Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Проаналізуйте рис. 3.1 і поясніть, стрілками якого кольору відображено на ньому закономірності зміни в періодичній системі хімічних елементів: 

а) радіуса атомів; Зеленим

б) електронегативності; Фіолетовим

в) металічних властивостей; Блакитним

г) неметалічних властивостей. Оранжевим

Визначте найсильнішу й найслабшу кислоту з-поміж водних розчинів летких сполук елементів VII групи з Гідрогеном. Найсильніша НІ, найслабша HF

 

Вправа 2 У якого з хімічних елементів другого періоду неметалічні властивості виражено найсильніше? У Флуора (F)

Як змінюється хімічний характер оксидів та гідроксидів у ряду Na, Мg, Аl, Si , S? Основні властивості послаблюються, а кислотні - посилюються

 

Вправа 3 Елементу 118 присвоєно назву Оганесон (Оgannesson, Оg), його відкриття завершило сьомий період періодичної системи. Поміркуйте й висловте припущення, до яких елементів він має бути подібний. До інертних елементів Чому? Бо кожний період завершується інертним елементом

 

Вправа 4 Складіть хімічні формули селенатної кислоти, стронцій гідроксиду, обґрунтуйте свою відповідь. H2SeO4 - валентність Селену VI, Sr(OH)2 - cтупінь окиснення Стронцію +2.

 

Вправа 5 В атомі хімічного елемента X електрони перебувають на п'ятьох енергетичних рівнях. На його зовнішньому енергетичному рівні на два електрони більше, ніж в атомі елемента У, протонне число якого 13. Визначте протонне число елемента X та кількість енергетичних рівнів в атомі елемента У. Електронна оболонка атома елемента У з протонним числом 13 містить 13 електронів, а на два електрони більше, тобто 15 електронів на зовнішньому енергетичному рівні буде містити атом елемента Х - це Стибій. Протонне число Стибію 51. У атома елемента з протонним числом 13  є три енергетичні рівні

 

Вправа 6 Спрогнозуйте хімічний характер хром (VІ) оксиду. Кислотний

 

Вправа 7 Поясніть вислів М.О. Фігуровського «Періодичний закон цілком слушно називають дороговказом у вивченні хімії». Усі досягнення сучасної хімії, зокрема атомної та ядерної, включно з атомною енергетикою та синтезом штучних елементів, стали можливими лише завдяки періодичному закону

Інші завдання дивись тут...