Інші завдання дивись тут...

Вправа 2 З наведеного переліку виберіть формули речовин, які належать до генетичного ряду:

а) барію;

Ва, ВаО, Ва(ОН)2ВаСl2, ВаSO4

б) селену:

Se, SeO2, H2SeO4, BaSeO4

 

Вправа 3 Доберіть приклади до схем перетворень:

а) метал + неметал → сіль;

Mg + Cl2 = MgCl2

б) основний оксид + кислотний оксид → сіль;

CaO + CO2 = CaCO3

в) основа + кислота → сіль + вода; 

NaOH + HCl = NaCl + H2O

Cu(OH)2 + 2HCl = CuCl2 + 2H2O

г) сіль + кислота  сіль + кислота;

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

д) метал + кисень  основний оксид;

2Ca + O2 = 2CaO

е) неметал + кисень  кислотний оксид;

S + O2 = SO2

ж) основний оксид + вода  луг;

K2O + H2O = 2KOH

з) кислотний оксид + вода  кислота;

SO3 + H2O = H2SO4

і) кислотний оксид + луг  сіль + вода;

CO2 + 2KOH = K2CO3 + H2O

к) основний оксид + кислота  сіль + вода.

CaO + 2HCl = CaCl2 + H2O

Інші завдання дивись тут...