Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Визначте тип хімічного зв'язку у сполуках: F2; O2; ССl4; HCl; SO2; OF2; NaF

Ковалентний неполярний: F2; O2

Ковалентний полярний: ССl4; HCl; SO2; OF2

Йонний: NaF

 

Вправа 2 Якою літерою позначено трійку речовин з йонним типом хімічного зв’язку?

А К2O; Сs2S, LiF

Б МgО; Н2O; Н2S

В Н2SO4; СO2; Сl2

Г МgО; SO3; N2

Відповідь: А

 

Вправа 3 На прикладі реакції літію з фтором розгляньте утворення йонного зв’язку в літій флуориді.

Li + F = LiF

Li0 - 1e -> Li+

F0 +1e ->F-

 

Вправа 4 Доповніть схеми утворення йонів: зазначте в прямокутнику над стрілкою, скільки електронів віддано або прийнято, у прямокутнику біля символа йона - його заряд.

а) +1; 1-

б) +3; 3-

в) - 2; 2+

 

Вправа 5 У йоні якого хімічного елемента вдвічі більше електронів, ніж в атомі Флуору? У атома Флуору 9 електронів, а вдвічі більше електронів, тобто 18, в аніонах хімічних елементів 3 періоду (Хлор, Сульфур, Фосфор), або катіонах 4 періоду (Калій, Кальцій)

 

Вправа 6 Наведіть приклади атома, катіона й аніона, будова електронної оболонки в яких така сама, як у простого аніона Сульфуру. Атом Аргону, катіон Калію, аніон Хлору

16S2- 1s22s22p63s23p6

18Ar0 1s22s22p63s23p6

19K+ 1s22s22p63s23p6

17Cl- 1s22s22p63s23p6

Інші завдання дивись тут...