Інші ГДЗ дивись тут...

ГДЗ / ВІДПОВІДІ / ОТВЕТЫ

до підручника "Хімія 11 клас"

Попель П.П., Крикля Л.С.

ЗА НОВОЮ ПРОГРАМОЮ 2019 року

ЦЕ ГДЗ УКЛАДЕНО ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ЦЬОГО САЙТУ!

Не використовувати на інших сайтах!

 Зміст 

1 розділ Періодичний закон. Електронна будова атома

§ 1 Атоми. Хімічні елементи. Періодичний закон...5

§ 2 Електронна будова атомів...9

§ 3 Валентність і ступені окиснення елементів...16

§ 4 Періодичність змін характеру хімічних елементів, властивостей простих і складних речовин...23

2 розділ Хімічний зв’язок. Будова речовини

§ 5 Йонний зв’язок. Йонні речовини ...30

§ 6 Ковалентний зв’язок. Речовини молекулярної та атомної будови ...34

§ 7 Водневий зв’язок. Металічний зв’язок ....41

§ 8 Кристалічні та аморфні речовини ...45

3 розділ Хімічні реакції

§ 9 Необоротні та оборотні хімічні реакції ...49

§ 10 Хімічна рівновага...53

§ 11 Відносний вихід продукту реакції...60

§ 12 Гідроліз солей ...65

§ 13 Гальванічний елемент — хімічне джерело електричного струму...73

4 розділ Неорганічні речовини та їхні властивості

§ 14 Неметалічні елементи ...80

§ 15 Неметали ...84

§ 16 Фізичні властивості неметалів. Адсорбція ..90

§ 17 Хімічні властивості та застосування неметалів...95

§ 18 Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном ...99

§ 19 Хімічні властивості та застосування гідроген хлориду, гідроген сульфіду й амоніаку ...104

§ 20 Оксиди неметалічних елементів...112

§ 21 Кислоти ...120

§ 22 Розрахунки за хімічними рівняннями в разі надлишку реагенту...128

§ 23 Металічні елементи. Метали ...132

§ 24 Алюміній. Сполуки Алюмінію....140

§ 25 Ферум. Залізо. Сполуки Феруму ...148

§ 26 Основи. Гідроксиди Натрію і Кальцію ...158

§ 27 Солі ...163

§ 28 Жорсткість води ...171

§ 29 Силікати. Силікатні матеріали ... 175

§ 30 Мінеральні добрива. Кислотність ґрунтів...180

§ 31 Якісні реакції на деякі йони...187

Практична робота № 1. Дослідження якісного складу солей ...193

§ 32 Біологічне значення хімічних елементів ...194

§ 33 Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами...198

Практична робота № 2. Генетичні зв’язки між неорганічними речовинами...205

5 розділ Хімія і прогрес людства

§ 34 Хімія і розвиток цивілізації ...207

§ 35 Хімія і довкілля ...213

§ 36 Про «зелену» хімію...219

Інші ГДЗ дивись тут...