Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Унаслідок утворення хімічного зв'язку між двома атомами Нітрогену

А енергія поглинається

Б енергія виділяється

В енергія спочатку поглинається, потім - виділяється.

Г енергія спочатку виділяється, потім - поглинається.

Відповідь: Б

 

Вправа 2 Унаслідок утворення хімічного зв'язку між двома атомами Нітрогену утворюється спільна електронна оболонка. Вона подібна до електронної оболонки атома

А Гелію 

Б Оксигену 

В Неону 

Г Літію

Відповідь: В

 

Вправа 3 Ковалентний зв'язок між атомами Х -У виникає за рахунок

А переходу електрона від У до X

Б сил електростатичного притягання між атомами X та У

В перекривання атомних орбіталей атомів X та У

Г переходу пари електронів від У до X

Відповідь: В

 

Вправа 4 Ковалентним зв'язком сполучені атоми

А лужних елементів

Б металічних елементів

В неметалічних елементів

Г інертних елементів

Відповідь: В

 

Вправа 5 Ковалентним зв'язком сполучені атоми

А Натрію 

Б Сульфуру й Флуору 

В Неону 

Г Натрію й Хлору

Відповідь: Б

 

Вправа 6 У якій речовині два типи хімічного зв'язку - йонний і ковалентний?

А SОз 

Б МgF2 

В КОН 

Г Н2SO4

Відповідь: В

 

Вправа 7 Укажіть аморфну речовину.

А кухонна сіль 

Б бурштин 

В алмаз 

Г йод

Відповідь: Б

 

Вправа 8 Укажіть речовину з молекулярними кристалічними ґратками.

А вода 

Б натрій хлорид 

В алмаз 

Г графіт

Відповідь: А

 

Вправа 9 Укажіть речовину з атомними кристалічними ґратками.

А сахароза 

Б алмаз 

В карбон (ІV) оксид 

Г калій бромід

Відповідь: Б

 

Вправа 10 Укажіть речовину з йонними кристалічними ґратками.

А вода 

Б графіт 

В карбон (ІV) оксид 

Г магній оксид

Відповідь: Г

Інші завдання дивись тут...