Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 У якому напрямку - вертикальному чи горизонтальному ― графіт є атомним, а в якому ― молекулярним кристалом? У вертикальному напрямку графіт є молекулярним, а у горизонтальному - атомним кристалом

 

Вправа 2 Чому графіт:

а) має високу електропровідність; Через особливість будови кристалічної структури графіту, а саме: кожний атом Карбону сполучений із трьома іншими атомами простими ковалентними зв’язками за рахунок трьох валентних електронів, а четвертий електрон переходить від одного атома до іншого в шарі. Такі вільні електрони зумовлюють електропровідність графіту.

б) легко розшаровується на лусочки; У графіті атоми Карбону розташовані шарами, що слабко сполучені один з одним, завдяки цьому шари легко зсунути один відносно одного

в) є тугоплавкою речовиною. Бо є речовиною атомної будови. У вузлах атомних кристалічних ґраток розташовані атоми, що сполучені один з одним міцними ковалентними зв’язками і щоб зруйнувати ці ковалентні зв’язки, необхідна значна енергія. Цим пояснюється міцність атомного кристала та високі температури плавлення

 

Вправа 3 Графен - новітній матеріал з унікальними властивостями. Якими саме? Спробуйте спрогнозувати властивості графену з огляду на те, що він має 20-структуру, це моноатомний шар графіту. Перевірте свій прогноз, скориставшись додатковими джерелами інформації. Міцний, гнучкий, проводить електричний струм і тепло, тугоплавкий

 

Вправа 2 Кварцове скло виготовляють плавленням кварцового піску або гірського кришталю. У чому полягає відмінність у будові кварцового скла та природного кристалу гірського кришталю? Кварцове скло має аморфну будову, а природний кристал гірського кришталю  кристалічну

 

Вправа 3 Які частинки розташовані у вузлах кристалічних ґраток речовин, хімічні формули яких СаО, СO2, Sі, Nа2СO3? Йони у вузлах у кристалічних ґраток СаО і Na2CO3, молекули  СО2, атоми  Si

 

Вправа 4 Спрогнозуйте тип кристалічних ґраток у речовинах за описом їхніх властивостей і застосування: 

а) камфора (компонент мазей, крапель та інших лікарських форм) - безбарвні леткі кристали з характерним запахом; Молекулярні

б) ванілін (ароматизатор кондитерських виробів) - безбарвні кристали з приємним запахом; Молекулярні

в) бор нітрид ВN (боразон) за твердістю наближається до алмазу, водночас він стійкіший до високих температур. Його використовують для виготовлення надтвердих абразивних матеріалів. Атомні

 

Вправа 5 Карбон (ІV) оксид у твердому стані називають сухим льодом. На відміну від звичайного льоду він не тане, а випаровується. Поясніть це явище. Деякі молекулярні речовини за нагрівання сублімують — переходять із твердого в газуватий стан, минаючи рідкий

 

Вправа 6 Порівняйте кристалічні ґратки різних типів. Результат порівняння оформте як таблицю або діаграму Венна.

 

Молекулярні

кристалічні

ґратки

Йонні

кристалічні

ґратки

Атомні

кристалічні

ґратки

Металічні

кристалічні

ґратки

У вузлах

кристалічних

ґратків:

молекули

йони

(катіони

й аніони)

атоми катіони
Тип зв'язку:

слабка

міжмолекулярна

взаємодія

йонний ковалентний металічний

Інші завдання дивись тут...