Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Розташуйте хімічні елементи за зростанням валентності у вищих оксидах.

А S

Б Вг

В В

Г Sі

Відповідь: ВГАБ

 

Вправа 2 Розташуйте хімічні елементи за зменшенням валентності в летких сполуках із Гідрогеном.

А С

Б F

В Р

Г S

Відповідь: АВГБ

 

Вправа 3 Розташуйте хімічні елементи за посиленням неметалічних властивостей.

А Sе

Б F

В О

Г S

Відповідь: АГВБ

 

Вправа 4 Розташуйте хімічні елементи за послабленням металічних властивостей.

А Мg

Б Сs

В Li

Г Ве

Відповідь: БВАГ

 

Вправа 5 Яка максимальна кількість р-електронів на одному енергетичному рівні?

А 2

Б 3

В 6

Г 8

Відповідь: В

 

Вправа 6 Укажіть формулу для обчислення максимального числа електронів Мmах(е) на енергетичному рівні n.

А Мmах(Є)=2n2

Б Мmах(Є)=n

В Мmах(Є)=1/2 n2

Г Мmах(Є) = 2n

Відповідь: А

 

Вправа 7 Розташуйте електронні орбіталі за зростанням їхньої енергії.

А 2р

Б 2s

В 3d

Г 4s

Відповідь: БАГВ

 

Вправа 8 Укажіть графічний варіант електронної формули атома Нітрогену.

Відповідь: Б

 

Вправа 9 Укажіть правильне зображення електронної будови атома Фосфору

Відповідь: В

 

Вправа 10 Яка характеристика атомів змінюється періодично зі зростанням порядкового номера хімічного елемента в періодичній системі?

А масове число

Б кількість протонів і нейтронів в атомному ядрі

В протонне число

Г кількість електронів на зовнішньому енергетичному рівні

Відповідь: Г

 

Вправа 11 Розташуйте хімічні елементи за зростанням радіусів їхніх атомів.

А N

Б Аl

В Ga

Г Н

Відповідь: ГАБВ

 

Вправа 12 Розташуйте хімічні елементи за зменшенням радіусів їхніх атомів.

А S

Б Se

В О

Г F

Відповідь: БАВГ

Інші завдання дивись тут...