Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Проаналізуйте дані щодо температур кипіння, наведені на рисунку 6.4.1, та геометричну форму молекул (рис. 6.4. 2). Чи можуть утворитися водневі зв'язки між молекулами метану? Ні

Чому? Бо молекула метану є неполярною, адже позитивні й негативні заряди, що виникли на атомі метану унаслідок зміщення спільних електронних пар, рівномірно розподілені 

 

Вправа 2 За рисунком 6.5 поясніть:

1) як утворюються водневі зв'язки між молекулами спиртів та між ними й молекулами води;

Молекули спирту, маючи полярні зв’язки Оδ–←Нδ+, притягуються одна до одної, а саме:  атом Гідрогену однієї молекули, що має частковий позитивний заряд Нδ+до атома Оксигену, на якому сконцентрований частковий негативний заряд Оδ–, іншої молекули і між ними утворюються водневі зв'язки. Між молекулами води та спиртів, зокрема в процесі розведення спиртів водою, утворюються асоціати між атомом Гідрогену молекули спирту, що має частковий позитивний заряд Нδ+, та атомом Оксигену молекули води, на якому сконцентрований частковий негативний заряд Оδ–

2) чому температури кипіння спиртів вищі за температури кипіння алканів з приблизно такою самою масою молекул. Істотна різниця температур кипіння вуглеводню і спирту зумовлена тим, що в спирті існують водневі зв’язки.

3) зобразіть утворення водневих зв'язків між молекулами гідроген флуориду.

H–F... H–F... H–F

 

Вправа 3 Визначте, як на рисунку 6.7 позначено водневий зв'язок. Крапками

Чим зумовлена можливість його утворення? Полярністю молекули гідроген хлориду

Асиметричність розподілу електричних зарядів: в одній частині молекули гідроген хлориду зосереджується невеликий негативний заряд, а в протилежній — позитивний заряд, тобто полярність молекул є причиною утворення водневих зв'язків між ними

 

Вправа 4 Поясніть можливість утворення водневих зв'язків між молекулами води й амоніаку (рис. 6.8).  Асиметричність розподілу електричних зарядів у молекулах води й амоніаку є причиною утворення між ними водневих зв’язків. Атом Нітрогену і кожен атом Гідрогену утворює по одному водневому зв’язку із сусідніми молекулами води, тобто кожна молекула амоніаку утворює по чотири водневі зв’язки. 

Інші завдання дивись тут...