Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 Спрогнозуйте, підсилиться чи послабиться гідроліз солі, здатної до нього, унаслідок нагрівання її розчину. Гідроліз солі є оборотною ендотермічною реакцією. За принципом Ле Шательє підвищення температури змістить рівновагу в сторону ендотермічної реакції, тому гідроліз посилиться

 

Вправа 2 Класифікуйте реакцію гідролізу за ознакою оборотності та тепловим ефектом. Гідроліз є оборотною ендотермічною реакцією

 

Вправа 3 На прикладі натрій карбонату поясніть, чому внаслідок кип'ятіння його розчину збільшується лужність середовища. Гідроліз солі натрій карбонату, утвореної сильною основою та слабкою кислотою, полягає у взаємодії аніону солі з молекулами води з вивільненням гідроксид- іонів. Оскільки гідроліз - оборотна ендотермічна реакція, то за принципом Ле Шательє підвищення температури зміщує хімічну рівновагу в напрямку прямої реакції, посилюючи гідроліз

Які два чинники в цьому випадку підсилюють гідроліз? Підвищення температури і збільшення концентрації солі  

Поясніть, для чого під час кип'ятіння білизни добавляють пральну соду - натрій карбонат. Щоб отримати лужне середовище

 

Вправа 4 Якщо в складі ґрунтових солей переважають сульфат і хлорид Натрію, утворюються солончаки, якщо натрій карбонат - солонці. Поясніть, якою, на вашу думку, має бути реакція середовища солончаків та солонців. Солі сульфат і хлорид Натрію, утворені сильною основою і сильною кислотою, гідролізу не піддаються, тому середовище солончаків має бути нейтральним. Сіль натрій карбонат, утворена сильною основою та слабкою кислотою, тому гідроліз полягає у взаємодії аніону солі з молекулами води з вивільненням гідроксид-іонів, тому реакція середовища солонців лужна

 

Вправа 5 Силікатний клей - водний розчин силікатів Натрію та Калію. Спрогнозуйте реакцію його середовища.  Солі силікатів Натрію і Калію, утворені сильною основою та слабкою кислотою, тому гідроліз полягає у взаємодії аніону солі з молекулами води з вивільненням гідроксид-іонів, тому реакція середовища лужна

Інші завдання дивись тут...