Інші завдання дивись тут...

Вправа 56 Які формули відповідають речовинам, молекули яких здатні сполучатися водневими зв’язками: CO2, NH3, SCl4, CH3OH, H2SO4, H2, O3?

Відповідь: NH3, CH3OH

 

Вправа 57 Між атомами яких елементів можуть існувати водневі зв’язки в молекулах білків? Між атомами Гідрогену та Оксигену, що входять у групи атомів NH і CO (NH...O=С)

Внутрішньомолекулярний водневий зв’язок існує в білкових молекулах, ним зумовлена їхня вторинна структура

 

Вправа 58 Розгляньте варіанти утворення водневих зв’язків між молекулою метанової кислоти і молекулою води. Зобразіть ці зв’язки, використавши структурні формули молекул.

Вправа 59 Як пояснити те, що етан за звичайних умов є газом, а метанол — рідиною, хоча маса молекули вуглеводню майже така сама, що й молекули спирту? Між молекулами спирту утворюються водневі зв'язки

 

Вправа 60 Електрони в металі рухаються хаотично. За якої умови рух електронів стає спрямованим і виникає електричний струм? За наявності різниці потенціалів рух електронів стає спрямованим у напрямку, зумовленому дією зовнішнього електричного поля, і виникає електричний струм

 

Вправа 61 Напишіть загальні формули катіонів, які можуть міститися в лужних і лужноземельних металах. Використайте символ металічного елемента М.

Відповідь: М+ і М2+

 

Вправа 62 Чому, на вашу думку, металічний зв’язок не реалізується в неметалах? Бо в них немає вільних електронів 

 

Вправа 63 Який неметал, що проводить електричний струм, ви знаєте? Графіт

Інші завдання дивись тут...