Інші завдання дивись тут...

Вправа 31 Які особливості електронної будови атомів зумовлюють металічний або неметалічний характер елементів? Хімічний характер елементів зумовлює склад останнього енергетичного рівня атома, тобто число валентних електронів. Металічні елементи мають мале число валентних електронів, а неметалічні - велике

 

Вправа 32 Якби для елемента № 118 вдалося добути просту речовину, вона була б металом чи неметалом? Неметалом

Чому? Бо елемент №118 перебував би у VIII групі головної підгрупи

 

Вправа 33 Чи є періодичною зміна агрегатного стану простих речовин елементів 2—3 го періодів? Ні

Відповідь прокоментуйте. Мова йде про періодичну зміну хімічних властивостей простих речовин, а агрегатний стан - це не хімічні властивості

 

Вправа 34 Чи порушиться періодичність серед оксидів, якщо для Фосфору, Сульфуру і Хлору обрати не вищі оксиди, а інші (наприклад, P2O3, SO2, Cl2O)? Порушиться, бо вища оксиди мають максимальну валентність хімічних елементів, а вона дорівнює номеру групи, в якій елемент розміщується 

 

Вправа 35 Чи існує періодичність зміни сили кислот — похідних вищих оксидів неметалічних елементів? Відповідь проілюструйте інформацією з таблиці 5. У періодах кислотні властивості гідратів вищих оксидів періодично посилюються.

Покажемо на прикладі неметалічних елементів ІІ періоду, а саме: випишемо кислоти, що є гідратами вищих оксидів, і порівняємо їх з рядом кислот за їх силою (дивись на форзаці підручника):

H3BO3 < H2CO3 < HNO3

H3BO3 - слабка кислота, H2CO3 - слабка кислота, HNO3 - сильна кислота

Покажемо на прикладі неметалічних елементів ІІІ періоду, а саме: випишемо кислоти, що є гідратами вищих оксидів, і порівняємо їх з рядом кислот за їх силою (дивись на форзаці підручника):

H2SiO3 < H3PO4 < H2SO4<HClO4

H2SiO3 - слабка кислота, H3PO4 - кислота середньої сили, H2SO4 - сильна кислота, HClO4 - дуже сильна кислота

 

Вправа 36 За відомостями з таблиці 5 зробіть висновок про зміну хімічних властивостей гідратів оксидів елементів у межах однієї групи періодичної системи. Чи для всіх груп характер цих змін буде однаковим? Основні властивості гідратів оксидів посилюються зверху донизу, кислотні ж — послаблюються.

Інші завдання дивись тут...