємом 1–2 мл.

Що спостерігаєте? Випадання білого аморфного пластівчастого осаду 

За якою ознакою можна довести, що в пробірці містяться силікат-іони? За утворенням залежно від концентрації солі білого аморфного пластівчастого осаду H2SiO3 або безбарвного гелю, що не витікає з пробірки

Складаємо рівняння реакції у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3

2Na+SiO32- + 2H+ + 2Cl- = 2Na+ + 2Cl- + H2SiO3

2H+ + SiO32- = H2SiO3

 

Лабораторний дослід № 8

Виявлення ортофосфат-іонів

У першу пробірку наливаємо розчин натрій ортофосфату об’ємом 1 мл, у другу — таку саму кількість розчину натрій нітрату. До обох пробірок додаємо по 2–3 краплі розчину аргентум (I) нітрату. 

Що спостерігаєте? У одній із пробірок утворюється яскраво-жовтий осад  

За якою ознакою можна довести, у якій із пробірок містяться ортофосфат-іони? За утворенням яскраво-жовтого осаду Аg3PO4 

Складіть рівняння реакцій у молекулярній та йонно-молекулярній формах.

Na3PO4 + 3AgNO3 = 3NaNO3 + Ag3PO4

3Na+ + PO43- + 3Ag+ + 3NO3- = 3Na+ + 3NO3- + Ag3PO4

3Ag+ + PO43- = Ag3PO4

Інші завдання дивись тут...