Інші завдання дивись тут...

Обладнання: штатив із пробірками, корок із газовідвідною трубкою, пальник (на розсуд учителя).

Реактиви: мідь або залізо (на розсуд учителя), розчини лугу, кальцій гідроксиду, нітратної кислоти, хлоридна кислота.

 

Перелік 1 Купрум (II) оксид, мідь, купрум (II) хлорид, купрум (II) нітрат, купрум (II) гідроксид.

Cu  → CuO →  CuCl2 → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2

1. При нагріванні міді утворюється оксид міді у вигляді порошку чорного кольору: 2Cu + O2 = 2CuO

2. Основні оксиди реагують з кислотами. Утворюється розчинна сіль СuCl2, розчин набуває зелено-синього забарвлення:

CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O

3. Солі у розчині реагують між собою з утворенням осаду:

CuCl2 + 2AgNO3 = Cu(NO3)2 + 2AgCl↓ ― білий сирнистий осад

Cu2+ + 2Cl- + 2Ag+ + 2NO3- = Cu2+ + 2NO3- + 2AgCl↓

2Ag+ + 2Cl- = 2AgCl↓

Ag+ + Cl- AgCl↓

4. Солі реагують з лугами з утворенням осаду:

Cu(NO3)2 + 2NaOH = 2NaNO3 + Cu(OH)2↓ ― cиній осад

Cu2+ + 2NO3 + 2Na+ + 2OH- = 2Na+ + 2NO3- + Cu(OH)2

Cu2+ + 2OH- = Cu(OH)2

 

Перелік 2 Кальцій гідроксид, кальцій карбонат, вуглекислий газ, кальцій гідрогенкарбонат, кальцій хлорид.

CO2   Ca(HCO3)2 → CaCO3 → CaCl2 → Ca(OH)2

1. Розчинений у воді вуглекислий газ взаємодіє з вапняком, утворюючи розчинні гідрогенкарбонати:

CaCO3↓+ H2O + CO2 = Ca(HCO3)2

2. При нагріванні кальцій гідрогенкарбонат перетворюється на кальцій карбонат, спостерігаємо утворення осаду і виділення вуглекислого газу:

Ca(HCO3)2 = CaCO3↓+ H2O + CO2

3. Карбонати реагують з сильною кислотою, з утворенням нової солі і виділенням вуглекислого газу:

CaCO3↓+ 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2

CaCO3↓+ 2H+ + 2Cl- = Ca2+ + 2Cl- + H2O + CO2

CaCO3↓+ 2H+ = Ca2+ + H2O + CO2

4. Солі реагують з лугами, з утворенням нової солі і малорозчинного осаду:

CaСl2 + 2NaOH = Ca(OH)2 + 2NaCl

Ca2+ + 2Сl- + 2Na+ + 2OH- = Ca(OH)2 + 2Na+ + 2Cl-

Ca2+ + 2OH- = Ca(OH)2

 

УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ВИСНОВОК

У результаті хімічних перетворень речовини одного класу перетворюються на речовини іншого, тобто між класами сполук існують взаємозв'язки. Про хімічні перетворення свідчать ознаки реакцій: зміна кольору, утворення осаду чи газу.

Інші завдання дивись тут...

  • Roma
    мета яка? ----> Навчитися експериментально доводити наявність генетичних зв’язків на прикладі виконання дослідів, що підтверджують взаємоперетворення одних речовин на інші за складеними фрагментами генетичних ланцюгів з речовин у наведених переліках; складати план досліджень, описувати спостереження; робити висновки на основі спостережень.
    30 квітня 2020 09:36