Інші завдання дивись тут...

Вправа 2 Порівняйте:

а) 1s- і 2s-орбіталі;

Форма орбіталей: однакова (сферична)

Число орбіталей: однакове (1)

Максимально можлива кількість електронів на цих орбіталях: однакова (2)

б) 2s- і 2р-орбіталі;

Форма орбіталей: різна (сферична і гантелеподібна)

Число орбіталей: різне (1 і 3)

Максимально можлива кількість електронів на цих орбіталях: різна (2 і 6)

в) 2рх і 2ру-орбіталі;

Форма орбіталей: однакова (гантелеподібна)

Просторове розміщення: різне (вздовж осі Ох і Оу)

г) 2рх- і 3рх-орбіталі.

Форма орбіталей: однакова (гантелеподібна)

Просторове розміщення: однакове (вздовж осі Ох)

 

Вправа 3 Визначте кількість енергетичних рівнів в атомах:

а) Оксигену; Два

б) Хлору; Три

в) Феруму; Чотири

г) Цезію. Шість

Кількість енергетичних рівнів атома елемента дорівнює номеру періода, в якому елемент перебуває

 

Вправа 4 Обчисліть максимально можливу кількість електронів на четвертому енергетичному рівні. Тридцять два

Обчислюється за формулою Nmax(e)=2n2, де n – номер енергетичного рівня 

 

Вправа 5 Визначте кількість електронів на другому енергетичному рівні:

а) мінімальну й максимально можливу - спарених; Два і вісім

б) мінімальну й максимально можливу - неспарених. Один і три

 

Вправа 6 Визначте хімічні елементи за їхніми скороченими електронними формулами:

а) [Аг]4s23d5; Манган Mn

б) [Кг]5s24d106. Ксенон Хе

 

Вправа 7 Проаналізуйте електронні формули атомів елементів другого періоду. Який фрагмент у них спільний? [He] Електронній формулі якого хімічного елемента він відповідає? Гелій

Запишіть скорочені електронні формули атомів кількох хімічних елементів другого періоду.

3Li0 [Аг]2s1

4Be0 [Аг]2s2

5B0 [Аг]2s21

6C0 [Аг]2s22;

7N0 [Аг]2s23;

8O0 [Аг]2s24

9F0 [Аг]2s25

10Ne0 [Аг]2s26

Спрогнозуйте, електронним формулам атомів яких хімічних елементів відповідатимуть фрагменти, повторювані в електронних формулах атомів хімічних елементів наступних періодів. Інертних елементів

 

Вправа 8 Складіть скорочені електронні формули:

а) катіона - складника кухонної солі;

11Na+ 1s22s26

б) двозарядного аніона найпоширенішего на Землі хімічного елемента;

8O2- 1s22s26

в) тризарядного катіона найпоширенішого в земній корі металічного елемента;

13Al3+ 1s22s26

в) аніона неметалічного елемента, сполуки якого в складі зубних паст використовують для профілактики карієсу.

15P3- 1s22s263s23p6

Порівняйте їх. Мають завершений останній енергетичний рівень електронної оболонки атома

 

Вправа *9 Яка додаткова інформація потрібна, щоб визначити, йон якого хімічного елемента має електронну формулу 1s22s263s26? Це може бути елемент-катіон IV періоду чи елемент-аніон ІІІ періоду 

Складіть кілька завдань на визначення хімічних елементів 1-20 за електронними формулами їхніх йонів.

Атом елемента має на сім електрони менше, ніж хлор-аніон. Назвіть елемент, складіть електронну формулу його атома.

Хлор-аніон має 18 електронів, тоді на 10 електронів менше, тобто 8 електронів, матиме атом хімічного елемента з порядковим номером 8  це атом Оксигену: 8О0 1s22s24

Інші завдання дивись тут...