Інші завдання дивись тут...

Вправа 23 У переліку Н, C, N, F, Si укажіть елементи:

а) атоми яких перебувають лише в основному стані; H, N, F (відсутні вільні орбіталі) 

б) для атомів яких збуджений стан є характерним. С, Si (наявні вільні орбіталі)

 

Вправа 24 Схема переходу атома Хлору в збуджені стани:

Cl → Cl* → Cl** → Cl***. Запишіть скорочені електронні формули атома Хлору в кожному стані й зобразіть графічні варіанти цих формул.

17Cl 1s22s22p63s23p5
17Cl* 1s22s22p63s23p43d1
17Cl** 1s22s22p63s23p33d2
17Cl*** 1s22s22p63s13p33d3

Вправа 25 Укажіть формули молекул, які утворює атом Хлору в збудженому стані: Cl2O, SCl4, HClO3, Cl2, Cl2O7, ClF3.

Відповідь: HClO3, Cl2O7, ClF3

У основному стані валентність Хлору І

 

Вправа 26 Чому в таблицях 1 і 2 відсутні елементи VIII групи Неон і Аргон? Кількість неспарених електронів в атомі вказує на можливе значення валентності, а в електронній оболонці атомів інертних елементів всі електрони спарені

 

Вправа 27 Які значення валентності та ступені окиснення має Карбону метані, етані, етені та етині? У органічних речовинах Карбон має валентність IV. Ступінь окиснення Карбону у метані - 4, в етані -3, етені -2, в етині -1

Атом водню завжди має ступінь окиснення +1, а ступінь окиснення атома Карбону вираховується, виходячи з принципу електронейтральності:

C-4H4+1, C2-3H6+1, C2-2H4+1, C2-1H2+1

 

Вправа 28 Укажіть правильне закінчення речення «У простій речовині нульове значення...»:

а) мають валентність і ступінь окиснення елемента;

б) має лише валентність елемента;

в) має лише ступінь окиснення елемента.

Відповідь: В

 

Вправа 29 Визначте ступені окиснення Фосфору в сполуках із формулами:

Ca3P2-3, P+5Br5, HP+5O3

 

Вправа 30 Берилій і Магній — елементи, ступінь окиснення яких у сполуках постійний і однаковий (який саме?). +2

Обґрунтуйте таку їхню властивість. Ступінь окиснення металічних елементів дорівнює заряду йона (катіона) металу.

Інші завдання дивись тут...

  • 1
    норм
    26 лютого 2022 18:12
  • 123
    а где ответ в 29? Ступені окиснення Фосфору в цих сполуках: -3, +5
    30 вересня 2022 16:31