Інші завдання дивись тут...

Вправа 37 Напишіть хімічні та електронні формули простих йонів Оксигену та Калію.

8O2- 1s22s22p6

19K+ 1s22s22p63s23p6

 

Вправа 38 На які йони можуть перетворитися атоми Гідрогену, Брому, Феруму? Втратить чи приєднає електрони кожний атом і яку кількість?

Атом Гідрогену, приєднуючи один електрон, перетворюється на аніон H-, а, віддаючи один електрон,  на катіон Н+.

Атом Брому, приєднуючи один електрон, перетворюється на аніон Br-, а, віддаючи сім електронів, — на катіон Br7+.

Атом Феруму, віддаючи два електрони перетворюється на катіон Fe2+.

 

Вправа 39 Допишіть у наведені схеми знаки «плюс» або «мінус» і відповідні кількості електронів:

а) S +2e– → S2–

б) Al -3e– → Al3+

в) Fe3+ -1e– → Fe2+

 

Вправа 40 Чому елементи-галогени утворюють прості аніони, а не катіони? У атомах елементів-галогенів валентних електронів сім, їм енергетично вигідніше для завершення зовнішнього енергетичного рівня приєднати один електрон, ніж віддавати сім.

 

Вправа 41 Дайте означення основам і солям, які ґрунтуються на будові сполук. Основи — це сполуки, які складаються з катіонів металічного елемента Мn+ і гідроксид-аніонів ОН-. Солі — це сполуки, до складу яких входять катіони металічних елементів та аніони кислотних залишків

 

Вправа 42 Серед наведених формул укажіть ті, які належать йонним речовинам: BaCl2, SO3, CH4, Mg(OH)2, HNO3, ZnO, (CH3COO)2Ca, C2H5OH.

Відповідь: BaCl2, Mg(OH)2, ZnO, (CH3COO)2Ca

 

Вправа 43 Складіть формули солей, утворених такими йонами: Li+, Ba2+, Cr3+, NO3, HCOO, SO42–.

Відповідь: LiNO3, HCOOLi, Li2SO4, Ba(NO3)2, (HCOO)2Ba, BaSO4, Cr(NO3)3, (HCOO)3Cr, Cr2(SO4)3  

 

Вправа 44 Чому йонні речовини не мають запаху? Йонні речовини нелеткі, тому не мають запаху

 

Вправа 45 Температура плавлення якої сполуки має бути вищою:

а) літій оксиду чи натрій сульфіду; Літій оксиду

б) калій фториду чи кальцій оксиду? Кальцій оксиду

Відповіді аргументуйте й підтвердьте їх інформацією з інтернету. Радіуси йонів Li+ і Nа+, O2– і S2– різняться певною мірою (Li<Na i O<S), тоді як їхні заряди — однакові. Радіуси йонів К+ і Са2+, F і O2– різняться незначною мірою, тоді як їхні заряди — удвічі більші.

Роз’єднання протилежно заряджених йонів потребує витрачання значної енергії. Чим більші заряди йонів і чим менша відстань між ними (тобто чим менші радіуси катіона й аніона), тим міцніший йонний зв’язок у сполуці. Це випливає з відомого закону Кулона щодо взаємодії електричних зарядів.

Зміни, що відбуваються з радіусами йонів: радіус катіона<радіус атома<радіус аніона

 

Вправа 46 Як можна пояснити те, що розчинних у воді хлоридів значно більше, ніж розчинних фторидів? Заряди йонів однакові, але радіус йона Фтору  є менший у порівнянні з радіусом йона Хлору, тому йонний зв'язок у кристалах фторидів міцніший

Інші завдання дивись тут...