Інші завдання дивись тут...

Вправа 1 В ядрі якого атома немає нейтронів? У ядрі атома звичайного Гідрогена, ізотоп якого має назву Протій (11Н)

 

Вправа 2 Заповніть таблицю:

Хімічний

елемент

Нуклонне

число

N(p+) N(е–) N(n0)
Na 23 11 11 23-11=12
P 31 15 15 31-15=16
Mn 55 25 25 55-25=30

Вправа 3 Охарактеризуйте склад атома Йоду. Запишіть символ цього елемента з відповідними протонним і нуклонним числами.

Хімічний елемент I, N(p+)=53, нуклонне число N=127 

 

Вправа 4 Як називають різновиди атомів елемента з неоднаковою масою? Ізотопами

Кількість яких частинок у них різна — протонів, нейтронів, електронів? Нейтронів

 

Вправа 5 Назвіть елементи й напишіть їхні символи, якщо заряди ядер атомів цих елементів становлять +26, +53, +80.

 

Відповідь: Ферум Fe , Йод I, Меркурій Hg

 

Вправа 6 У чому полягає різниця між простою речовиною і хімічним елементом? Хімічний елемент - це певний вид атомів, а проста речовина ― метал чи неметал ― утворена цим певним видом атомів, тобто хімічним елементом, тому прості речовини є формою існування елементів у вільному стані. Хімічний елемент може утворювати не одну, а декілька простих речовин — алотропних модифікацій, які відрізняються одна від одної за будовою або складом молекул. Наприклад, атоми Карбону утворюють декілька простих речовин: алмаз, графіт, карбін, фулерен, які відрізняються за розташуванням атомів один щодо одного, а атоми Оксигену утворюють дві алотропні модифікації: кисень (O2) і озон (O3), які відрізняються за складом молекул. 

 

Вправа 7 Характеризуючи які події, природні явища, використовують слово «періодичність»? Періодично повторюється зміна пір року, днів тижня, рух стрілки годинника, місяців в році, кольорів світлофору тощо

 

Вправа 8 Поступовою чи періодичною є зміна складу атомів (кількості протонів, нейтронів, електронів) зі зростанням заряду їхніх ядер? Поступовою

 

Вправа 9 Доведіть періодичність у зміні хімічного характеру елементів на прикладі елементів 2-го і 3-го періодів. Ці ряди починаються металічними елементами, які поступово змінюються на неметалічні і закінчуються інертними елементами. У рядах простих речовин періодично відбувається поступовий перехід від типового металу до типового неметалу.  

 

Вправа 10 У якого елемента в кожній парі більш виражений металічний або неметалічний характер:

а) № 3 чи № 19; Металічний характер у Калію №19

б) № 14 чи № 16? Неметалічний характер у Сульфурі №16

 

Вправа 11 Спробуйте повторити передбачення Менделєєва щодо існування в природі елемента з порядковим номером 21. Вважайте відповідну клітинку в періодичній системі порожньою і назвіть:

а) числовий інтервал, у якому має перебувати значення відносної атомної маси елемента; 40<Ar(X)<48

Обчислимо відносну атомну масу невідомого елемента Е за правилом Менделєєва:

Ar(E)=(Ar(Ca)+Ar(Ti)+Ar(Al)+Ar(Ga)):4=(40+48+27+70):4=46,25

б) імовірний хімічний характер елемента (металічний, неметалічний); Металічний

в) характерне значення валентності елемента. ІІ

Інші завдання дивись тут...